01/02/2022

‘Jeugdzorg is een dankbaar onderwerp voor raadsleden’

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Kandidaat-raadsleden voeren al volop campagne. Na de verkiezingen zijn er veel nieuwe raadsleden, die zich ook met het beleidsterrein ‘jeugdzorg’ bezig gaan houden. Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen presenteerde Jeugdzorg...

Lees meer

31/01/2022

Als morgen de JeugdzorgPlus stopt: Jan Pieter Meijer

Wat als de JeugdzorgPlus morgen stopt? Er is veel te doen over de gesloten jeugdhulp. De vraag naar deze zorg neemt af, maar is er nog steeds. Daarom moeten we verder gaan dan alleen maar...

Lees meer

20/01/2022

Bezuiniging op jeugdzorg (nog) niet van tafel

  Het nieuwe kabinet houdt vast aan de voorgenomen extra bezuinigingen op jeugdzorg van 100 miljoen in 2024 en structureel 500 miljoen euro vanaf 2025, zo bleek tijdens het debat in de Tweede Kamer over...

Lees meer

20/01/2022

Jeugdbranches omarmen oplossingsrichtingen Het Vergeten Kind

  Deze week presenteerde stichting Het Vergeten Kind een petitie, manifest en een rapport waarin 37 jongeren en 75 professionals hun ervaringen in de gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus) delen. De gezamenlijke jeugdbranches (BGZJ) omarmen de richting...

Lees meer

13/01/2022

Bezuinigingsplan blokkeert verbetering jeugdzorg dubbel

Jeugdzorg Nederland maakt zich grote zorgen over de problemen in de jeugdzorg en het uitblijven van oplossingen. De onverwachte extra bezuiniging van op termijn structureel 500 miljoen euro per jaar op jeugdzorg in het coalitieakkoord...

Lees meer

21/12/2021

‘Omzien naar elkaar’, maar wie kijkt er om naar de jeugd?

Het aanpakken van armoede en schulden. Een investering in de onderwijskwaliteit. Een goede start voor ieder kind op de kinderopvang, voor 95 % door de overheid gefinancierd. Een aanpassing van de kostendelersnorm voor inwonende jongvolwassenen...

Lees meer

17/12/2021

Crisis in de jeugdbescherming

‘Het is crisis in de jeugdbescherming. Daarover wordt al langere tijd indringend aan de bel getrokken, maar de situatie is nu echt onhoudbaar’, zo begint de brandbrief die de bestuurders van alle Gecertificeerde Instellingen voor...

Lees meer

15/12/2021

Jeugdbranches verontrust door extra bezuiniging op jeugdzorg

De jeugdbranches Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, VGN en VOBC reageren verontrust op de extra bezuiniging van een half miljard euro die de nieuwe coalitie vanaf 2025 door wil voeren op jeugdhulp. In het coalitieakkoord...

Lees meer

08/12/2021

Tweede Kamer neemt 18 moties over jeugdzorg aan

  Gisteren stemde de Tweede Kamer over de moties die werden ingediend bij het begrotingsdebat over jeugdzorg. De Kamerleden waren tijdens dat debat al zeer kritisch op het uitblijven van concrete verbeteringen en het in...

Lees meer

29/11/2021

Tweede Kamer wil resultaten in plaats van toekomstvisies

Steeds meer kinderen krijgen lichte hulp, terwijl er voor kinderen en gezinnen met zware problemen te weinig geschikte hulp is. Gesloten jeugdhulp zou op termijn moeten verdwijnen, maar dan moet er wel geïnvesteerd worden in...

Lees meer

1 2 3 4 5 8