Actueel

28/10/2020

Open je wereld tijdens de Week van de Pleegzorg

Van woensdag 28 oktober t/m 4 november wordt voor de zesde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland, aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort...

Lees meer
15/10/2020

Nu actie voor de meest kwetsbare kinderen

Er moet nu wat gebeuren zodat kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel snel passende hulp krijgen. Dat stellen de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid in een bericht dat ze vandaag uitbrengen. Jeugdzorg...

Lees meer
12/10/2020

GI’s: zorgbonus niet voor jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders

De gecertificeerde instellingen (GI’s) hebben vandaag aan de bewindspersonen van VWS en J&V laten weten geen zorgbonus voor hun medewerkers te zullen aanvragen. In een brief schrijven de bestuurders van de GI’s: “De Covid-19-crisis heeft...

Lees meer
05/10/2020

‘Fundament jeugdhulp op instorten, andere tarieven nodig’

Het gaat niet goed met een belangrijk deel van de jeugdhulporganisaties. Dat blijkt uit onderzoek van Jeugdzorg Nederland naar de jaarrekeningen van honderden aanbieders. Bijna de helft van de zogenoemde systeempartijen scoort financieel onder de...

Lees meer
30/09/2020

Beste Paul

Geachte heer Blokhuis, beste Paul, Allereerst van harte gefeliciteerd met de uitbreiding van uw takenpakket met de portefeuille Jeugd. We hebben er vertrouwen in dat we met u betekenisvolle stappen kunnen zetten, want we weten...

Lees meer
16/09/2020

BGZJ: wetsvoorstel rechtspositie jongeren onvoldoende

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) vinden dat de ‘Wet rechtspositie gesloten jeugdinstellingen’ niet of nauwelijks bijdraagt aan het beoogde doel om de positie van jongeren te versterken. De BGZJ adviseert om de wet...

Lees meer
15/09/2020

Prinsjesdag: ’Geen pleisters plakken, maar structurele oplossingen nodig’

Jeugdzorg Nederland vindt het terecht dat de gemeenten ook in 2022 extra geld voor jeugdzorg krijgen. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan om, net als de afgelopen jaren, ‘eenmalig’ 300 miljoen euro extra vrij te...

Lees meer
07/09/2020

BGZJ voorzichtig positief over wetsvoorstel Jeugd

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) zijn positief over de stap die met het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ gezet wordt naar een beter jeugdstelsel. Die stap is volgens de jeugdbranches hard nodig...

Lees meer
02/09/2020

Column Hans Spigt: Fundament jeugdzorg wankelt

Zorgwekkende berichten gisteren over de Nederlandse zorgsector. EY stelt in de jaarlijkse barometer Nederlandse Gezondheidszorg dat instellingen door de coronacrisis een forse financiële klap kunnen verwachten. De situatie van de grote jeugdzorginstellingen is nu al...

Lees meer
23/07/2020

Column Hans Spigt: Kiezen voor een betere jeugdzorg

Het lijkt nog ver weg, de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, maar de politieke partijen zijn al volop bezig met de voorbereidingen. Niet alleen worden de lijsttrekkers gekozen, ook de partijprogramma’s worden nu geschreven. Jeugdzorg...

Lees meer
14/07/2020

Lichte groei pleegzorg in 2019

In 2019 hebben 16.700 pleeggezinnen zich ingezet voor de opvang van 23.272 jeugdigen. Het aantal pleegkinderen is met 530 toegenomen in vergelijking met 2018. Op 31 december 2019 woonden 19.042 jeugdigen bij pleegouders. De cijfers...

Lees meer
24/06/2020

Minister zet stelselwijziging door ondanks kritische Kamer

Diverse partijen in de Tweede Kamer zijn kritisch op de plannen van minister De Jonge om de regionale samenwerking tussen gemeenten bij jeugdzorg wettelijk vast te leggen. Dat bleek tijdens het algemeen overleg Jeugd gisteravond....

Lees meer
23/06/2020

Column: #Ikbendaar

Ik ben daar, schreef Ambassadeur Jeugd Kevin Scholte vorig jaar in februari al. Het is een indrukwekkend gedicht over zijn werk in de gesloten jeugdzorg, dat u echt even moet lezen voordat u de rest...

Lees meer
18/06/2020

Brandbrief jeugdbranches aan Tweede Kamer

De gezamenlijke jeugdbranches steunen de plannen van de ministers De Jonge en Dekker om de Jeugdwet aan te passen en zo het stelsel beter te laten werken, maar vinden dat er nog wel een schepje...

Lees meer
16/06/2020

Betere jeugdbescherming met een landelijk tarief

COLUMN – De wijze waarop jeugdbeschermers hun werk doen, mag niet afhankelijk zijn van de ‘toevallige’ financiële situatie van de gemeenten in de betreffende regio. De gecertificeerde instellingen moeten aan zeer strikte eisen voldoen, die...

Lees meer