19/05/2022

Tweede Kamer: ‘Tussen hoop en vrees’

De richting van de voorstellen van staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind om de jeugdzorg te hervormen kan, op enkele punten na, op brede instemming in de Tweede Kamer rekenen. De Tweede Kamer is wel...

Lees meer

17/05/2022

Grote steun voor cao jeugdzorg

Het onderhandelaarsakkoord dat Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV, CNV en FBZ op 11 april sloten, is met grote steun door de achterbannen van de werkgevers en werknemers overgenomen. De leden van Jeugdzorg Nederland stemden...

Lees meer

16/05/2022

Jeugdzorghervormingen en het zwaard van Damocles

Goede, toegankelijke en betaalbare jeugdhulp In een brief aan de Tweede Kamer van 22 pagina’s, met een flinke set met bijlagen, schetsen staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind welke hervormingen in de jeugdzorg zij voor...

Lees meer

13/05/2022

Eigen bijdrage jeugdhulp is niet acceptabel

  Staatssecretaris Maarten van Ooijen maakt in zijn brief aan de Tweede Kamer niet duidelijk hoe het kabinet de bezuiniging van ruim 500 miljoen euro op de jeugdzorg wil realiseren. Het invoeren van een eigen...

Lees meer

20/04/2022

Verbod op zwijgbeding is geen vrijbrief voor laster en smaad

‘Zwijgbedingen’ horen niet thuis in de zorg en ook niet in de jeugdzorg, daarover is de hele Tweede Kamer het eens. Als er iets mis gaat, dan moet iemand niet het zwijgen worden opgelegd, maar...

Lees meer

14/04/2022

Website voor gemeenteraadsleden over jeugdzorg

Wat zou Tweede Kamerlid Lisa Westerveld doen als ze nu gemeenteraadslid met de portefeuille jeugdzorg was? Welke tien gouden tips heeft het Nederlands Jeugdinstituut voor nieuwe raadsleden? Hoe zit de jeugdzorg eigenlijk in elkaar, wat...

Lees meer

11/04/2022

Cliënten, professionals en aanbieders werken verder aan betere jeugdhulp

Cliënten, professionals en aanbieders werken verder aan betere jeugdhulp Uitnodiging aan Rijk en gemeenten om inhoudelijke doorontwikkeling jeugdstelsel te hervatten. De afgelopen maanden hebben zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionals verder gewerkt aan verbetervoorstellen voor het jeugdhulpstelsel....

Lees meer

07/04/2022

Berenschot: reële tarieven nodig voor goede kwaliteit jeugdzorg

De grote verschillen tussen gemeenten bij de inkoop van jeugdzorg leiden tot hoge administratieve lasten en bemoeilijken de discussie over kostprijzen en tarieven. Daarom pleit Berenschot in de gisteren gepresenteerde update van de ‘Handreiking Kostprijzen...

Lees meer

01/04/2022

1115 kinderen: eenvoudige oplossingen bestaan niet

Hoe kan het dat de 1115 uithuisgeplaatste kinderen uit de gezinnen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire, nog niet terug zijn bij hun ouders? Die vraag wordt vaak gesteld. Het is een vraag die ik...

Lees meer

28/02/2022

Gezinsgericht werken

De jeugdhulp is in beweging. Vanuit de ambities steeds meer kinderen zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien, wordt de zorg steeds vaker geboden aan het hele gezin in plaats van aan het individuele kind. Het...

Lees meer

1 2 3 8