Actueel

20/06/2017

Een stukje saamhorigheid

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je het nieuws en de actualiteiten rond de formatie volgt, lijkt het net alsof er in Nederland meer is waarin we verschillen dan waarin we delen....

Lees meer
15/06/2017

Opvoedondersteuning gaf Suzanne vertrouwen

Suzanne is moeder van een 14-jarige tweeling. Eén van de jongens heeft autisme. Haar zoon van 7 vertoont ‘ander’ gedrag en haar man worstelt met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ze vroeg Quintus van het buurtteam...

Lees meer
09/06/2017

“In welke wereld zijn wij jeugdhulpverleners terechtgekomen?”

Onlangs werd ik gebeld door een vriendelijke consultant van een groot advies- en accountantsbureau. Deze consultant waarschuwde mij voor de risico’s met betrekking tot de vennootschapsbelasting. Een ieder die werkzaam is in de jeugdhulpverlening zal, net als...

Lees meer
08/06/2017

Van Rijn: meerjarige afspraken nodig

Alle Kamerleden, ervaren of nieuw, zijn het er over eens: de gewenste vernieuwing van de jeugdzorg is nog onvoldoende van de grond gekomen. Volgens René Peters (CDA) komt de transformatie  nooit op gang als aanbieders geen bestaanszekerheid...

Lees meer
08/06/2017

Meld je aan voor de Summerschool Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp!

Hoe richten we het zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp verder in? En hoe versterken we de samenwerking tussen gemeenten, jeugdregio’s en aanbieders? Het ondersteuningsteam Zorglandschap specialistische jeugdhulp nodigt geïnteresseerde medewerkers van alle betrokken partijen van harte...

Lees meer
31/05/2017

Actieplan Pleegzorg naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft op 30 mei het Actieplan Pleegzorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In het plan staan lopende en nieuwe acties om actuele opgaven in de pleegzorg op te pakken. Jeugdzorg Nederland...

Lees meer
31/05/2017

Jeugdzorg Nederland en vakbonden bereiken onderhandelaarsakkoord

Na meer dan zeven maanden intensief onderhandelen, hebben de delegaties van Jeugdzorg Nederland en de vakbonden, FNV, CNV en FBZ, op 30 mei een onderhandelaarsakkoord gesloten. In het akkoord zijn de partijen een stapsgewijze loonstijging...

Lees meer
24/05/2017

“Het gaat om kinderen man!”

Het is woensdagmiddag, kwart voor drie. Ik kijk mijn collega aan, ze zit aan de andere kant van de ruimte. We begeleiden een bezoek tussen een vader en zijn twee kinderen. Vader woont niet meer...

Lees meer
16/05/2017

Handreiking voor gemeenten: ‘Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen’

Kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien. Dat is de opdracht die de Jeugdwet aan gemeenten geeft. Om hen te helpen die opdracht te vertalen naar beleid, publiceert Jeugdzorg Nederland nu samen met de VNG,  de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het...

Lees meer
11/05/2017

Verlaag lasten door heldere afspraken te maken

Gemeenten en jeugdzorgaanbieders moeten vroegtijdig met elkaar in gesprek om verschillen in inzicht over (geleverde) zorg en onnodige bureaucratie te voorkomen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Q-Consult Zorg deed, in opdracht van Jeugdzorg Nederland, ...

Lees meer
11/05/2017

Het kind betaalt de rekening van doorgeschoten decentralisatie

Ieder kind moet De Kindertelefoon kunnen bellen. Het kan toch niet zo zijn dat De Kindertelefoon eerst aan een kind moet vragen uit welke gemeente hij/zij belt en dan moet controleren of die gemeente wel...

Lees meer
30/04/2017

Wytze wilde later crimineel worden

Het is feest bij woongroep De Klif A van Plurynlocatie De Beele in Voorst. Wytze mag, ruim een jaar na zijn uithuisplaatsing, naar huis. Definitief. Zijn ouders halen hem op en brengen dozen vol gebak...

Lees meer
29/04/2017

Investeren in de kracht van pleegouders

Jeugdzorg Nederland werkt samen met de Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen (NVP) aan het programma Investeren in de kracht van pleegouders. Het aantal kinderen dat in pleeggezinnen wordt opgevangen is in de afgelopen jaren toegenomen en...

Lees meer
28/04/2017

Handreiking Passende zorg en Behandeling voor jeugdigen

De Handreiking ‘Passende zorg en Behandeling voor jeugdigen’ is ontwikkeld op initiatief van de Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC, als instrument om een impuls te geven aan de...

Lees meer
18/04/2017

Ervaringsdeskundige Sven biedt herkenning en erkenning

Jeugdhulporganisatie Trias zet steeds vaker ervaringsdeskundigen in, ter ondersteuning van het herstelproces van jongeren en hun ouders. Sven (27): ‘Als ervaringsdeskundige moet je dat wat je hebt meegemaakt kunnen omzetten in kwaliteiten om anderen te...

Lees meer