Actueel

22/03/2024

Eindrapportage ‘Ik laat je niet alleen’

In de gezamenlijke beweging ‘Ik laat je niet alleen’ hebben alle JeugdzorgPlus-instellingen sinds 2018 hard gewerkt aan het terugdringen van gedwongen afzonderingen en het verminderen van de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit initiatief, ondersteund met...

Lees meer
13/03/2024

Jeugdzorgbranches willen snel doorbraken in de afbouw van de gesloten jeugdzorg na getuigenissen ervaringsdeskundigen

Brancheverenigingen Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse GGZ zijn geschrokken van de getuigenissen over misstanden in de ZIKOS-groepen (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie) binnen de gesloten jeugdzorg. Deze kwamen aan het licht in een onderzoeksrapport...

Lees meer
29/02/2024

Landelijke regie schiet tekort: afbouw JeugdzorgPlus stagneert

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft zorgen over de af- en ombouw van de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) en constateert dat in de JeugdzorgPlus nog onvoldoende passende hulp wordt geboden. Die conclusie is pijnlijk, maar...

Lees meer
29/01/2024

Verwarring en vingerwijzen over bezuiniging jeugdzorg

Staatssecretaris Van Ooijen zaait vlak voor de start van het begrotingsdebat over jeugdzorg veel verwarring. Hij stuurt een brief met opties voor de invulling van de bezuiniging van 511 miljoen euro aan de Tweede Kamer,...

Lees meer
25/01/2024

Manifest ‘Jeugdzorg op school’ aangeboden aan informateur Plasterk en onderhandelende partijen

Jeugdzorg Nederland heeft samen met de VO-raad, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Nederlandse ggz, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra, Sociaal Werk Nederland, PO-raad en Sectorraad GO een manifest over aansluiting van zorg en onderwijs aan informateur Plasterk en...

Lees meer
21/01/2024

Brede oproep aan Tweede Kamer: doorgaan met Hervormingsagenda Jeugd, bezuiniging schrappen

Aanbieders van jeugdzorg, jeugdprofessionals en vertegenwoordigers van cliënten, jongeren en naasten roepen de nieuwe Tweede Kamer op om door te gaan met de Hervormingsagenda Jeugd én om de voorgenomen bezuiniging van 511 miljoen euro voor...

Lees meer
04/01/2024

Aanbieders gesloten jeugdhulp: dilemma ‘wet versus veiligheid’

De aanbieders van gesloten jeugdhulp hebben de afgelopen jaren flinke stappen gezet in het verminderen van de instroom in de gesloten jeugdhulp en het terugdringen van het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen. “Maar we zijn er nog...

Lees meer
21/12/2023

Kerst, het feest van iedereen

Wat was ik apetrots op de prachtige kinderen die aan ons zijn toevertrouwd! Met hen vierden we het kerstfeest op twee verschillende scholen. Qua logistiek was dat al een huzarenstukje op zich. De kleren kozen...

Lees meer
19/12/2023

Jeugdbranches aan informateur: stop dweilen met kraan open

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) pleiten er in een brief aan informateur Plasterk voor om de verbeterplannen voor de jeugdzorg door te zetten. Daarbij is extra aandacht nodig voor de randvoorwaarden om deze...

Lees meer
14/12/2023

‘Ieders expertise is nodig, óók die van ouders’

‘We moeten vaker onbevangen luisteren naar ouders’, vindt directeur-bestuurder Henk Jonker van Stichting Jeugddorp De Glind. ‘Hun inzichten kunnen de gehele jeugdsector verbeteren’. “We nemen kinderen weg van ouders, soms zelfs met politiegeweld. Vind je...

Lees meer
06/12/2023

‘Kinderen uit de knel’: de samenleving is aan zet

Jeugdzorg Nederland sluit zich van harte aan bij de aanbevelingen uit het rapport ‘Kinderen uit de knel’ van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Ronnie van Diemen, voorzitter van Jeugdzorg Nederland: ‘Dit rapport vraagt aandacht...

Lees meer
24/11/2023

Bloed op de stoep

Het EK voetbal is in volle gang als er een nieuwe vraag binnenkomt voor ambulante spoedhulp. Het traject hiervoor duurt vier weken. Het doel is om zicht te krijgen op de veiligheid binnen een gezin....

Lees meer
23/11/2023

Van zorgen over de toekomst naar ruimte voor reflectie

Financiële tekorten, contractuele beslommeringen en worstelingen bij de samenwerking met gemeenten. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein kan als onafhankelijke partij van hulp zijn als je er als bestuurder niet uit dreigt te komen, ondervond Yorneo-bestuurder Jeroen...

Lees meer
21/11/2023

Akkoord over Cao Jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland heeft met de vakbonden FNV, CNV en FBZ afspraken gemaakt over een nieuwe cao voor de jeugdzorg. Het onderhandelaarsakkoord geldt voor twee jaar, van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025....

Lees meer
16/11/2023

Jeugdzorgdebat: meer oog voor chronische stress in gezinnen

De politiek moet de komende jaren niet op de stoel van de jeugdzorgprofessional willen zitten, maar het perspectief van kinderen en gezinnen moet juist centraal komen te staan. Zeven kandidaat-Kamerleden deelden hun ideeën hiervoor in...

Lees meer