Gezocht: leden geschillencommissie Sociaal Domein

HERNIEUWDE OPROEP: De VNG en de jeugdbranches zijn op zoek naar een leden voor de geschillencommissie Sociaal Domein. In het bijzonder nog naar een lid met ervaring en expertise vanuit aanbiedersperspectief. Reageren kan tot en met 10 januari 2019. De commissie gaat geschillen over inkoop en woonplaatsbeginsel tussen gemeenten onderling en tussen gemeente(n) en aanbieder(s) behandelen.

Aanleiding

Aanleiding zijn de vele geschillen die de afgelopen jaren ontstonden tussen gemeenten en aanbieders en ook tussen gemeenten onderling, bijvoorbeeld als het gaat om de toepassing van het woonplaatsbeginsel of de wijze van inkoop. (Te) vaak komen de betrokken partijen niet of moeizaam tot een oplossing, of moet een dure en tijdrovende gang naar de rechter worden gemaakt.

Commissie

Deze geschillencommissie is een initiatief van de VNG en de Branches Zorg voor Jeugd (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC). De werkingssfeer en reikwijdte van de geschillencommissie wordt in een reglement vastgelegd. Het reglement wordt vastgesteld door de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, na consultatie van de branches.

Meer informatie

Er is aanvullende informatie beschikbaar over de opzet van de geschillencommissie, over het profiel van de leden van de geschillencommissie en het reglement van de geschillencommissie. Er wordt op dit moment nadrukkelijk gezocht naar een lid met ervaring en expertise vanuit aanbiedersperspectief.

Interesse?

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw motivatie en curriculum vitae te mailen naar Juriaan Vrind via Juriaan.Vrind@vng.nl. Of bekijk de oproep op de website van de VNG.


Deel deze pagina: