14/09/2022

Jeugdbescherming: nú oplossingen nodig

Jeugdzorg Nederland vindt de voorstellen van minister Weerwind en staatssecretaris Van Ooijen om de acute knelpunten in de jeugdbeschermingsketen op te lossen onvoldoende. Voorzitter Hans Spigt: “De urgentie die wel duidelijk doorklinkt aan het begin...

Lees meer

07/09/2022

Je wordt binnenkort 18 jaar, hoera?

Vanavond behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat de leeftijdsgrens voor het ‘recht’ op pleegzorg verlegt van 18 naar 21 jaar. Dat is een zeer welkome stap, maar ook jongeren die andere vormen van jeugdhulp...

Lees meer

31/08/2022

Jeugdzorg Nederland zoekt nieuwe voorzitter

In maart 2023 loopt de laatste termijn van Hans Spigt als voorzitter van Jeugdzorg Nederland af. Conform het rooster van aftreden betekent dit dat de vereniging van jeugdzorgorganisaties op zoek gaat naar een nieuwe voorzitter....

Lees meer

19/05/2022

Tweede Kamer: ‘Tussen hoop en vrees’

De richting van de voorstellen van staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind om de jeugdzorg te hervormen kan, op enkele punten na, op brede instemming in de Tweede Kamer rekenen. De Tweede Kamer is wel...

Lees meer

17/05/2022

Grote steun voor cao jeugdzorg

Het onderhandelaarsakkoord dat Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV, CNV en FBZ op 11 april sloten, is met grote steun door de achterbannen van de werkgevers en werknemers overgenomen. De leden van Jeugdzorg Nederland stemden...

Lees meer

16/05/2022

Jeugdzorghervormingen en het zwaard van Damocles

Goede, toegankelijke en betaalbare jeugdhulp In een brief aan de Tweede Kamer van 22 pagina’s, met een flinke set met bijlagen, schetsen staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind welke hervormingen in de jeugdzorg zij voor...

Lees meer

13/05/2022

Eigen bijdrage jeugdhulp is niet acceptabel

  Staatssecretaris Maarten van Ooijen maakt in zijn brief aan de Tweede Kamer niet duidelijk hoe het kabinet de bezuiniging van ruim 500 miljoen euro op de jeugdzorg wil realiseren. Het invoeren van een eigen...

Lees meer

20/04/2022

Verbod op zwijgbeding is geen vrijbrief voor laster en smaad

‘Zwijgbedingen’ horen niet thuis in de zorg en ook niet in de jeugdzorg, daarover is de hele Tweede Kamer het eens. Als er iets mis gaat, dan moet iemand niet het zwijgen worden opgelegd, maar...

Lees meer

14/04/2022

Website voor gemeenteraadsleden over jeugdzorg

Wat zou Tweede Kamerlid Lisa Westerveld doen als ze nu gemeenteraadslid met de portefeuille jeugdzorg was? Welke tien gouden tips heeft het Nederlands Jeugdinstituut voor nieuwe raadsleden? Hoe zit de jeugdzorg eigenlijk in elkaar, wat...

Lees meer

11/04/2022

Cliënten, professionals en aanbieders werken verder aan betere jeugdhulp

Cliënten, professionals en aanbieders werken verder aan betere jeugdhulp Uitnodiging aan Rijk en gemeenten om inhoudelijke doorontwikkeling jeugdstelsel te hervatten. De afgelopen maanden hebben zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionals verder gewerkt aan verbetervoorstellen voor het jeugdhulpstelsel....

Lees meer

1 2 3 4 5 6 11