Actueel

19/05/2022

Tweede Kamer: ‘Tussen hoop en vrees’

De richting van de voorstellen van staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind om de jeugdzorg te hervormen kan, op enkele punten na, op brede instemming in de Tweede Kamer rekenen. De Tweede Kamer is wel...

Lees meer
18/05/2022

‘Niemand greep hem in zijn nekvel, hij was immers achttien’

“Heeey Kaarienheee”, Ik hoorde het een aantal keer, voor ik besefte dat dit mogelijk voor mij was en ik opkeek. Ik zat heerlijk op een terras met het eerste voorjaarszonnetje op mijn gezicht. Ik moest...

Lees meer
17/05/2022

Grote steun voor cao jeugdzorg

Het onderhandelaarsakkoord dat Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV, CNV en FBZ op 11 april sloten, is met grote steun door de achterbannen van de werkgevers en werknemers overgenomen. De leden van Jeugdzorg Nederland stemden...

Lees meer
16/05/2022

Jeugdzorghervormingen en het zwaard van Damocles

Goede, toegankelijke en betaalbare jeugdhulp In een brief aan de Tweede Kamer van 22 pagina’s, met een flinke set met bijlagen, schetsen staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind welke hervormingen in de jeugdzorg zij voor...

Lees meer
13/05/2022

Eigen bijdrage jeugdhulp is niet acceptabel

  Staatssecretaris Maarten van Ooijen maakt in zijn brief aan de Tweede Kamer niet duidelijk hoe het kabinet de bezuiniging van ruim 500 miljoen euro op de jeugdzorg wil realiseren. Het invoeren van een eigen...

Lees meer
28/04/2022

‘Mijn vader doet kindermishandeling met mij’

Lieve Reza, Een paar jaar lang was ze jouw jeugdbeschermer. Haar naam is Jeanine. Aan de zijlijn en tijdens onze multidisciplinaire overleggen -dat is een moeilijk woord voor overleg met een team jeugdbeschermers- mocht ik...

Lees meer
26/04/2022

Onduidelijkheid over 0,5 miljard bezuiniging jeugdhulp

Vrijdag 22 april is door de ministerraad besloten dat de omstreden 0,5 miljard extra bezuiniging op jeugdhulp niet langer bij gemeenten wordt gehaald. Dat kopt RTL-Nieuws. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) reageren vooralsnog...

Lees meer
25/04/2022

Even voorstellen

Of ik een blog wil schrijven over mijn ervaringen in de jeugdhulpverlening. Nou, dat moet wel lukken! Na ruim 20 jaar gewerkt te hebben in verschillende jeugdzorgorganisaties en met verschillende doelgroepen heb ik voldoende bijzondere...

Lees meer
22/04/2022

Als morgen de JeugdzorgPlus stopt: Wanda Oosterbroek en Gerda van Dijk

Kinderrechters Wanda Oosterbroek en Gerda van Dijk werken bij de rechtbank Noord-Holland. Ze plaatsen wekelijks jongeren in de gesloten jeugdzorg door afgifte van een machtiging. De rechters pleiten voor het voortbestaan van regionale, gesloten jeugdzorgvoorzieningen...

Lees meer
20/04/2022

Verbod op zwijgbeding is geen vrijbrief voor laster en smaad

‘Zwijgbedingen’ horen niet thuis in de zorg en ook niet in de jeugdzorg, daarover is de hele Tweede Kamer het eens. Als er iets mis gaat, dan moet iemand niet het zwijgen worden opgelegd, maar...

Lees meer
20/04/2022

Aantal jongeren in JeugdzorgPlus neemt verder af

Het aantal plaatsingen in 2021 in instellingen voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) is met 14% gedaald ten opzichte 2020. Dat blijkt uit de jaarlijkse plaatsingsgegevens JeugdzorgPlus. Ook het totaal aantal jongeren dat in 2021 in de...

Lees meer
14/04/2022

Website voor gemeenteraadsleden over jeugdzorg

Wat zou Tweede Kamerlid Lisa Westerveld doen als ze nu gemeenteraadslid met de portefeuille jeugdzorg was? Welke tien gouden tips heeft het Nederlands Jeugdinstituut voor nieuwe raadsleden? Hoe zit de jeugdzorg eigenlijk in elkaar, wat...

Lees meer
12/04/2022

Jeugdzorg Nederland en vakbonden bereiken onderhandelaarsakkoord 

De werkgevers en werknemers in de jeugdzorg hebben afspraken gemaakt voor een nieuwe cao. Na meer dan een jaar intensief onderhandelen, een ultimatum en diverse stakingen en manifestaties hebben de delegaties van Jeugdzorg Nederland en...

Lees meer
11/04/2022

Cliënten, professionals en aanbieders werken verder aan betere jeugdhulp

Cliënten, professionals en aanbieders werken verder aan betere jeugdhulp Uitnodiging aan Rijk en gemeenten om inhoudelijke doorontwikkeling jeugdstelsel te hervatten. De afgelopen maanden hebben zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionals verder gewerkt aan verbetervoorstellen voor het jeugdhulpstelsel....

Lees meer
07/04/2022

Berenschot: reële tarieven nodig voor goede kwaliteit jeugdzorg

De grote verschillen tussen gemeenten bij de inkoop van jeugdzorg leiden tot hoge administratieve lasten en bemoeilijken de discussie over kostprijzen en tarieven. Daarom pleit Berenschot in de gisteren gepresenteerde update van de ‘Handreiking Kostprijzen...

Lees meer