19/09/2023

Prinsjesdag: seinen voor jeugdzorg staan nog steeds op rood

De Miljoenennota en de begrotingen bevatten voor de jeugdzorg geen verrassingen. Dat er extra geld beschikbaar komt om de werkdruk in de jeugdbescherming te verlagen was al eerder bekend. De problemen in de jeugdhulp en...

Lees meer

05/09/2023

Zorgbarometer: seinen voor jeugdzorg op rood

Meer dan 40 % van de jeugdzorginstellingen maakte verlies over 2022. In de financiële scores van de sector is een duidelijk daling zichtbaar en daarmee staan ‘bijna alle seinen op rood’ voor de jeugdzorg, zo...

Lees meer

10/07/2023

Oproep: zet jeugdzorgplannen door

Jeugdzorg Nederland roept de Tweede Kamer en het demissionaire kabinet op om de verbeterplannen voor de jeugdzorg die voortvloeien uit de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming niet controversieel te verklaren, maar deze...

Lees meer

28/06/2023

Tweede Kamer: ‘Papier is geduldig, maar wij niet meer’

De Tweede Kamer wil dat er vaart gemaakt wordt met de uitvoering van de plannen in de Hervormingsagenda Jeugd. Aan de ene kant zijn Kamerleden blij dat er nu eindelijk een agenda ligt, aan de...

Lees meer

20/06/2023

Hervormingsagenda Jeugd: aan de slag

Foto: Martijn Beekman / VWS   De Hervormingsagenda Jeugd is op maandagavond 19 juni formeel vastgesteld en ondertekend door alle betrokken partijen. De achterbannen van de cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders...

Lees meer

14/06/2023

Jeugdautoriteit constateert verdere daling capaciteit gesloten jeugdzorg

Op 9 juni 2023 heeft de Jeugdautoriteit de Monitor JeugdzorgPlus gepubliceerd. Uit de monitor blijkt dat de capaciteit van de gesloten jeugdzorg ook in de tweede helft van 2022 bleef dalen, naar 609 bedden op 1...

Lees meer

17/05/2023

Branches positief over Hervormingsagenda Jeugd, maar ook zorgen

Brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) leggen de Hervormingsagenda Jeugd met een positief advies voor aan hun achterban. De achterbanraadplegingen bij de betrokken partijen lopen tot half juni. De...

Lees meer

21/04/2023

Tweede Kamer worstelt en valt in herhaling

Dat er nu een akkoord is tussen Rijk en VNG over het financiële kader voor de jeugdzorgplannen betekent niet dat de Tweede Kamer gerustgesteld is, zo bleek tijdens het jeugdzorgdebat gisterenavond. Er zijn grote zorgen...

Lees meer

18/04/2023

Financieel akkoord tussen Rijk en VNG, maar inhoudelijke zorgen blijven

Rijk en VNG hebben een akkoord gesloten over het financiële kader voor jeugdzorg de komende jaren: afgesproken is dat in 2024 en 2025 de voorgenomen besparingen op jeugdzorg met in totaal 385 miljoen euro worden...

Lees meer

14/04/2023

Hervorm de jeugdzorg nú!

Kwetsbare kinderen, gezinnen, hulpverleners en jeugdhulporganisaties kunnen niet langer wachten op hervorming van de jeugdhulp. Het is nú tijd voor politieke actie: de Hervormingsagenda Jeugd moet er eindelijk komen én maatregelen bevatten die de problemen...

Lees meer

1 2 3 11