jeugdbescherming

Als ouders uit elkaar gaan, betekent dat vaak schade voor kinderen. Per jaar maken zo’n 70.000 thuiswonende kinderen mee dat hun ouders uit elkaar gaan. Naar schatting 16.000 kinderen hebben ernstige last van de gevolgen van de scheiding van hun ouders. Vanuit de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) komen sinds enige jaren duidelijke signalen binnen dat het aantal ondertoezichtstellingen met complexe scheidingsproblematiek toeneemt.

Met het programma Scheiden zonder Schade willen de overheid en de samenwerkende partners schade voor kinderen zoveel mogelijk voorkomen. In het programma Scheiden zonder Schade wordt gewerkt aan de actie-agenda ‘Scheiden… en de kinderen dan?’. Jeugdzorg Nederland neemt deel aan het platform Scheiden zonder Schade.

Regiolabs

Het programma ontwikkelt in twee regiolabs een nieuwe scheidingsaanpak. Dat gebeurt samen met gemeenten, RvdK, advocaten, familierechters, sociale teams en GI. In de regiolabs onderzoekt het programma wat de mogelijkheden tot meer samenwerking tussen het gemeentelijke domein (‘zorg’) en de juridische afwikkeling  (‘recht’) van een scheidingzijn. Dit doen de regiolabs aan de hand van zeven pilots met een gezinsvertegenwoordiger of casushouder. In de regiolabs is bij de Rechtspraak een nieuwe procedure in ontwikkeling: de ‘procedure gezamenlijke toegang ouders’.

Digitaal loket

Het programma werkt aan een Digitaal plein (DigiPlein) en een programma Digitale Scheidingsbegeleider (DigiBegeleider). Het DigiPlein is een digitaal loket met informatie over problemen bij scheiden. De DigiBegeleider is een zogenaamde chatbot. Dit is een geautomatiseerde gesprekspartner.

Aanpak bij Complexe Scheidingen

Voor professionals die ouders en/of kinderen in een echtscheidingssituatie ondersteunen, zijn de ‘Aanpak bij Complexe Scheidingen’, de nieuwe app ‘Aanpak bij Complexe Scheidingen’ en vier podcasts ontwikkeld. De ‘Aanpak bij Complexe Scheidingen’ is de geactualiseerde en doorontwikkelde versie van de Methodiek Aanpak Complexe Scheidingen uit 2014. In de app kunnen professionals, dankzij infographics en een zoekfunctie, snel informatie vinden. Bovendien is in de app de doorontwikkelde ‘Aanpak bij Complexe Scheidingen’ te raadplegen en is het juridisch kader toegevoegd met relevante downloads. De app is ontwikkeld door het Expertisecentrum William Schrikker in samenwerking met alle GI’s in opdracht van Jeugdzorg Nederland. De app is te downloaden via de Google Play Store. De app is niet beschikbaar in de app store maar er is wel een instructie om de app op de iPhone te laden. Namelijk:

Hiermee kunnen alle iPhone gebruikers de app met de handreiking complexe scheidingen dus ook op de telefoon zetten.


Deel deze pagina: