Juridische zaken online | pers | contact |  | geavanceerd zoeken

versterkt de zorg voor jeugd

 

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

 

Jeugdbescherming is een gedwongen maatregel die de rechter kan opleggen als vrijwillige hulp niet werkt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld'. Gezinsvoogden begeleiden een gezin bij de opvoeding, tot de ouders dit weer zelfstandig kunnen overnemen. Soms woont een kind daarbij - tijdelijk - niet meer thuis.

Een jongere die met de politie in aanraking is geweest en een proces-verbaal heeft gekregen, kan jeugdreclassering krijgen. Hij of zij krijgt dan een op maat gesneden begeleidingsplan dat moet voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering is er voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Deze vorm van jeugdzorg is een belangrijke schakel tussen zorg en straf.

In 2015 worden Jeugdbescherming en Jeugdreclassering uitgevoerd door de gecertificeerde instellingen die aan het normenkader JB/JR voldoen. Het normenkader stimuleert en ondersteunt de instellingen om continu de kwaliteit van de eigen organisatie te verbeteren en te borgen. Het normenkader heeft daarnaast als doel dat de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor jeugdigen en het gezin worden geborgd.

Iedere gecertificeerde organisatie doorloopt een individueel invoerings- en verbetertraject. Jeugdzorg Nederland wil daar waar mogelijk ondersteunend zijn bij de cyclus van het normenkader, bijvoorbeeld door onderdelen van het kader collectief te verkennen. Doel daarbij is het individuele traject van de organisaties adviserend te ondersteunen en indien mogelijk te faciliteren door 'good practices' met elkaar te delen. Daarnaast wil Jeugdzorg Nederland -in haar rol als belangenbehartiger- afstemming en beïnvloeding inzetten richting onder andere de Rijksoverheid, de VNG en het keurmerkinstituut als certificerende instelling.

Documenten:

 

 

WORD LID!

Alle voordelen op een rij van het lidmaatschap. Lees meer →

TWEETS

@Jeugdzorgned 2 u RT @EvadeVroome: Een keuze die in elk geval voor één kind het verschil maakt.. https://t.co/JBwGAJOvbz
beantwoorden - retweet
@Jeugdzorgned 2 u RT @Pleegzorg_nl: Je vindt mij niet op de kandidatenlijst, toch kan jij voor mij kiezen! #Kiesmij. Kies #pleegzorg https://t.co/U5SjazAwfS
beantwoorden - retweet

COLUMN

medewerkers - hspigt-middel-1.jpgGoede jeugdzorg is.. zorgen dat elke 18e verjaardag ook echt een feest kan zijn!
Lees meer →