Overgang naar volwassenheid

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar hebben soms extra steun nodig om zelfstandig te worden. Vooral in de overgang van 18- naar 18+ zitten allerlei knelpunten. Zeker voor jongeren die uit een problematische situatie komen en geen stabiel vangnet hebben is het een stuk lastiger om na hun 18e verjaardag op eigen benen te staan. De jeugdhulp stopt voor deze jongeren te vroeg en de aansluiting met de zorg en ondersteuning voor volwassenen is onvoldoende.

Verlengde jeugdhulp

Jeugdzorg wordt in principe geboden aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Jeugdhulp en jeugdreclassering kunnen via de verlengde jeugdhulp doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, maar dan moet daartoe expliciet besloten worden door de gemeente (jeugdhulp) of de rechter (jeugdreclassering). Jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen mogen daar tot hun 21ste levensjaar blijven wonen, tenzij ze willen dat de hulp eerder stopt. Dat is voor pleegzorg in de wet geregeld, voor gezinshuizen geldt een bestuurlijke afspraak.

Big 5

Als Jeugdzorg Nederland vinden wij dat de overgang naar volwassenheid voor jongeren in de jeugdzorg niet voor grote problemen mag zorgen. Daarom is het belangrijk om jongeren goed voor te bereiden op deze overgang, hun zelfredzaamheid te vergroten en doorlopende zorg en ondersteuning te bieden. Het liefst zien we de leeftijdsgrens in de jeugdwet verdwijnen en laten we jongeren pas los als de ‘Big 5’ op orde is. Dat betekent dat jongeren een stevige basis hebben waarin support, wonen, school en/of werk, inkomen en welzijn geregeld zijn.

Wij zetten ons daarom in om goede voorbeelden uit de sector binnen de vereniging te delen zodat organisaties van elkaar kunnen leren om toekomstgericht te werken met jongeren. We zijn aangesloten bij landelijke programma’s rondom de overgang naar volwassenheid zoals de Aanpak Dakloosheid, Verbeteragenda Passend Onderwijs MBO en de ontwikkeling van de richtlijn Toekomstgericht Werken. Daarnaast zetten wij ons in voor de lobby gericht op het verlengen van de jeugdhulp voorbij het 18e levensjaar.


Deel deze pagina: