Juridische zaken online | pers | contact |  | geavanceerd zoeken

versterkt de zorg voor jeugd

 

Pleegzorg

 

Voorlichting & werving pleegouders

Binnen Jeugdzorg Nederland werken de organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp die pleegzorg bieden samen onder de noemer Pleegzorg Nederland ten behoeve van de landelijke voorlichting en de werving van pleegouders. Er worden, bijvoorbeeld samen met het ministerie van VWS en de VNG, succesvolle wervingscampagnes opgezet om de naamsbekendheid van pleegzorg te vergroten . Pleegzorg Nederland organiseert jaarlijks wisselende evenementen, zoals de actie ‘Ontdek de pleegouder in je buurt (open huis bij pleegouders) of een symposium waaraan pleegouders en professionals deelnemen.


Eenduidige werkwijze

Voor belangstellenden die overwegen om pleegouder te worden is het prettig als de  stappen naar het pleegouderschap helder en het liefst overal in Nederland hetzelfde zijn. Jeugdzorg Nederland ondersteunt die eenduidigheid landelijk in haar belangenbehartiging en beleidsontwikkeling. Ze beheert daarnaast de website www.pleegzorg.nl, een landelijk mailadres en het gratis servicenummer 0800-0223432.


Informatie

Op de pleegzorgwebsite wordt de belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot pleegzorg voor de verschillenden betrokkenen toegelicht, zoals de rechten en plichten van ouders en van pleegouders en de diverse financiële regelingen.  Ook is er de videowebsite pleegkinderen.nl met informatie en ervaringsverhalen voor kinderen en jongeren.


Factsheet pleegzorg

Jaarlijks publiceert Jeugdzorg Nederland de Factsheet pleegzorg met de meest actuele cijfers en trends in de pleegzorg. Deze factsheet is samengesteld op basis van de cijfers die zijn aangeleverd door de organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp met pleegzorg. 


Voorbereiding en screening aspirant-pleegouders 
 

De keuze om pleegouder te worden is een ingrijpende stap. Over de werkwijze bij de voorbereiding en screening zijn landelijk afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in het Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant-pleegouders. Dit kwaliteitskader geeft duidelijkheid, eenduidigheid en transparantie in het proces van voorbereiding en screening van aspirant pleegouders. 


Jeugdzorg Nederland en de VNG hebben het Convenant Voorbereiding en screening aspirant-pleegouders in verband met het Kwaliteitskader ondertekend. Met de ondertekening van dit convenant onderschrijven beide partijen de kwaliteitseisen die aan de voorbereiding en screening van aspirant pleegouders worden gesteld. Daarnaast stimuleert de VNG gemeenten het Kwaliteitskader in te zetten bij het contracteren of subsidiëren van aanbieders van pleegzorg.


Vouwkaart Pleegzorg

In 2012 is de vouwkaart 'Het verhaal van pleegzorg' verschenen. De kaart is een handzame presentatie om met gemeenten in gesprek te gaan over pleegzorg, de variatie binnen pleegzorg en de randvoorwaarden voor goede pleegzorg. 

Uitgangspunt van 'Het verhaal van pleegzorg' is om een verbinding te leggen met het brede zorgaanbod van Jeugd & Opvoedhulp. Het maakt duidelijk dat pleegzorg een breed palet aan zorgvormen kent, variërend van licht tot intensief, en hoe die modulair en flexibel ingezet kunnen worden. Daarbij wordt toegelicht  wat er nodig is om zaken als kwaliteit en veiligheid te borgen en welke expertise er op deze punten de afgelopen jaren is opgebouwd. 

De belangrijkste cijfers en trends uit de factsheet pleegzorg zijn op de achterzijde weergegeven. De vouwkaart geeft het verhaal achter deze cijfers weer. 

De vouwkaart is ontwikkeld in overleg met vertegenwoordigers uit de organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp met pleegzorg, gemeenten en de VNG.


Download vouwkaart 'Het verhaal van Pleegzorg' (PDF)

WORD LID!

Alle voordelen op een rij van het lidmaatschap. Lees meer →

TWEETS

@Jeugdzorgned 3 dg RT @Pleegzorg_nl: Save the date: Vooraankondiging Week van de Pleegzorg 2017 van 1 t/m 8 november https://t.co/YLooRF6mAA https://t.co/7y4…
beantwoorden - retweet
@Jeugdzorgned 3 dg RT @stijnverbruggen: 'Van verzorgingsstaat naar verzorgingssteden' is de titel van presentatie @kimputters @SCPonderzoek bij opening Huis v…
beantwoorden - retweet

COLUMN

medewerkers - hspigt-middel-1.jpgStem voor de jeugd! Laat deze stem gehoord worden.
Lees meer →