Actueel

12/01/2021

Handreiking voor betere informatiebeveiliging jeugdzorg

“Goede informatiebeveiliging is van groot belang voor de kwaliteit en continuïteit van de jeugdzorg. Deze handvatten helpen de sector de juiste stappen te zetten,” aldus Robert van Someren, directeur ICT/IV bij Jeugdzorg Nederland, over de...

Lees meer
11/01/2021

Twaalf adviezen voor ‘best passend onderwijs voor kwetsbare jongeren’

Maak (financiële) ruimte voor experimenteren en geef als ministeries één integrale opdracht tot transformeren. Stel als zorgregio’s en schoolbesturen een integrale visie op passend onderwijs en jeugdhulp voor kwetsbare jongeren vast en ontwikkel samen met...

Lees meer
06/01/2021

“We moeten af van de automatische redeneringen in de jeugdzorg”

Jeugdzorg Nederland maakte na de eerste coronagolf het online magazine ‘Jeugdzorg in coronatijd’. Een aantal leden vertelt hoe zij die periode hebben ervaren en wat ze hebben geleerd. Die lessen kunnen we goed gebruiken nu de crisis...

Lees meer
28/12/2020

“De energie moet weer terug in de jeugdzorg”

De coronacrisis zorgt voor nieuwe uitdagingen en vraagstukken binnen de jeugdzorg. In gesprek met Jan Pieter Meijer, jeugdbeschermer en crisisspecialist bij Jeugdbescherming Gelderland over zijn ervaringen in de eerste maanden van de coronacrisis, het stelsel...

Lees meer
23/12/2020

“Ik hoop dat we door de coronacrisis een nieuwe start maken als branche”

Jeugdzorg Nederland maakte na de eerste coronagolf het online magazine ‘Jeugdzorg in coronatijd’. Een aantal leden vertelt hoe zij die periode hebben ervaren en wat ze hebben geleerd. Die lessen kunnen we goed gebruiken nu de crisis...

Lees meer
21/12/2020

“Wanneer oude reflexen worden losgelaten, ontstaan er mooie dingen”

Jeugdzorg Nederland maakte na de eerste coronagolf het online magazine ‘Jeugdzorg in coronatijd’. Een aantal leden vertelt hoe zij die periode hebben ervaren en wat ze hebben geleerd. Die lessen kunnen we goed gebruiken nu de crisis...

Lees meer
18/12/2020

BGZJ: meer geld voor gemeenten, betrek ons bij afspraken

Gemeenten moeten zo snel mogelijk meer geld krijgen voor de jeugdzorg. Dat zeggen de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) nu uit onderzoek van AEF blijkt dat gemeenten ruim 1,5 miljard tekort komen op het...

Lees meer
16/12/2020

Meer aandacht in jeugdhulpverlening nodig voor mensenhandel

Het zicht op minderjarige slachtoffers van mensenhandel is nog steeds onvoldoende. Dat bleek eerder uit de slachtoffermonitor van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en wordt nu opnieuw bevestigd in een onderzoek van CoMensha, Jeugdzorg Nederland, Landelijk...

Lees meer
15/12/2020

“Het is nu ingewikkelder dan in de eerste maanden van de crisis”

Beeldbellen is door de coronacrisis nu niet meer weg te denken uit het jeugdzorgwerk, maar blijft dat ook zo? Zijn gezinnen, jongeren en jeugdhulpverleners tijdens de crisis door het op afstand werken in de knel...

Lees meer
10/12/2020

Jeugdzorg Nederland sluit aan bij Landelijke Commissie Vertrouwenslieden

Jeugdzorg Nederland sluit per 1 januari 2021 aan bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Leden kunnen een medezeggenschapsgeschil voorleggen aan de LCvV. De kosten voor de behandeling van zo’n zaak worden dan grotendeels door...

Lees meer
03/12/2020

Jeugdzorg in coronatijd

De jeugdzorg kwam door de coronacrisis voor nieuwe uitdagingen te staan. Hoe was het om te werken in coronatijd? Daarover interviewde Jeugdzorg Nederlanders bestuurders en professionals uit de sector. De interviews geven een interessante kijk...

Lees meer
01/12/2020

Landelijke compensatieregeling tweede coronagolf nodig

Het lukt jeugdzorgaanbieders niet om afspraken te maken met gemeenten over compensatie voor omzetverlies door de tweede coronagolf. De landelijke regeling continuïteitsbijdrage voor jeugdhulp die liep tot 1 juli 2020, moet daarom verlengd worden voor...

Lees meer
24/11/2020

Tweede Kamer zet eindsprint in: 15 moties over jeugdzorg

Als staatssecretaris Blokhuis al dacht dat hij tot de verkiezingen van maart 2021 ‘op de winkel kon passen’ dan weet hij inmiddels beter. Tijdens het begrotingsdebat over jeugdzorg gisteren diende de Tweede Kamer maar liefst...

Lees meer
18/11/2020

Dataset overheid niet volledig: nuancering financiële analyse nodig

Jeugdzorg Nederland publiceerde begin oktober een onderzoek naar de jaarrekeningen en jaarverantwoordingen over 2018 van organisaties met inkomsten uit de Jeugdwet. Uit dit onderzoek blijkt dat het niet goed gaat met een belangrijk deel van...

Lees meer
29/10/2020

Forse afname jongeren in JeugdzorgPlus

Het aantal jongeren dat in de eerste helft van dit jaar in instellingen voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) is geplaatst, is met 20% gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2019. Dat blijkt uit de...

Lees meer