Juridische zaken online | pers | contact |  | geavanceerd zoeken

versterkt de zorg voor jeugd

 

Professionalisering in de jeugdzorg

 

Professionalisering
Jeugdzorg Nederland draagt namens haar leden bij aan de verdere professionalisering in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Het bieden van kwalitatief goede zorg en hulp aan kinderen en hun ouders. Dat willen organisaties en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Professionalisering vraagt van beroepsbeoefenaars dat zij investeren in hun vakmanschap en van organisaties dat zij investeren in hun vakmensen. Deze gezamenlijke investering stelt de professional in staat om de beste hulp te bieden en biedt kinderen en hun ouders de zekerheid dat hulpverleners goed geschoold zijn en blijven en de ruimte krijgen om professioneel te kunnen handelen.

Beroepsregistratie
Onderdeel van professionalisering is dat jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers zich inschrijven in een beroepsregister. Registratie en herregistratie vraagt van hen dat ze hun vak bijhouden, dat ze handelen volgen hun eigen beroepsethische normen en tot slot leidt de binding aan tuchtrecht tot toetsing van het handelen van professionals aan die normen.  Dat kan leiden tot het aanscherpen van de beroepsnormen. Het Kwaliteitsregister Jeugd is openbaar. Opdrachtgevers en klanten kunnen in het register zien of een hulpverlener is geregistreerd.

Verantwoorde werktoedeling
In 2014 werden jeugdzorgorganisaties via de norm van de verantwoorde werktoedeling in de Wet op de jeugdzorg verplicht om te werken met geregistreerde professionals. Maar waar en wanneer is dat nodig? Jeugdzorg Nederland heeft begin 2014 in samenwerking met de organisaties in de jeugdzorg en de beroepsgroepen afgesproken wanneer het nodig is om geregistreerde professionals in te zetten. Dat werd beschreven in het Kwaliteitskader verantwoorde werktoedeling jeugdzorg.

In de Jeugdwet is de norm van de verantwoorde werktoedeling van toepassing op alle aanbieders van jeugdhulp, aanbieders van jeugdbescherming en jeugdreclassering en AMHK's. Brancheorganisaties, beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en gemeenten hebben samen het Kwaliteitskader Jeugd ontwikkeld en vastgesteld. Het Kwaliteitskader Jeugd vervangt het Kwaliteitskader verantwoorde werktoedeling jeugdzorg. Met het Kwaliteitskader Jeugd kunnen aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering en AMHK's vanaf 1 januari 2015 bepalen wanneer zij een geregistreerde professional moeten inzetten en wanneer zij een niet-geregistreerde professional mogen inzetten. Geregistreerde professionals zijn professionals die zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het BIG-register. Uitgangspunt is dat op HBO, HBO+, WO en WO+ functies geregistreerde professionals moeten worden ingezet.

Campagne Laat zien wat je waard bent
In de campagne 'Laat zien wat je waard bent' geven professionals hun persoonlijke mening over het belang van permanente educatie en registratie. Zij benadrukken in filmpjes en op posters dat cliënten recht hebben op hulp van iemand die bekwaam, betrouwbaar en betrokken is en die, waar mogelijk samen met hen, de juiste beslissingen op het juiste moment neemt.

Meer informatie over Professionalisering:

WORD LID!

Alle voordelen op een rij van het lidmaatschap. Lees meer →

TWEETS

@Jeugdzorgned 3 dg RT @Pleegzorg_nl: Save the date: Vooraankondiging Week van de Pleegzorg 2017 van 1 t/m 8 november https://t.co/YLooRF6mAA https://t.co/7y4…
beantwoorden - retweet
@Jeugdzorgned 3 dg RT @stijnverbruggen: 'Van verzorgingsstaat naar verzorgingssteden' is de titel van presentatie @kimputters @SCPonderzoek bij opening Huis v…
beantwoorden - retweet

COLUMN

medewerkers - hspigt-middel-1.jpgStem voor de jeugd! Laat deze stem gehoord worden.
Lees meer →