29/01/2024

Verwarring en vingerwijzen over bezuiniging jeugdzorg

Staatssecretaris Van Ooijen zaait vlak voor de start van het begrotingsdebat over jeugdzorg veel verwarring. Hij stuurt een brief met opties voor de invulling van de bezuiniging van 511 miljoen euro aan de Tweede Kamer,...

Lees meer

21/01/2024

Brede oproep aan Tweede Kamer: doorgaan met Hervormingsagenda Jeugd, bezuiniging schrappen

Aanbieders van jeugdzorg, jeugdprofessionals en vertegenwoordigers van cliënten, jongeren en naasten roepen de nieuwe Tweede Kamer op om door te gaan met de Hervormingsagenda Jeugd én om de voorgenomen bezuiniging van 511 miljoen euro voor...

Lees meer

04/01/2024

Aanbieders gesloten jeugdhulp: dilemma ‘wet versus veiligheid’

De aanbieders van gesloten jeugdhulp hebben de afgelopen jaren flinke stappen gezet in het verminderen van de instroom in de gesloten jeugdhulp en het terugdringen van het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen. “Maar we zijn er nog...

Lees meer

19/12/2023

Jeugdbranches aan informateur: stop dweilen met kraan open

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) pleiten er in een brief aan informateur Plasterk voor om de verbeterplannen voor de jeugdzorg door te zetten. Daarbij is extra aandacht nodig voor de randvoorwaarden om deze...

Lees meer

06/12/2023

‘Kinderen uit de knel’: de samenleving is aan zet

Jeugdzorg Nederland sluit zich van harte aan bij de aanbevelingen uit het rapport ‘Kinderen uit de knel’ van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Ronnie van Diemen, voorzitter van Jeugdzorg Nederland: ‘Dit rapport vraagt aandacht...

Lees meer

23/11/2023

Van zorgen over de toekomst naar ruimte voor reflectie

Financiële tekorten, contractuele beslommeringen en worstelingen bij de samenwerking met gemeenten. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein kan als onafhankelijke partij van hulp zijn als je er als bestuurder niet uit dreigt te komen, ondervond Yorneo-bestuurder Jeroen...

Lees meer

21/11/2023

Akkoord over Cao Jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland heeft met de vakbonden FNV, CNV en FBZ afspraken gemaakt over een nieuwe cao voor de jeugdzorg. Het onderhandelaarsakkoord geldt voor twee jaar, van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025....

Lees meer

16/11/2023

Jeugdzorgdebat: meer oog voor chronische stress in gezinnen

De politiek moet de komende jaren niet op de stoel van de jeugdzorgprofessional willen zitten, maar het perspectief van kinderen en gezinnen moet juist centraal komen te staan. Zeven kandidaat-Kamerleden deelden hun ideeën hiervoor in...

Lees meer

02/11/2023

Verkiezingsprogramma’s over jeugdzorg

Wat schrijven de politieke partijen over jeugdzorg in hun verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023? Jeugdzorg Nederland heeft de jeugdzorg-passages in de verkiezingsprogramma’s op een rijtje gezet. Wat valt er op? De...

Lees meer

27/09/2023

Compensatie van loonstijging is noodzakelijk

Jeugdzorg Nederland vreest het faillissement van een groot aantal jeugdzorgorganisaties als de stijgende loonkosten onvoldoende gecompenseerd worden door gemeenten. Jeugdzorg Nederland vroeg advies- en accountancyfirma EY om een aantal toekomstscenario’s door te rekenen. Ronnie van...

Lees meer

1 2 3 12