Vraag & antwoord

Voor kinderen en jongeren

Ik ben minderjarig en ik heb problemen thuis. Waar kan ik terecht?
Een klasgenootje / vriendje wordt thuis geslagen. Waar kan ik dat melden?

Voor ouders

Waar kan ik jeugdzorg vinden voor mijn kind?

Voor (oud-)cliënten van onze jeugdzorgorganisaties

Ik ben cliënt bij een gecertificeerde instelling of jeugdhulpaanbieder, maar ik weet niet welke. Kunt u mij helpen?
Ik heb een klacht over de verleende jeugdzorg. Waar kan ik terecht?
Wat is de bewaartermijn van een jeugdzorgdossier? Waar kan ik mijn jeugdzorg-dossier opvragen?
Hoe kan mijn jeugdzorgorganisatie lid worden?

Algemeen

Ik ben bezorgd over een kind in mijn omgeving, waar kan ik dat melden?
Hoe zit het stelsel van de jeugdzorg in elkaar?
Wie zijn de leden van Jeugdzorg Nederland?
Waar vind ik informatie over wet- en regelgeving die betrekking heeft op de jeugdzorg?
Waar vind ik informatie over werken in de jeugdzorg?
Ik werk in de jeugdzorg en ik heb een vraag over de cao. Waar kan ik terecht?
Ik ben scholier/student en ben op zoek naar een stage in de jeugdzorgsector.
Ik ben scholier/student. Ik wil een werkstuk maken / spreekbeurt houden over jeugdzorg / pleegzorg. Waar vind ik informatie?