Juridische zaken online | pers | contact |  | geavanceerd zoeken

versterkt de zorg voor jeugd

 

Beleidsinformatie

 

Tot voor kort heeft Jeugdzorg Nederland met brancherapportages aan de buitenwereld laten zien wat haar leden doen. Met de jeugdwet is echter een nieuwe werkwijze ontstaan voor de beleidsinformatie. Alle zorgaanbieders en gecertificeerde instellingen die in het kader van de jeugdwet voor gemeenten zorg leveren aan jeugdigen of maatregelen uitvoeren zijn verplicht om data daarover aan te leveren bij het CBS. Het CBS stelt vervolgens ten behoeve van beleidsinformatie rapportages op.

In het informatieprotocol beleidsinformatie jeugd zijn de aan te leveren data opgenomen met bijbehorende definities. 

Gezien de statische kwaliteiten van het CBS en de mogelijkheid om op persoonsniveau data te verzamelen en verwerken, heeft Jeugdzorg Nederland op voor hand veel vertrouwen in de kwaliteit van de beleidsinformatie. Verder zijn de administratieve lasten in het kader van de jeugdwet een belangrijk punt. Om de administratieve lasten bij aanbieders en gecertificeerde instellingen niet verder te vergroten, heeft Jeugdzorg Nederland besloten zelf geen beleidsinformatie te verzamelen en derhalve geen brancherapportages meer te publiceren.

Prestaties vergelijken
Met de data die door het CBS verzamelt wordt, wordt vergelijkend onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek wordt aangestuurd en begeleid door betrokken partijen. De uitkomsten worden gepubliceerd en gedeeld met het oogmerk om de geleerde lessen met elkaar te delen.

Daarnaast zijn outcomecriteria van belang om prestaties te vergelijken en van elkaar te leren. Dat kan pas goed als de outcomecriteria ook echt vergelijkbaar zijn. Het NJi heeft in overleg met VNG, VWS, VenJ en KING een handreiking Outcomecriteria Jeugd opgesteld. De huidige handreiking is nog globaal en daarom zal er nog een concretiseringsslag plaatsvinden in overleg met alle betrokken partijen .

WORD LID!

Alle voordelen op een rij van het lidmaatschap. Lees meer →

TWEETS

@Jeugdzorgned 3 dg RT @Pleegzorg_nl: Save the date: Vooraankondiging Week van de Pleegzorg 2017 van 1 t/m 8 november https://t.co/YLooRF6mAA https://t.co/7y4…
beantwoorden - retweet
@Jeugdzorgned 3 dg RT @stijnverbruggen: 'Van verzorgingsstaat naar verzorgingssteden' is de titel van presentatie @kimputters @SCPonderzoek bij opening Huis v…
beantwoorden - retweet

COLUMN

medewerkers - hspigt-middel-1.jpgStem voor de jeugd! Laat deze stem gehoord worden.
Lees meer →