17/11/2022

Jeugdbescherming staakt landelijk overlegcircus

De Nederlandse jeugdbeschermingsorganisaties hebben gezamenlijk besloten om deelname aan overleggen en bijeenkomsten met de landelijke overheid en de daaraan verbonden instituties tot het einde van het jaar op te schorten. De Gecertificeerde Instellingen (die jeugdbescherming...

Lees meer

11/11/2022

Jeugdbescherming: nú maatregelen nodig

Vandaag verscheen de nieuwe brief van minister Weerwind over de aanpak van de crisis in de jeugdbescherming, nadat de Tweede Kamer twee maanden geleden zeer kritisch was over zijn eerste plan van aanpak. Jeugdzorg Nederland...

Lees meer

21/10/2022

SER over jeugdzorg: ‘De nood is hoger dan ooit’

De SER dringt er met een aanvullend briefadvies op aan niet langer te wachten met het uitvoeren van de maatregelen uit het eerdere SER-jeugdzorgadvies ‘Van systemen naar mensen’. De SER constateert dat de werkdruk en...

Lees meer

22/09/2022

Regiovisies: de tijd van vrijblijvendheid is voorbij

Slechts 24 van de 42 jeugdregio’s hebben een regiovisie over jeugdhulp opgesteld, zo blijkt uit onderzoek van de Jeugdautoriteit. Gemeenten beloofden in 2020 om overal zo’n visie op te stellen. In de ‘Norm voor Opdrachtgeverschap’...

Lees meer

20/09/2022

Jeugdzorg: het kabinet moet knopen doorhakken

In de Troonrede en Miljoenennota wordt de Nederlandse jeugd opnieuw vergeten. Tot teleurstelling van Jeugdzorg Nederland hakt het kabinet wederom geen knoop door over het structurele budget voor jeugdzorg. Er is alleen incidenteel voor 2023...

Lees meer

14/09/2022

Jeugdbescherming: nú oplossingen nodig

Jeugdzorg Nederland vindt de voorstellen van minister Weerwind en staatssecretaris Van Ooijen om de acute knelpunten in de jeugdbeschermingsketen op te lossen onvoldoende. Voorzitter Hans Spigt: “De urgentie die wel duidelijk doorklinkt aan het begin...

Lees meer

07/09/2022

Je wordt binnenkort 18 jaar, hoera?

Vanavond behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat de leeftijdsgrens voor het ‘recht’ op pleegzorg verlegt van 18 naar 21 jaar. Dat is een zeer welkome stap, maar ook jongeren die andere vormen van jeugdhulp...

Lees meer

31/08/2022

Jeugdzorg Nederland zoekt nieuwe voorzitter

In maart 2023 loopt de laatste termijn van Hans Spigt als voorzitter van Jeugdzorg Nederland af. Conform het rooster van aftreden betekent dit dat de vereniging van jeugdzorgorganisaties op zoek gaat naar een nieuwe voorzitter....

Lees meer

19/05/2022

Tweede Kamer: ‘Tussen hoop en vrees’

De richting van de voorstellen van staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind om de jeugdzorg te hervormen kan, op enkele punten na, op brede instemming in de Tweede Kamer rekenen. De Tweede Kamer is wel...

Lees meer

17/05/2022

Grote steun voor cao jeugdzorg

Het onderhandelaarsakkoord dat Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV, CNV en FBZ op 11 april sloten, is met grote steun door de achterbannen van de werkgevers en werknemers overgenomen. De leden van Jeugdzorg Nederland stemden...

Lees meer

1 2 3 4 5 11