Actueel

25/05/2023

Vereenvoudigd verwijsproces om werkdruk bij GI’s te verlagen

Jeugdbeschermers geven aan dat ingewikkelde verwijsprocessen, die vaak verschillen per regio of gemeente, tot onnodig hoge administratieve lasten leiden. Mede daardoor wachten kinderen met een beschermingsmaatregel langer op hulp. Een handreiking moet helpen om de...

Lees meer
22/05/2023

Daling instroom JeugdzorgPlus zet door, regionale verschillen nemen toe

In 2022 is het aantal jongeren dat in de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) wordt geplaatst opnieuw stevig gedaald, met 17 % ten opzichte van 2021. De jaarlijkse factsheet met plaatsingsgegevens van Jeugdzorg Nederland geeft inzicht in...

Lees meer
17/05/2023

Branches positief over Hervormingsagenda Jeugd, maar ook zorgen

Brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) leggen de Hervormingsagenda Jeugd met een positief advies voor aan hun achterban. De achterbanraadplegingen bij de betrokken partijen lopen tot half juni. De...

Lees meer
15/05/2023

Voor jou ga ik tot het gaatje

Een prachtig motto in het leven: wanneer je niks verwacht, is alles meegenomen. De afgelopen 35 jaar hebben we al veel kinderen in ons gezin welkom geheten. Meer dan 50 jongeren die om allerlei verschillende,...

Lees meer
21/04/2023

Tweede Kamer worstelt en valt in herhaling

Dat er nu een akkoord is tussen Rijk en VNG over het financiële kader voor de jeugdzorgplannen betekent niet dat de Tweede Kamer gerustgesteld is, zo bleek tijdens het jeugdzorgdebat gisterenavond. Er zijn grote zorgen...

Lees meer
20/04/2023

Ouders, jongeren en hulpverleners voeren actie bij Tweede Kamer voor betere jeugdzorg

  Jongeren, hun ouders en jeugdzorgprofessionals vragen samen met de BGZJ  (Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en VGN) aandacht om tempo te maken met verbeteringen in de jeugdzorg en concrete maatregelen door te voeren. Om...

Lees meer
20/04/2023

Conferentie ‘Kleinschaligheid: werk in uitvoering’

SAVE THE DATE – 15 juni conferentie ‘Kleinschaligheid: werk in uitvoering’ over de toekomst van de residentiële jeugdzorg 10-00 – 16.00u | De ReeHorst in Ede Jeugdigen met complexe en meervoudige problemen die (tijdelijk) niet meer...

Lees meer
18/04/2023

Financieel akkoord tussen Rijk en VNG, maar inhoudelijke zorgen blijven

Rijk en VNG hebben een akkoord gesloten over het financiële kader voor jeugdzorg de komende jaren: afgesproken is dat in 2024 en 2025 de voorgenomen besparingen op jeugdzorg met in totaal 385 miljoen euro worden...

Lees meer
17/04/2023

Geschillencommissie Sociaal Domein gestart

De geschillencommissie Sociaal Domein is gestart. Deze commissie behandelt geschillen tussen gemeenten en zorgaanbieders, met name op het gebied van inkoop en (de uitvoering van) contracten op het gebied van Jeugd en Wmo. Over de...

Lees meer
15/04/2023

‘Mevrouw, kunt u niet langer blijven?‘

‘Maar mevrouw, hoe is dit dan voor jou?’ vraagt Demi terwijl ze me geïnteresseerd aankijkt. Ik ken haar nu bijna een jaar en ze blijft me steevast ‘mevrouw’ noemen. Demi en ik hebben het over...

Lees meer
14/04/2023

Hervorm de jeugdzorg nú!

Kwetsbare kinderen, gezinnen, hulpverleners en jeugdhulporganisaties kunnen niet langer wachten op hervorming van de jeugdhulp. Het is nú tijd voor politieke actie: de Hervormingsagenda Jeugd moet er eindelijk komen én maatregelen bevatten die de problemen...

Lees meer
13/04/2023

Algemene Rekenkamer: onwerkbare situatie voor jeugdbescherming

Vandaag verscheen het rapport ‘Georganiseerde Onmacht’ van de Algemene Rekenkamer. De Rekenkamer concludeert dat de verantwoordelijke bewindspersonen hun rol als verantwoordelijke voor het wettelijke stelsel voor jeugdbescherming lange tijd onvoldoende ingevuld hebben. Sinds de invoering...

Lees meer
07/04/2023

Jeugdbeschermingsorganisaties sluiten convenant verminderen werkdruk jeugdbeschermers

De dertien jeugdbeschermingsorganisaties en FNV Jeugdzorg zetten volgende week donderdag hun handtekening onder een convenant waarin afspraken staan om de werkdruk voor jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders te verminderen. Paul Janssen, bestuurder van Samen Veilig Midden-Nederland, benadrukt...

Lees meer
06/04/2023

‘Uitstel van verbeterplannen jeugdzorg is funest’

Jeugdzorgprofessionals, cliëntorganisaties en jeugdbranches sturen brandbrief aan Tweede Kamer De vertegenwoordigers van cliënten, professionals en aanbieders in jeugdhulp en jeugdbescherming trekken vandaag gezamenlijk bij de Tweede Kamer aan de bel: verder uitstel van de verbeterplannen...

Lees meer
04/04/2023

Het zal toch niet?

Als je werkt in de zorg ben je je ervan bewust dat je te maken krijgt met cliënten die soms een rugzak aan trauma’s met zich meeslepen. Dat je als zorgmedewerker tijdens je werk zelf...

Lees meer