Arbeidszaken

Cao Jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland onderhandelt met de werknemersorganisaties FNV, CNV en FBZ over de cao Jeugdzorg. Jeugdzorg Nederland streeft naar een evenwichtige, marktconforme overeenkomst die het personeelsbeleid van onze leden ondersteunt. Vooraf formuleert ze samen met de leden de wensen voor de nieuwe cao. Daarmee gaat Jeugdzorg Nederland de onderhandelingen in. Pas als de leden het principeakkoord met de bonden goedkeuren, kan Jeugdzorg Nederland een definitief cao-akkoord afsluiten.

FCB

Voor arbeidsmarktvragen en vragen over arbeidsomstandigheden kunnen jeugdzorgorganisaties terecht bij het FCB. FCB is een initiatief van Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en de werknemersorganisaties FNV, CNV en FBZ. FCB werkt in opdracht van werkgevers en werknemers. Ze doet onderzoek naar arbeidsmarktontwikkelingen en verzorgt, op basis van dat onderzoek, bruikbare handvatten voor werkgevers, werknemers én werkzoekenden. FCB helpt onder meer bij opleidings- en personeelsbeleid en het invoeren van nieuwe regelgeving. Daarnaast staat FCB organisaties bij met advies en informatie over arbeidsomstandigheden. Wat moet en wat mag? Wat zijn de belangrijkste risicofactoren in deze branche? Hoe kunnen ondernemers de werkdruk beperken en het ziekteverzuim terugdringen? FCB ontwikkelt instrumenten om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Samenwerking met AWVN

Jeugdzorg Nederland werkt samen met werkgeversvereniging AWVN. De AWVN ondersteunt, als samenwerkingspartner van Jeugdzorg Nederland, jeugdzorgorganisaties bij complexe vragen over arbeids- en sociaal recht, arbeidsvoorwaarden en HR-strategie.


Deel deze pagina: