Actueel

19/09/2017

Prinsjesdag: gemiste kans

Op Prinsjesdag geen nieuws over jeugdzorg. “En geen nieuws is in dit geval slecht nieuws,” zegt Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland. “Gemeenten geven aan dat ze te weinig geld hebben om de benodigde jeugdhulp...

Lees meer
14/09/2017

Open brief aan raadsleden

Beste raadsleden, De zomer is definitief voorbij en iedereen is weer volop aan de slag. Zo ook jullie, de negenduizend raadsleden die Nederland mede vormgeven. Samen met jullie burgemeesters en wethouders zorgen jullie voor een...

Lees meer
06/09/2017

Een kijkje in de spiegel

De beste spiegel voor jeugdzorgprofessionals wordt geboden door (oud-)cliënten. Daarom organiseert Samen Veilig Midden-Nederland met enige regelmaat zogenoemde spiegelbijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten vertellen (oud-)cliënten over hoe zij de ondersteuning ervaren. Vandaag vertelt Mieke aan een...

Lees meer
14/08/2017

Transformatie jeugdhulp: van samen werken naar samenwerken

Het is een regenachtige dinsdagochtend als ik via een collega een telefoontje krijg van een wijkteam-medewerker. Hij is op zoek naar een plek voor een moeder en kind. Of wij willen meedenken met een oplossing…...

Lees meer
14/07/2017

Versterkte samenwerking in zorglandschap Jeugd

Jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en branches hebben afspraken gemaakt om jeugdigen en gezinnen beter te helpen. Met zorg en hulp die aansluit bij wat echt nodig is, dichtbij huis. In een statement spreken de partijen af...

Lees meer
05/07/2017

Geluk zit óók in kleine hoekjes

Soms zijn de problemen in een gezin zo complex en divers dat een Voorwaardelijke Interventie in Gezinnen (VIG) wordt opgelegd. Een gezin krijgt dan gedwongen thuishulp van een gezinscoach die 24 uur per dag, zeven...

Lees meer
30/06/2017

Nieuwe cao Jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland en de vakbonden, FNV, CNV en FBZ, ondertekenen vandaag de nieuwe cao Jeugdzorg. De leden van Jeugdzorg Nederland stemden gistermiddag in met het akkoord dat de onderhandelaars eind vorige maand sloten. Eerder gaven...

Lees meer
28/06/2017

Aantal nieuwe pleegouders neemt af

In 2016 is het aantal nieuwe pleeggezinnen met 450 afgenomen. Dat is een daling van 15% in vergelijking met 2015. De instroom van pleegouders is daardoor voor het eerst sinds 2011 kleiner dan de uitstroom....

Lees meer
20/06/2017

Een stukje saamhorigheid

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je het nieuws en de actualiteiten rond de formatie volgt, lijkt het net alsof er in Nederland meer is waarin we verschillen dan waarin we delen....

Lees meer
15/06/2017

Opvoedondersteuning gaf Suzanne vertrouwen

Suzanne is moeder van een 14-jarige tweeling. Eén van de jongens heeft autisme. Haar zoon van 7 vertoont ‘ander’ gedrag en haar man worstelt met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ze vroeg Quintus van het buurtteam...

Lees meer
09/06/2017

“In welke wereld zijn wij jeugdhulpverleners terechtgekomen?”

Onlangs werd ik gebeld door een vriendelijke consultant van een groot advies- en accountantsbureau. Deze consultant waarschuwde mij voor de risico’s met betrekking tot de vennootschapsbelasting. Een ieder die werkzaam is in de jeugdhulpverlening zal, net als...

Lees meer
08/06/2017

Van Rijn: meerjarige afspraken nodig

Alle Kamerleden, ervaren of nieuw, zijn het er over eens: de gewenste vernieuwing van de jeugdzorg is nog onvoldoende van de grond gekomen. Volgens René Peters (CDA) komt de transformatie  nooit op gang als aanbieders geen bestaanszekerheid...

Lees meer
08/06/2017

Meld je aan voor de Summerschool Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp!

Hoe richten we het zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp verder in? En hoe versterken we de samenwerking tussen gemeenten, jeugdregio’s en aanbieders? Het ondersteuningsteam Zorglandschap specialistische jeugdhulp nodigt geïnteresseerde medewerkers van alle betrokken partijen van harte...

Lees meer
31/05/2017

Actieplan Pleegzorg naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft op 30 mei het Actieplan Pleegzorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In het plan staan lopende en nieuwe acties om actuele opgaven in de pleegzorg op te pakken. Jeugdzorg Nederland...

Lees meer
31/05/2017

Jeugdzorg Nederland en vakbonden bereiken onderhandelaarsakkoord

Na meer dan zeven maanden intensief onderhandelen, hebben de delegaties van Jeugdzorg Nederland en de vakbonden, FNV, CNV en FBZ, op 30 mei een onderhandelaarsakkoord gesloten. In het akkoord zijn de partijen een stapsgewijze loonstijging...

Lees meer