Actueel

05/07/2018

Van het concert des levens……

Kevin overleed op een druilerige dinsdag in februari. Hij was negen jaar oud. Zijn dood was geen verrassing: hij leed in ernstige mate aan het syndroom van West en werd na verschillende ziekenhuisopnames zijn laatste...

Lees meer
03/07/2018

Onderzoek JeugdzorgPlus: korter verblijf na gezinsgericht werken

Jongeren verblijven korter op leefgroepen en keren vaker terug naar huis als gezinsgericht wordt gewerkt. Dat blijkt uit een van de onderzoeken die werd gedaan in het Zonmw-programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus. Uit twee andere onderzoeken...

Lees meer
03/07/2018

Aantal nieuwe pleegouders toegenomen in 2017

In 2017 zijn 2.647 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven. Dat zijn er 7% meer dan in 2016. Daarmee is de instroom van pleegouders, na een dip in 2016, weer hoger dan de uitstroom. Ook hebben aanzienlijk meer...

Lees meer
27/06/2018

Knellend jeugdzorgbudget: oorzaak en gevolg

Krijgen gemeenten wel genoeg geld om hun jeugdzorgtaken uit te voeren? Dat was een van de centrale vragen tijdens het Kamerdebat over de evaluatie van de Jeugdwet vorige week. Een deel van de Tweede Kamer...

Lees meer
26/06/2018

Geen extra onderzoek naar jeugdzorgbudget

In het Kamerdebat over de evaluatie van de Jeugdwet ging veel aandacht uit naar de signalen van gemeenten die melden geld tekort te komen voor jeugdzorg. Twee moties met de oproep hier nader onderzoek naar...

Lees meer
26/06/2018

Jeugdzorg Nederland steunt aanbevelingen Nationaal Rapporteur

Om seksueel geweld tegen jeugdigen te voorkomen, moet vroegtijdig bescherming worden geboden aan potentiële slachtoffers. Vaak zijn er al, voordat de jeugdige slachtoffer wordt, signalen waaruit kwetsbaarheid voor seksueel misbruik blijkt. Wijkteams en scholen dienen(te...

Lees meer
18/06/2018

Jeugdzorg voor gemeenteraadsleden

Raadsleden zijn aan zet bij het vormgeven van het lokale jeugdzorgbeleid. Jeugdzorg Nederland helpt ze op weg in de complexe wereld van jeugdbescherming en jeugdhulp met het e-magazine ‘Jeugdzorg voor gemeenteraadsleden’. Het e-magazine bevat interviews...

Lees meer
05/06/2018

Pleegzorg standaard tot 21 jaar

Pleegkinderen kunnen vanaf nu standaard tot 21 jaar in hun pleeggezin verblijven. Daarover hebben Jeugdzorg Nederland, VNG en het ministerie van VWS afspraken gemaakt die per 1 juli van kracht worden. In de Jeugdwet staat...

Lees meer
31/05/2018

Gebrek aan geld maakte Jacqueline creatief

In Nederland leeft ruim een miljoen mensen op of onder de armoedegrens. Jacqueline en haar vier kinderen horen bij die grote groep. “Wekelijks tel ik de boterhammen precies af. Als een van de kinderen een...

Lees meer
29/05/2018

Productcodes en woonplaatsbeginsel veroorzaken meeste lasten

Veel administratieve lasten in de jeugdzorg zijn vermijdbaar. Dat zeggen organisaties in een enquête die Jeugdzorg Nederland hield onder haar leden. De meeste lasten worden veroorzaakt doordat gemeenten zich niet aan de standaardproductcodelijst houden en...

Lees meer
15/05/2018

Onderzoek kostprijzen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering afgerond

Op 14 mei hebben VNG en Jeugdzorg Nederland het rapport Kostprijsonderzoek Gecertificeerde Instellingen van Berenschot officieel in ontvangst genomen. In het onderzoek zijn de kostprijzen van de verschillende diensten en producten van de zogenoemde Gecertificeerde...

Lees meer
26/04/2018

Kinderen beter in beeld bij crisisopvang door samenwerking met jeugdhulp

In de opvang en verslavingszorg gaat bijna alle aandacht naar problemen van de ouders en het vinden van huisvesting. Begeleiders van crisis/verslavingszorg IrisZorg signaleerden dat het niet altijd goed ging met de kinderen. Zij betrokken...

Lees meer
19/04/2018

‘Haal Nederlandse kinderen terug uit Syrië’

Jeugdzorg Nederland steunt de oproep van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer aan de Nederlandse overheid om alles in het werk te stellen kinderen van uitreizigers in Syrië op te halen. Voorzitter Hans Spigt: “Een Nederlands kind is...

Lees meer
16/04/2018

BGZJ deelt ambities minister: “Nu aan de slag!”

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) onderschrijven in grote lijnen de ambities van minister De Jonge (VWS). De minister presenteerde vandaag zijn plannen in het programma Zorg voor Jeugd. De BGZJ, het samenwerkingsverband van...

Lees meer
13/04/2018

Ambitie JN: Jeugdzorg(Plus) zonder gedwongen afzonderingen

Op 15 maart 2018 waren bestuurders en directeuren van de JeugdzorgPlus bijeen om met elkaar en met hun partners te spreken over gedwongen afzonderingen. Tijdens die bijeenkomst werd de ambitie uitgesproken om alles te doen...

Lees meer