Juridische zaken online | pers | contact |  | geavanceerd zoeken

versterkt de zorg voor jeugd

 

Organisatie van de zorg voor jeugd

 

In Nederland kennen we veel organisaties die zich actief inzetten voor kinderen en jongeren. Van Gecertificeerde Instelling tot Centrum voor Jeugd en Gezin en van pleegzorg tot justitiële jeugdinrichting. Ze werken binnen kaders van de Jeugdwet. Allemaal zijn ze verantwoordelijk voor een stukje van de zorg. Belangrijk is dan natuurlijk dat ze intensief samenwerken en de hulp goed op elkaar afstemmen. Want het gaat tenslotte maar om één ding: de jeugdige de best mogelijke zorg bieden. Gemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd on het motto: één kind, één gezin, één plan.

 

Jeugdzorg is precies wat het woord zegt: zorg voor de jeugd. Zorgen dat jongeren veilig en onbekommerd kunnen opgroeien. Jeugdzorgorganisaties helpen jongeren en hun ouders daarbij. Dat kan op heel veel manieren gebeuren: thuis of in een instelling, kort of lang, individueel of als gezin. Soms krijgen jongeren de hulp vrijwillig, soms komt de kinderrechter er aan te pas. Nog beter is het natuurlijk als we deze problemen kunnen voorkomen. Preventie speelt dan ook een belangrijke rol in de Nederlandse zorg voor jeugd.

 

Breed scala aan zorg voor jeugd

Jeugd & Opvoedhulp en Gecertificeerde Instellingen bieden samen een breed scala aan zorg voor jeugd in nauwe samenwerking met de gemeenten. 'Lichte' zorg bij relatief makkelijk op te lossen problemen, zoals vragen over de opvoeding of de verzorging van kleine kinderen. Ze dragen bij aan de preventie van problemen, door die al in een vroeg stadium te signaleren en hulp te bieden. Maar ze spelen ook een belangrijke rol in de aanpak van ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Problemen waar jongeren en hun opvoeders zelf niet meer uitkomen. Deze zorg wordt geregeld in de Jeugdwet die met ingang van 2015 van kracht is.

 

Zorgaanbod

Gecertificeerde Instellingen voeren bijvoorbeeld maatregelen uit die de kinderrechter heeft opgelegd. Ze begeleiden jongeren die in aanraking kwamen met de politie of voeren een jeugdbeschermingsmaatregel uit. Jeugd & Opvoedhulp bieden intensieve zorg bij gezinnen thuis. Ze organiseren een veilig thuis in een pleeggezin of bieden behandeling in een groep. En dat is slechts een greep uit het grote zorgaanbod.

 

Meer informatie

 


Uitgangspunten
Twee uitgangspunten zijn volgens Jeugdzorg Nederland essentieel voor een goede zorg voor jeugd:

 

1. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. De jeugdzorg bewaakt de rechten van het kind en voert die uit. Doel is: kinderen en jongeren kunnen in de toekomst als zelfstandige volwassenen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

 

2. Kinderen en jongeren hebben het recht om veilig bij hun ouders te kunnen wonen.

 

Meer informatie

Verdrag inzake de Rechten van het Kind

 

WORD LID!

Alle voordelen op een rij van het lidmaatschap. Lees meer →

TWEETS

@Jeugdzorgned 3 dg RT @Pleegzorg_nl: Save the date: Vooraankondiging Week van de Pleegzorg 2017 van 1 t/m 8 november https://t.co/YLooRF6mAA https://t.co/7y4…
beantwoorden - retweet
@Jeugdzorgned 3 dg RT @stijnverbruggen: 'Van verzorgingsstaat naar verzorgingssteden' is de titel van presentatie @kimputters @SCPonderzoek bij opening Huis v…
beantwoorden - retweet

COLUMN

medewerkers - hspigt-middel-1.jpgStem voor de jeugd! Laat deze stem gehoord worden.
Lees meer →