jeugdhulp

Justitiële Jeugdinrichtingen

Een justitiële jeugdinrichting (JJi) is een gesloten instelling voor jongeren met jeugddetentie of een maatregel tot plaatsing in een justitiële jeugdinrichting (PIJ, ook wel bekend als ‘jeugd-tbs’). In de JJi worden straffen en maatregelen van het jeugdstrafrecht uitgevoerd. Bij insluiting is de jeugdige tussen de 12 en 18 jaar oud. Jongeren kunnen er verblijven totdat ze 23 jaar zijn.

Dienst Justitiële Inrichtingen

Alle JJi’s vallen onder de beleidsverantwoordelijkheid van de dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ze worden gefinancierd door het Rijk.

Inrichtingen

Er zijn drie Rijksinrichtingen en vier particuliere JJi’s. De particuliere inrichtingen zijn (van aanbieders die ) lid (zijn) van Jeugdzorg Nederland.

Rijks Justitiële Jeugdinrichting
De Hartelborgt
De Hunnerberg
Den Hey-Acker

Particuliere Jeugdinrichtingen
Het Keerpunt (onderdeel van Stichting Jeugdzorg St. Joseph)
Juvaid (onderdeel van Het Poortje)
JJI Lelystad (onderdeel van Intermetzo)
Teylingereind


Deel deze pagina: