Juridische zaken online | pers | contact |  | geavanceerd zoeken

versterkt de zorg voor jeugd

 

Links

 

Hier vindt u links naar websites die informatie bieden over jeugdzorg of over zaken die de jeugdzorg raken.


Jeugdwet
Hoe verandert mijn zorg?
Jeugdwet: de wettekst 
Regelhulp: wegwijzer naar zorg en ondersteuning  

Zorg voor de Jeugd
AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Centra voor Jeugd en Gezin

Cliëntroutes: over alle routes die cliënten met BJZ lopen.

Jeugdreclassering 

JeugdzorgPlus 

Kinderombudsman: De Kinderombudsman beschermt de rechten van kinderen en jongeren in Nederland. Voor vragen en advies over (schendingen van) kinderrechten kun je contact opnemen met de Kinderombudsman.

Pleegzorg 
Raad voor de Kinderbescherming 

Regiokaarten: overzicht van jeugdzorgorganisaties en overige relevante regionale arbeidsmarktpartijen

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): dossier Jeugdhulp i.k.v. de decentralisatie per 2015
Voor een veilig thuis: voor hulp en advies bij geweld in huiselijk kring 


Arbeidsmarkt en scholing

Arbo voor de jeugdzorgbranche
FCB: dienstverlenen in arbeidsmarktvraagstukken 

CAO Jeugdzorg

CAOP, kennis en diensten mbt arbeidszaken in het publieke domein 

Inspectie SZW (voorheen 'Arbeidsinspectie')

Ingrado: Brancheorganisatie met als leden de afdelingen leerplicht van de gemeenten en de RMC-regio's. Wil onder meer effectief beleid voor participatie van jeugdigen in onderwijs en werk bevorderen.

Loopbaanplein FCB: arbeidsmarktinformatie voor werkers in de jeugdhulp en kinderopvang

YouChooz, voorlichtingssite over opleidingen en beroepen in zorg, welzijn en sport 

 

Wet- en regelgeving

Jeugdwet: de wettekst 

Eerste Kamer 

Tweede Kamer 

Overheid, portaal naar alle informatie van de overheid 

Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving 

Rijksoverheid 
Sociaal-Economische Raad
 
Voor de jeugd: Voordejeugd.nl is van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Bedoeld voor iedereen die professioneel is betrokken bij de uitvoering van de stelselwijziging jeugd.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
Wetten, volledige wetsteksten 

 

Kennis- en onderzoeksinstituten

Centraal Bureau voor de Statistiek 

Centraal Plan Bureau 
Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute 
Nederlands Jeugdinstituut (NJi: landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken

Sociaal en Cultureel Planbureau 

Volksgezondheid en zorg, feiten en cijfers over volksgezondheid en zorg

 

Voor jongeren

JongWijs: Facebook voor en door jongeren met pleegzorgervaring
Kinderrechtencollectief: Het Kinderrechtencollectief is een coalitie van kinderrechtenorganisaties
ter bevordering van de rechten van het kind
Kindertelefoon
 
Website pleegkinderen.nl: informatie en filmpjes van en voor (pleeg)kinderen over pleegzorg. Ook mogelijkheid om een spreekbeurt of werkstuk-informatiepakket op te vragen. 

 

Overig
Hulplijn Seksueel Misbruik: voor een goede en centrale doorverwijzing van slachtoffers van seksueel misbruik.

Meer links
LInks naar alle jeugdzorgorganisaties die lid zijn van Jeugdzorg Nederland vindt u op onze ledenpagina. En op de pagina partners staan links naar de organisaties waarmee Jeugdzorg Nederland samenwerkt.

WORD LID!

Alle voordelen op een rij van het lidmaatschap. Lees meer →

TWEETS

@Jeugdzorgned 3 dg RT @Pleegzorg_nl: Save the date: Vooraankondiging Week van de Pleegzorg 2017 van 1 t/m 8 november https://t.co/YLooRF6mAA https://t.co/7y4…
beantwoorden - retweet
@Jeugdzorgned 3 dg RT @stijnverbruggen: 'Van verzorgingsstaat naar verzorgingssteden' is de titel van presentatie @kimputters @SCPonderzoek bij opening Huis v…
beantwoorden - retweet

COLUMN

medewerkers - hspigt-middel-1.jpgStem voor de jeugd! Laat deze stem gehoord worden.
Lees meer →