Nieuw: methodiek en theoretisch fundament ‘Complexe Scheidingen’

Op vrijdagmiddag 21 november zijn de nieuwe methodebeschrijving en het theoretisch fundament ‘Complexe scheidingen’, ontwikkeld door Jeugdzorg Nederland in samenwerking met acht Bureaus Jeugdzorg en de William Schrikker Groep, gepresenteerd.

Behandeld worden onder meer centrale vragen waarmee de jeugdbeschermer wordt geconfronteerd, zoals: Wat valt binnen de opdracht van de ondertoezichtstelling en wat niet? Hoe werk je samen met ouders die niet meer met elkaar willen samenwerken? Hoe houd je het kind centraal als ouders alle aandacht vragen? Deze innovatieve nieuwe werkwijze is een mijlpaal in de verbetering van de positie van kinderen in een vechtscheiding. 

Ongeveer 55.000 kinderen maken jaarlijks een scheiding van hun ouders mee  en naar schatting 10% van de scheidingen verloopt problematisch. Als ouders er op eigen kracht niet uitkomen, kan een gezinsvoogd hen daarbij ondersteunen. Maar hoe doet de gezinsvoogd dat op een effectieve manier? Velen hebben gemerkt dat de nog niet zo lang geleden ingevoerde Deltamethode daarvoor niet toereikend is.

De nieuwe methodiek is een aanvulling op die Deltamethode en berust op een theoretisch fundament in combinatie met praktijkervaringen van gezinsvoogden die werken met ouders en kinderen die als gevolg van de complexe scheiding van hun ouders onder toezicht zijn gesteld. Gezinsvoogden ervaren deze ondertoezichtstellingen meestal als erg arbeidsintensief en emotioneel belastend. Ze hadden dan ook behoefte aan meer kennis over dit onderwerp, extra handvatten voor interventies en begeleidingsmogelijkheden om succes te kunnen boeken bij de aanpak van deze problematiek.

Meer informatie:

Prijs en bestellen
– Methodiek complexe scheidingen voor leden € 15, voor niet-leden € 20.
– Theoretisch fundament complexe scheidingen voor leden € 15, voor niet-leden € 20. 

De publicaties kunnen worden besteld bij hanneke.vandenbent@jeugdzorgnederland.nl

 


Deel deze pagina: