Juridische zaken online | pers | contact |  | geavanceerd zoeken

versterkt de zorg voor jeugd

 

CAO jeugdzorg klaar voor ingrijpende stelselwijziging

05.04.2012 - Na een intensief onderhandelingstraject hebben Jeugdzorg Nederland en de vakbonden op 5 april 2012 een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Jeugdzorg. De cao kent een looptijd van 24 maanden.

De salarissen in de jeugdzorg  worden op 1 mei 2012 verhoogd met 2%. Daarnaast ontvangen werknemers in juni 2012 een eenmalige uitkering van 1,6%. Deze eenmalige uitkering compenseert de werknemers voor het late moment van de salarisstijging. De oude cao liep immers af op 1 mei 2011.

Wachtgeldregeling
Het onderhandelingsresultaat bevat naast de salarisverhoging een pakket aan afspraken passend bij de ingrijpende stelselwijziging die op de jeugdzorg af komt. Eén daarvan is de aanpassing van de huidige wachtgeldregeling tot een niveau dat vergelijkbaar is met de wachtgeldregeling van de cao GGZ. Voor werkgevers betekent deze aanpassing een aanzienlijke vermindering van kosten bij eventuele gedwongen ontslagen als gevolg van reorganisaties.

De cao-partijen zullen zich inzetten om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Zo zullen jeugdzorgorganisaties de komende  tijd  een doorlopend sociaal plan opstellen voor het geval ze in de toekomst  te maken krijgen met reorganisaties.  In dat sociale plan zal nadrukkelijk aandacht zijn voor mobiliteit.  Verder zullen cao-partijen zich gezamenlijk inspannen afspraken te maken met andere partijen betrokken bij de stelselwijziging  over behoud van werkgelegenheid.

Kwaliteit en professionalisering
Ook kwaliteit en professionaliteit zijn  een belangrijk thema in de nieuwe cao. Met afspraken over een verhoging van het opleidingsbudget, een kader voor kwaliteitsdenken en aansluiting bij het implementatieplan professionalisering jeugdzorg laten Jeugdzorg Nederland en de vakbonden zien dat zij ook met de cao willen bijdragen aan het behoud van de kwaliteit van de zorg.

De cao Jeugdzorg is van toepassing op organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp en de Bureaus Jeugdzorg en de ruim 30.000 werknemers bij deze organisaties.

WORD LID!

Alle voordelen op een rij van het lidmaatschap. Lees meer →

TWEETS

@Jeugdzorgned 3 dg RT @Pleegzorg_nl: Save the date: Vooraankondiging Week van de Pleegzorg 2017 van 1 t/m 8 november https://t.co/YLooRF6mAA https://t.co/7y4…
beantwoorden - retweet
@Jeugdzorgned 3 dg RT @stijnverbruggen: 'Van verzorgingsstaat naar verzorgingssteden' is de titel van presentatie @kimputters @SCPonderzoek bij opening Huis v…
beantwoorden - retweet

COLUMN

medewerkers - hspigt-middel-1.jpgStem voor de jeugd! Laat deze stem gehoord worden.
Lees meer →