Gezocht: leden geschillencommissie Sociaal Domein

De VNG en de jeugdbranches zijn op zoek naar een voorzitter en leden voor de geschillencommissie Sociaal Domein. Reageren kan tot en met 13 december. De commissie gaat geschillen over inkoop en woonplaatsbeginsel tussen gemeenten onderling en tussen gemeente(n) en aanbieder(s) behandelen.

Aanleiding

Aanleiding zijn de vele geschillen die de afgelopen jaren ontstonden tussen gemeenten en aanbieders en ook tussen gemeenten onderling, bijvoorbeeld als het gaat om de toepassing van het woonplaatsbeginsel of de wijze van inkoop. (Te) vaak komen de betrokken partijen niet of moeizaam tot een oplossing, of moet een dure en tijdrovende gang naar de rechter worden gemaakt.

Commissie

Deze geschillencommissie is een initiatief van de VNG en de Branches Zorg voor Jeugd (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC). De werkingssfeer en reikwijdte van de geschillencommissie wordt in een reglement vastgelegd. Het reglement wordt vastgesteld door de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, na consultatie van de branches.

Interesse?

Het profiel voor leden van de Geschillencommissie vindt u op de website van de VNG. U kunt uw interesse kenbaar maken door uw motivatie en curriculum vitae te mailen naar Juriaan Vrind via Juriaan.Vrind@vng.nl. Gesprekken met geïnteresseerde kandidaten, die zich uiterlijk donderdag 13 december hebben gemeld, vinden plaats op maandagochtend 17 december bij de VNG in Den Haag.

 


Deel deze pagina: