Jeugdzorg in cijfers

Jeugdzorgorganisaties verstrekken data aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS verwerkt die data tot diverse tabellen op Statline en verzorgt rapportages over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.
In de Jeugdmonitor staan alle publicaties over jeugd gebundeld en is een benchmark jeugdhulp opgenomen waarmee verschillen tussen gemeenten zichtbaar zijn.

Factsheet Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland verzamelt zelf geen cijfers en stelt geen brancherapportages op. Ze laat dat over aan het CBS. In tegenstelling tot de branche, kan en mag het CBS wel persoonsgegevens verwerken: dat maakt de informatiewaarde van de rapportages van het CBS hoger dan die van rapportages die de branche zelf zou kunnen maken.

Jeugdzorg Nederland maakt op basis van de gegevens van het CBS wel een jaarlijkse factsheet met de belangrijkste informatie over de jeugdzorg. De factsheet over 2020 is de meest recente.

Ook over pleegzorg en jeugdzorgplus wordt jaarlijks een factsheet gemaakt.


Deel deze pagina: