Taken

Jeugdzorg Nederland ondersteunt ondernemers in de zorg voor jeugd zodat die optimaal hun werk kunnen doen.

Belangenbehartiging

Jeugdzorg Nederland behartigt de belangen van haar leden in Den Haag en bij gemeenten. Ze maakt zich sterk voor een goede zorg voor jeugd bij de politiek en relevante organisaties. Jeugdzorg Nederland is gesprekpartner van ministers, ambtenaren, belangenorganisaties en overheden. Ze komt met deskundige informatie en standpunten die zijn geformuleerd in nauw overleg met de leden. Ze voert publieke discussies en haakt in op vragen die leven in de samenleving over (de zorg voor) de jeugd.

Communicatie

Jeugdzorg Nederland communiceert over wat jeugdzorgorganisaties doen en wat nodig is om de zorg voor de jeugd in Nederland (nog) effectiever te maken. Daarnaast helpt Jeugdzorg Nederland haar leden om de eigen communicatie te versterken.

Werkgeversfunctie

Jeugdzorg Nederland voert werkgeverstaken uit en draagt bij aan professionalisering van haar leden om de kwaliteit van hun zorg te verbeteren.


Deel deze pagina: