09/02/2023

Symposium Pleegzorg & Gezinshuizen – de kracht van samen!

‘De kracht van samen’ is de titel van het symposium Pleegzorg & Gezinshuizen op 20 april in de Jaarbeurs te Utrecht. Het symposium staat in het teken van samenwerking rond het pleegkind en is interessant...

Lees meer

07/02/2023

‘Blij van een warme douche’

Dit voelt als de eerste koude winterochtend dit jaar. Ik sta samen met een collega buiten bij het politiebureau. Mijn collega voert de ondertoezichtstelling uit en ik ben betrokken vanuit de jeugdreclassering. Samen gaan we...

Lees meer

30/01/2023

‘Daar ga je dan, kerel’

Daar ga je dan. Ik zie je worstelen. Aan de ene kant wil je zo ontzettend graag terug naar de allerbelangrijkste persoon in je leven: Mama. Aan de andere kant wil je je broertjes niet...

Lees meer

24/01/2023

Vacature commissielid Geschillencommissie Sociaal Domein

Per 1 april 2023 wordt de Geschillencommissie Sociaal Domein ingesteld. Doel van deze commissie is geschillen te beslechten tussen aanbieders en gemeenten, aanbieders onderling en gemeenten onderling over inkoop en uitvoering van de Jeugdwet en...

Lees meer

12/01/2023

De StroomOP app is live!

Met de StroomOP app kunnen jongeren van 16-23 jaar die jeugdhulp ontvangen, ouders met een kind dat jeugdhulp ontvangt en jeugdhulpprofessionals hun ervaringen met en mening over de  jeugdhulp delen. Elke maand staat er een...

Lees meer

12/01/2023

‘Niet met de vuist maar met het hart’

Een jaar vol uitdagingen ligt achter ons. Een jaar waarin ik mij als jeugdzorgprofessional met regelmaat machteloos heb gevoeld. Er waren dit jaar te veel kinderen die niet écht gezien werden. Omdat het de omgeving...

Lees meer

22/04/2022

Als morgen de JeugdzorgPlus stopt: Wanda Oosterbroek en Gerda van Dijk

Kinderrechters Wanda Oosterbroek en Gerda van Dijk werken bij de rechtbank Noord-Holland. Ze plaatsen wekelijks jongeren in de gesloten jeugdzorg door afgifte van een machtiging. De rechters pleiten voor het voortbestaan van regionale, gesloten jeugdzorgvoorzieningen...

Lees meer

25/03/2022

Als morgen de JeugdzorgPlus stopt: Daan Creemers en Nathalie Wils

Het is een veelgehoord geluid. In de JeugdzorgPlus verblijven veel jongeren die thuishoren in de jeugd-ggz. Daan Creemers (GGZ-Oost-Brabant) en Nathalie Wils (Herlaarhof) geven antwoord op de vraag ‘Wat als morgen de jeugdzorgplus stopt’ vanuit...

Lees meer

16/03/2022

Als morgen de JeugdzorgPlus stopt: moeder Judith

  Anne begon op haar twaalfde met drugs om haar angsten te onderdrukken en aansluiting te vinden. Ze had seks in ruil voor drugs, deed enkele suïcidepogingen, maar loog over haar gebruik. Na een serie...

Lees meer

21/02/2022

Als morgen de JeugdzorgPlus stopt: moeder Monique

Wat als de JeugdzorgPlus morgen stopt? Er is veel te doen over de gesloten jeugdhulp. De vraag naar deze zorg neemt af, maar is er nog steeds. Daarom moeten we verder gaan dan alleen maar...

Lees meer

1 2