Bestuur & directie

Hans Spigt, voorzitter “De jeugd waar het niet zo goed mee gaat, heeft een krachtige stem nodig en daarvoor is Jeugdzorg Nederland altijd je partner!”
Bas Timman, bestuurslid “Ik zet mij met hart en ziel in voor een helder toekomstperspectief voor elke jongere tijdens en na verblijf in een JeugdzorgPlus voorziening.”
Arina Kruithof, bestuurslid “Ik zet mij graag in voor de meest kwetsbare kinderen, om hun veiligheid te borgen en hun ontwikkelingsbedreiging weg te nemen. Dat moet en kan simpeler en effectiever!”
Paul van der Linden, bestuurslid “Ieder kind zou thuis moeten kunnen opgroeien, het liefst bij eigen ouders. Een ambitie waar ik voor ga en ook vanuit Jeugdzorg Nederland graag aan meewerk!’’
Marlies van Loon, bestuurslid "Onze jeugdhulp verdient een helder en sterk geluid. Als verenigingsbestuurder wil ik dat we voor toekomstige generatie de juiste hulp kunnen bieden. Ik zal de dagelijkse praktijk overbrengen en professionals een stem geven in de verschillende overleggen waar de branche aan zet is."
Astrid Rotering, bestuurslid “Ieder kind blijvend veilig is onze opdracht. Dit betekent dat we die zorg moeten organiseren die nodig is en daar hebben we vitale en vakbekwame professionals voor nodig. Daar zet ik mij elke dag voor in!”
Olaf Prinsen, directeur Jeugdzorg Nederland “In de jeugdzorg speelt ontzettend veel. Een vereniging als Jeugdzorg Nederland moet met haar leden het verschil maken, daar zet ik op in!”