Actueel

20/06/2024

Choreograaf Dalton Jansen: ‘ik probeer een stem te geven aan jongeren’

Dalton Jansen (30) groeide sinds zijn twaalfde op in verschillende jeugdzorginstellingen. Daarnaast danst hij al van jongs af aan en maakt nu als choreograaf dansvoorstellingen over zijn jeugd. Zijn missie is jeugdzorg meer bekendheid en...

Lees meer
19/06/2024

Stevige vervolgstap in transformatie JeugdzorgPlus

Nieuwe bestuurlijke afspraken zorgen voor versnelling Jongeren met complexe problematiek hebben behoefte aan goede zorg en ondersteuning die liefdevol en zo thuis mogelijk is. Aanbieders van JeugdzorgPlus zijn al enige tijd bezig met de opbouw...

Lees meer
31/05/2024

Jeugdzorg Nederland geraakt door incident pleeggezin Vlaardingen

Wij zijn geraakt door het verdrietige bericht dat een 10-jarig pleegkind in Vlaardingen met zware verwondingen is opgenomen in het ziekenhuis. Ook professionals en andere pleegouders zijn ontdaan en leven met het meisje mee; dit...

Lees meer
17/05/2024

Blog: dweilen met de kraan open!

Het is een druilerige zondagmiddag. Joshua is een paar dagen geleden binnengekomen op de crisisopvang. De afdeling is niet volledig bezet omdat er een aantal jongeren op dag of weekendverlof is. Zondag is een uitstekende...

Lees meer
16/05/2024

Handreiking voor dilemma’s bij vrijheidsbeperking in open jeugdhulp

We zijn blij met de handreiking van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) over dilemma’s bij vrijheidsbeperking in de open jeugdhulp met verblijf. De handreiking helpt professionals om te gaan met situaties die zij iedere dag tegenkomen....

Lees meer
07/05/2024

Nieuwe StroomOP Monitor brengt verbeteringen jeugdzorg in beeld

Jeugdzorg Nederland werkt samen met professionals, aanbieders en ervaringsdeskundigen aan het verbeteren van de hulp aan kwetsbare jongeren. Zo willen we bijvoorbeeld het aantal plaatsingen van jongeren in de gesloten jeugdzorg terugdringen. En als jongeren...

Lees meer
25/04/2024

Jeugdautoriteit waarschuwt voor zware financiële druk bij jeugdhulporganisaties

Als branchevereniging herkennen wij de zware financiële situatie van veel jeugdzorgaanbieders, zoals de jeugdautoriteit die in haar laatste analyse vaststelt. Wij benadrukken dat dit uiteindelijk ten koste gaat van passende zorg voor kwetsbare kinderen. De...

Lees meer
25/04/2024

Aantal jongeren in Jeugdzorgplus neemt verder af

Het aantal jongeren dat in de Jeugdzorgplus wordt geplaatst neemt opnieuw af. Het afgelopen jaar met tien procent. Wel zien we de regionale verschillen toenemen. Dit blijkt uit ons nieuwe factsheet met de plaatsings- en...

Lees meer
22/04/2024

Jeugdzorg Nederland herkent beeld Inspectie van problemen in Jeugdbeschermingsketen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) concludeert in haar laatste signaalbrief over de problemen in de Jeugdbeschermingsketen dat onderliggende oorzaken op stelselniveau nog altijd niet zijn opgelost. Daardoor zijn wachtlijsten niet korter geworden en worden...

Lees meer
18/04/2024

Inspectie publiceert definitieve rapport ZIKOS-groepen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt in haar definitieve rapportage vast dat de zorg op ZIKOS-groepen (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie) niet passend en toereikend is. Eerder deelde de Inspectie al hun eerste...

Lees meer
15/04/2024

Voorjaarsnota: eigen bijdrage Jeugdzorg onacceptabel

Uit de voorjaarsnota blijkt dat het Kabinet een eigen bijdrage voor de jeugdzorg gaat introduceren. Deze eigen bijdrage moet de bezuinigingen van 500 miljoen op de jeugdzorg (deels) compenseren. Jeugdzorg Nederland is fel tegen het...

Lees meer
22/03/2024

Eindrapportage ‘Ik laat je niet alleen’

In de gezamenlijke beweging ‘Ik laat je niet alleen’ hebben alle JeugdzorgPlus-instellingen sinds 2018 hard gewerkt aan het terugdringen van gedwongen afzonderingen en het verminderen van de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit initiatief, ondersteund met...

Lees meer
13/03/2024

Jeugdzorgbranches willen snel doorbraken in de afbouw van de gesloten jeugdzorg na getuigenissen ervaringsdeskundigen

Brancheverenigingen Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse GGZ zijn geschrokken van de getuigenissen over misstanden in de ZIKOS-groepen (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie) binnen de gesloten jeugdzorg. Deze kwamen aan het licht in een onderzoeksrapport...

Lees meer
29/02/2024

Landelijke regie schiet tekort: afbouw JeugdzorgPlus stagneert

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft zorgen over de af- en ombouw van de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) en constateert dat in de JeugdzorgPlus nog onvoldoende passende hulp wordt geboden. Die conclusie is pijnlijk, maar...

Lees meer
29/01/2024

Verwarring en vingerwijzen over bezuiniging jeugdzorg

Staatssecretaris Van Ooijen zaait vlak voor de start van het begrotingsdebat over jeugdzorg veel verwarring. Hij stuurt een brief met opties voor de invulling van de bezuiniging van 511 miljoen euro aan de Tweede Kamer,...

Lees meer