Juridische zaken online | pers | contact |  | geavanceerd zoeken

versterkt de zorg voor jeugd

 

Arbeidszaken

 

Werkgeversfunctie
De leden van Jeugdzorg Nederland zijn ondernemers in de jeugdhulp en jeugdbescherming: werkgevers die beseffen dat de kwaliteit van hun werk staat of valt met goed personeel. Jeugdzorg Nederland ondersteunt hen daarbij.

Mensenwerk

Alle mensen die bij de Jeugd & Opvoedhulporganisaties en de Gecertificeerde Instellingen werken, zetten zich in voor de ruim 200.000 kinderen en opvoeders die jaarlijks hun zorg nodig hebben. Heel belangrijk dus om ervoor te zorgen dat zij goed toegerust zijn voor hun verantwoordelijke taken.

Expertise van de leden

Jeugdzorg Nederland voert cao-onderhandelingen met de vakbonden. Ze houdt nieuwe regelgeving bij en volgt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ook ondersteunt ze de verdere professionalisering binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming. Jeugdzorg Nederland vindt daarbij lang niet altijd zelf het wiel uit: ze bundelt de expertise van haar leden en maakt die toepasbaar op landelijk niveau.

Professionalisering
Jeugdhulp- en jeugdbeschermingswerk is een vak. Boeiend en afwisselend, maar ook verantwoordelijk en veeleisend. Werk dat vraagt om professionals die goed gemotiveerd én goed opgeleid zijn. Jeugdzorg Nederland draagt namens haar leden bij aan de verdere professionalisering in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Dat begint met gedegen opleidingen die nauw aansluiten op de beroepspraktijk. Maar het vereist ook eenduidigheid in de eisen die opleiders en de wetgever stellen aan een goede jeugdzorgwerker.

Meer informatie:

Cao

Jeugdzorg Nederland onderhandelt met de vakbonden voor elke cao die geldt voor de hele jeugdzorgsector. We streven naar een evenwichtige, marktconforme overeenkomst die het personeelsbeleid van onze leden ondersteunt. Vooraf formuleren we samen met de leden wat we willen in de nieuwe cao. Daarmee gaat Jeugdzorg Nederland de onderhandelingen in. Pas als de leden het principeakkoord met de bonden goedkeuren, kan Jeugdzorg Nederland een definitief cao-akkoord afsluiten.   Meer informatie

FCB
Voor arbeidsmarktvragen en vragen over arbeidsomstandigheden kunnen jeugdzorgorganisaties terecht bij het FCB. FCB is een initiatief van Jeugdzorg Nederland, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Brancheorganisatie Kinderopvang en de werknemersorganisaties FNV, CNV Collectief en FBZ. FCB werkt in opdracht van werkgevers en werknemers, en ondersteunt ze op de arbeidsmarkt. FCB doet onderzoek naar arbeidsmarktontwikkelingen en zet dat om in bruikbare handvatten voor werkgevers, werknemers én werkzoekenden. FCB helpt onder meer bij opleidings- en personeelsbeleid en het invoeren van nieuwe regelgeving. Daarnaast staat FCB organisaties bij met advies en informatie over arbeidsomstandigheden. Wat moet en wat mag? Wat zijn de belangrijkste risicofactoren in deze branche? Hoe kunnen ondernemers de werkdruk beperken en het ziekteverzuim terugdringen? FCB ontwikkelt bruikbare instrumenten om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.   Meer informatie

Juridische Zaken Online
Jeugdzorg Nederland helpt jeugdzorgorganisaties om de cao, het arbeidsrecht en het sociale verzekeringsrecht correct toe te passen. Dit doet ze door informatie digitaal beschikbaar te maken én via Juridische Zaken Online. Deze unieke service biedt de leden antwoorden op al hun vragen over de cao Jeugdzorg en arbeidsrechtelijke zaken. In 2015 wordt het kennissysteem van Juridische Zaken Online uitgebreid met actuele informatie over branchespecifiek onderwerpen op het terrein van arbeidsverhoudingen. Bijvoorbeeld over de verplichte beroepsregistratie.   Meer informatie:

Samenwerking met AWVN
Jeugdzorg Nederland werkt samen met werkgeversvereniging AWVN. De AWVN ondersteunt, als samenwerkingspartner van Jeugdzorg Nederland, jeugdzorgorganisaties bij meer complexe vragen over arbeids- en sociaal recht, arbeidsvoorwaarden en HR-strategie door advies op maat.

 

WORD LID!

Alle voordelen op een rij van het lidmaatschap. Lees meer →

TWEETS

@Jeugdzorgned 3 dg RT @Pleegzorg_nl: Save the date: Vooraankondiging Week van de Pleegzorg 2017 van 1 t/m 8 november https://t.co/YLooRF6mAA https://t.co/7y4…
beantwoorden - retweet
@Jeugdzorgned 3 dg RT @stijnverbruggen: 'Van verzorgingsstaat naar verzorgingssteden' is de titel van presentatie @kimputters @SCPonderzoek bij opening Huis v…
beantwoorden - retweet

COLUMN

medewerkers - hspigt-middel-1.jpgStem voor de jeugd! Laat deze stem gehoord worden.
Lees meer →