07/04/2022

Berenschot: reële tarieven nodig voor goede kwaliteit jeugdzorg

De grote verschillen tussen gemeenten bij de inkoop van jeugdzorg leiden tot hoge administratieve lasten en bemoeilijken de discussie over kostprijzen en tarieven. Daarom pleit Berenschot in de gisteren gepresenteerde update van de ‘Handreiking Kostprijzen...

Lees meer

01/04/2022

1115 kinderen: eenvoudige oplossingen bestaan niet

Hoe kan het dat de 1115 uithuisgeplaatste kinderen uit de gezinnen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire, nog niet terug zijn bij hun ouders? Die vraag wordt vaak gesteld. Het is een vraag die ik...

Lees meer

28/02/2022

Gezinsgericht werken

De jeugdhulp is in beweging. Vanuit de ambities steeds meer kinderen zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien, wordt de zorg steeds vaker geboden aan het hele gezin in plaats van aan het individuele kind. Het...

Lees meer

22/02/2022

‘Ingeschakeld’: samenwerken met belangrijke naasten

Een kind opvoeden doe je meestal niet alleen. Vaak zijn vele belangrijke naasten in het netwerk rondom het kind actief. Van de grootouders tot de sportleraar en van de ouders van vriendjes tot vrienden van...

Lees meer

16/02/2022

Jeugdzorgmanifestatie op 15 maart

  Jeugdzorg Nederland steunt de jeugdzorgmanifestatie op het Malieveld op 15 maart aanstaande. Werkgevers en werknemers in de jeugdzorg zijn het er over eens dat er stevige veranderingen nodig zijn in het jeugdzorgstelsel, dat de...

Lees meer

14/02/2022

Heb oog voor de meest kwetsbare kinderen

Het nieuwe kabinet wil een half miljard euro extra bezuinigen op jeugdzorg. Een grotere bezuiniging dan in het advies van een − notabene door de overheid zelf ingestelde − Commissie van Wijzen al is opgenomen....

Lees meer

09/02/2022

‘Als je als raadslid echt iets wil betekenen…’

Sinds de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zijn er veel nieuwe raadsleden, die zich ook met het beleidsterrein ‘jeugdzorg’ bezig gaan houden. Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen presenteerde Jeugdzorg Nederland een digitaal boekje voor nieuwe raadsleden met uitleg over...

Lees meer

03/02/2022

‘Wordt vervolgd’

“Afgesproken! Ik mail jou en de contacten met het Vergeten Kind hebben we. Wordt vervolgd.” Twee weken geleden stuurde ik deze tweet naar JeugdzorgPlus-ervaringsdeskundige Jason Bhugwandass. Eerder die week kwam Het Vergeten Kind met een...

Lees meer

01/02/2022

‘Jeugdzorg is een dankbaar onderwerp voor raadsleden’

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Kandidaat-raadsleden voeren al volop campagne. Na de verkiezingen zijn er veel nieuwe raadsleden, die zich ook met het beleidsterrein ‘jeugdzorg’ bezig gaan houden. Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen presenteerde Jeugdzorg...

Lees meer

31/01/2022

Als morgen de JeugdzorgPlus stopt: Jan Pieter Meijer

Wat als de JeugdzorgPlus morgen stopt? Er is veel te doen over de gesloten jeugdhulp. De vraag naar deze zorg neemt af, maar is er nog steeds. Daarom moeten we verder gaan dan alleen maar...

Lees meer

1 3 4 5 6 7 11