Juridische zaken online | pers | contact |  | geavanceerd zoeken

versterkt de zorg voor jeugd

 

Veilig Thuis

 

Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten als gevolg van de Jeugdwet en de Wmo, een (bovenlokaal) Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) georganiseerd. De naam van deze Advies en Meldpunten is Veilig Thuis.  
Veilig Thuis voert de volgende wettelijke taken uit:

  • fungeren als herkenbaar en toegankelijk meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling; 
  • geven van advies en informatie aan melders en burgers;  
  • naar aanleiding van een melding: doen van onderzoek om te bepalen of er sprake is van kindermishandeling of (een van de vormen van) huiselijk geweld. 

Op 1 januari 2015 is er een landelijk gratis telefoonnummer: 0800-2000.Alle Veilig Thuis organisaties zijn aangesloten op dit telefoonnummer. Bellers worden door het inspreken van hun woonplaats doorgeschakeld naar de juiste regio.  

Expertise
Jeugdzorg Nederland zet zich in voor kwaliteit bij de aanpak van kindermishandeling. We vinden dat kinderen die het slachtoffer zijn van geweld of misbruik zo snel mogelijk de juiste hulp moeten krijgen. Organisaties aangesloten bij Jeugdzorg Nederland hebben de deskundigheid daarvoor in huis. Jeugdzorg Nederland brengt die expertise nadrukkelijk onder de aandacht in politieke overleggen. En we schuiven aan bij netwerken tegen onder meer huiselijk geweld en kinderporno. Verder geven we onze leden beleidsadviezen en we beheren (samenwerkings)protocollen.


Meer informatie

 


 

 

 

 

 

 

WORD LID!

Alle voordelen op een rij van het lidmaatschap. Lees meer →

TWEETS

@Jeugdzorgned 3 dg RT @Pleegzorg_nl: Save the date: Vooraankondiging Week van de Pleegzorg 2017 van 1 t/m 8 november https://t.co/YLooRF6mAA https://t.co/7y4…
beantwoorden - retweet
@Jeugdzorgned 3 dg RT @stijnverbruggen: 'Van verzorgingsstaat naar verzorgingssteden' is de titel van presentatie @kimputters @SCPonderzoek bij opening Huis v…
beantwoorden - retweet

COLUMN

medewerkers - hspigt-middel-1.jpgStem voor de jeugd! Laat deze stem gehoord worden.
Lees meer →