Actueel

08/04/2021

BGZJ pleit in brief aan informateur voor “knopen doorhakken en echte keuzes maken”

Oplossingen voor noodzakelijk versterking van de jeugdzorg. Daarvoor pleiten de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) in een brief aan informateur Tjeenk Willink. “Als het een nieuw te formeren Kabinet niet lukt het tij te...

Lees meer
08/04/2021

Forse daling jongeren in JeugdzorgPlus in 2020

Het aantal jongeren dat in 2020 in instellingen voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) is geplaatst, is met 18% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit de jaarlijkse plaatsingsgegevens JeugdzorgPlus. Het aantal jongeren in de...

Lees meer
06/04/2021

Rijk en gemeenten presenteren toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Vorige week is het scenario voor de toekomstige jeugdbeschermingsketen naar de Tweede Kamer gestuurd. In het scenario hebben de ministeries van VWS en J&V en de VNG, met input van diverse partijen, beschreven hoe volgens...

Lees meer
01/04/2021

Online magazine ‘Continuïteit pleegzorg’

Het online magazine ‘Voorkom breakdown en uitval pleegouders: wat werkt in de praktijk?’ beschrijft de resultaten van het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg. Daarin werkten tien pleegzorgaanbieders aan het voorkomen van uitval van pleegouders en het verminderen...

Lees meer
25/03/2021

Platform pleegzorg.nl live

Het nieuwe pleegzorg.nl is live! Het innovatieve platform ondersteunt pleegouders en professionals met een bibliotheek met betrouwbare informatie over allerlei pleegzorg-onderwerpen, zoals opvoeding en ontwikkeling, rechten en plichten, geldzaken en leven als pleeggezin. Speciaal voor...

Lees meer
12/03/2021

Jeugd verliest bij ping-pongwedstrijd Rijk en gemeenten

‘De slepende onderhandelingen tussen gemeenten en het Rijk over tekortschietende budgetten voor jeugdzorg zijn geklapt’, schrijft De Volkskrant vanmorgen. ‘Het kabinet komt met geen enkele euro over de brug om de gemeentelijke financiële tekorten op...

Lees meer
08/03/2021

Verkiezingspagina Jeugdzorg

Kiezen voor een betere jeugdzorg Op woensdag 17 maart 2021 (en deels ook op 15 en 16 maart) zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Wat betekent dit voor de jeugdzorg? Op deze pagina heeft Jeugdzorg Nederland zoveel...

Lees meer
05/03/2021

‘Jeugdzorg rijp voor de operatietafel’

Vandaag verscheen in de Volkskrant een stuk van Astrid Rotering en Arina Kruithof over de stand van de jeugdzorg. Onderstaande tekst is een bewerking van dat stuk. Het gaat niet goed in de jeugdzorg. Astrid...

Lees meer
23/02/2021

Jeugdbranches stappen uit overleg met Rijk en gemeenten

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) stoppen met hun deelname aan het traject van Rijk en gemeenten om te komen tot maatregelen die de Jeugdwet financieel beheersbaar moeten maken. De branches vinden de taakopdracht...

Lees meer
10/02/2021

Nieuwe Tweede Kamer: Jeugdzorggeld op de juiste plek

Over ruim een maand zijn de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. Te midden van de coronacrisis en de discussie over avondklok en Elfstedentocht is het belangrijk het geluid van jeugdzorg(jongeren) hard te laten klinken....

Lees meer
03/02/2021

Nieuwe Tweede Kamer: Verhoog jeugdhulpplicht naar 21 jaar

Op 17 maart zijn de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. Te midden van de coronacrisis en de nasleep van de toeslagenaffaire is het belangrijk het geluid van jeugdzorg(jongeren) hard te laten klinken. Want helaas,...

Lees meer
28/01/2021

Nieuwe landelijke agenda om zelfmoord te voorkomen

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft op 28 januari samen met tal van maatschappelijke organisaties, waaronder Jeugdzorg Nederland, de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 getekend. Daarin trekken de organisaties samen op om zelfmoord zoveel mogelijk te...

Lees meer
26/01/2021

Column: Coronacrisis vraagt mentaal steunpakket

Dat we op korte termijn meer bewegingsruimte krijgen, lijkt weinig realistisch. In het belang van onze volksgezondheid zijn alle maatregelen begrijpelijk, maar mentaal wordt het wel steeds zwaarder. Zeker voor kinderen en jongeren, en al...

Lees meer
22/01/2021

Coronawinst in de zorg voor jeugd

De coronacrisis maakt ons werk – zorg voor jeugd -, extra uitdagend. Sociale beperkingen bemoeilijken het contact, sommige mensen trekken zich terug en zijn onbereikbaar, de werkdruk stijgt en we maken ons zorgen om kinderen,...

Lees meer
18/01/2021

Vaccinatie jeugdzorgmedewerkers

Jeugdzorg Nederland ontvangt veel vragen over de vaccinatie van jeugdzorgmedewerkers, ook van niet-leden, die wij helaas niet allemaal kunnen beantwoorden. De jeugdzorg valt onder de doelgroep ‘alle overige zorgmedewerkers’, die vanaf mei aan de beurt...

Lees meer