Juridische zaken online | pers | contact |  | geavanceerd zoeken

versterkt de zorg voor jeugd

 

Wat doet Jeugdzorg Nederland?

 

Jeugdzorg Nederland ondersteunt ondernemers in de zorg voor jeugd, zodat zij hun werk voor kwetsbare kinderen en jongeren op de beste manier kunnen doen. Veel organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugd- en opvoedhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering in Nederland, zijn lid. Jeugdzorg Nederland behartigt hun belangen en maakt zich sterk voor een goed georganiseerde en professionele zorg voor jeugd.

Twee kerntaken
Twee kerntaken staan centraal in de dagelijkse activiteiten: belangenbehartiging & communicatie en de werkgeversfunctie. Daarnaast versterkt Jeugdzorg Nederland de kwaliteit van de zorg voor jeugd die haar leden aanbieden.Als brancheorganisatie behartigt Jeugdzorg Nederland de gezamenlijke belangen van haar leden. Ze maakt zich sterk voor een goede zorg voor jeugd bij politiek en relevante organisaties. Jeugdzorg Nederland legt uit wat jeugdzorgorganisaties doen en wat nodig is om de zorg voor jeugd in Nederland (nog) effectiever te maken.

 

Lobby

Jeugdzorg Nederland heeft ervaren lobbyisten in huis. Zij houden voortdurend een vinger aan de pols in politiek Den Haag. Jeugdzorg Nederland is gesprekpartner van ministers, ambtenaren, belangenorganisaties en overheden. Ze oefent daadwerkelijk invloed uit op beleid. Ze komt met deskundige informatie en gefundeerde standpunten. Standpunten die zijn geformuleerd in nauw overleg met alle leden.

 

Communicatie

Jeugdzorg Nederland communiceert open en duidelijk over het werk van jeugdzorgorganisaties. We laten zien wat organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp en Gecertificeerde Instellingen doen, welke keuzes ze maken en waarom ze dat doen. We voeren publieke discussies en haken in op vragen over (de zorg voor) jeugd die leven in onze samenleving. En we helpen onze leden om hun eigen communicatie te versterken.

Werkgeversfunctie
Meer hierover kunt u lezen op een aparte pagina in het menu Dossiers.

 

Één loket

Met ingang van 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht en zijn gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor jeugd- en opvoedhulp en de uitvoering van kinderbescherming en jeugdreclassering. Ondersteuning, hulp en zorg kunnen door gemeenten laagdrempelig, vroegtijdig en integraal worden aangeboden: één kind, één gezin, één plan.

Financiering jeugdzorg

Nederland behartigt de financiële belangen van de branche. Ze houdt nadrukkelijk een vinger aan de Haagse pols. Jeugdzorg Nederland lobbyt voor een passende financiering van de zorg die haar leden dag in, dag uit verlenen.


Aanpak regeldruk

Jeugdzorg Nederland pleit voor wet- en regelgeving die zich concentreert op de hoofdlijnen: minder regels alstublieft. Dat scheelt een hoop papierwerk, zodat jeugdzorgorganisaties meer tijd overhouden voor de hulpverlening zelf. Jeugdzorg Nederland neemt deel in het programma Regeldruk AanPak van het ministerie van VWS. Samen willen overheden en jeugdzorgorganisaties de regeldruk flink omlaag brengen. Zodat jeugdzorgwerkers jongeren sneller en efficiënter kunnen helpen.

Werk en scholing 

Pas als kinderen zo volwaardig mogelijk kunnen meedraaien in onze samenleving, is de missie van Jeugdzorg Nederland geslaagd. Voor jongeren betekent die participatie: scholing, een baan of een andere zinvolle dagbesteding. Begeleiding naar de arbeidsmarkt moet volgens Jeugdzorg Nederland dan ook een vast onderdeel zijn van zorg voor de moeilijkste groep jeugdigen. Zonder perspectief op werk of een opleiding is het effect van hulpverlening aan deze kinderen vaak van korte duur.

 

Expertise delen

Jeugdzorg Nederland wil lacunes in de kennis dichten en expertise delen, zodat geweld tegen kinderen effectief kan worden aangepakt. Ook als het gaat om eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis, mensenhandel en kinderporno. Jeugdzorg Nederland zit in diverse netwerken rond geweld tegen kinderen.

WORD LID!

Alle voordelen op een rij van het lidmaatschap. Lees meer →

TWEETS

@Jeugdzorgned 3 dg RT @Pleegzorg_nl: Save the date: Vooraankondiging Week van de Pleegzorg 2017 van 1 t/m 8 november https://t.co/YLooRF6mAA https://t.co/7y4…
beantwoorden - retweet
@Jeugdzorgned 3 dg RT @stijnverbruggen: 'Van verzorgingsstaat naar verzorgingssteden' is de titel van presentatie @kimputters @SCPonderzoek bij opening Huis v…
beantwoorden - retweet

COLUMN

medewerkers - hspigt-middel-1.jpgStem voor de jeugd! Laat deze stem gehoord worden.
Lees meer →