Bestuur & directie

Hans Spigt – Voorzitter Jeugdzorg Nederland “De jeugd waar het niet zo goed mee gaat, heeft een krachtige stem nodig en daarvoor is Jeugdzorg Nederland altijd je partner!”
Bas Timman – Bestuurslid JeugdzorgPlus, Contractering & Administratieve Lasten “Ik zet mij met hart en ziel in voor een helder toekomstperspectief voor elke jongere tijdens en na verblijf in een JeugdzorgPlus voorziening.”
Arina Kruithof – Bestuurslid Jeugdbescherming, Jeugdreclassering & Geweld in de Jeugdzorg “Ik zet mij graag in voor de meest kwetsbare kinderen, om hun veiligheid te borgen en hun ontwikkelingsbedreiging weg te nemen. Dat moet en kan simpeler en effectiever!”
Paul van der Linden – Bestuurslid Werkgeverszaken, Cao & Vakmanschap “Ieder kind zou thuis moeten kunnen opgroeien, het liefst bij eigen ouders. Een ambitie waar ik voor ga en ook vanuit Jeugdzorg Nederland graag aan meewerk!’’
Marlies van Loon – Bestuurslid Zorg/Onderwijs & Ambulantisering "Onze jeugdhulp verdient een helder en sterk geluid. Als verenigingsbestuurder wil ik dat we voor toekomstige generatie de juiste hulp kunnen bieden. Ik zal de dagelijkse praktijk overbrengen en professionals een stem geven in de verschillende overleggen waar de branche aan zet is."
Astrid Rotering – Bestuurslid Jeugdbescherming & Vakmanschap “Ieder kind blijvend veilig is onze opdracht. Dit betekent dat we die zorg moeten organiseren die nodig is en daar hebben we vitale en vakbekwame professionals voor nodig. Daar zet ik mij elke dag voor in!”
Nicolien van den Berg – Bestuurslid Pleegzorg & Gezinshuizen. 16-27 “Oog en hart hebben voor wat (pleeg)kinderen en gezinnen nodig hebben én oprecht geloven in hun ‘veranderkunde’, daar sta en ga ik voor! Als ik alleen al naar mijn eigen pleegkinderen en hun moeder kijk, zie ik dat ‘t werkt. Omdat ik dit iedere familie gun, maak ik mij hier met alle plezier sterk voor via Jeugdzorg Nederland.”
Olaf Prinsen – Directeur Jeugdzorg Nederland “In de jeugdzorg speelt ontzettend veel. Een vereniging als Jeugdzorg Nederland moet met haar leden het verschil maken, daar zet ik op in!”