Vraag & antwoord

Vragen over het coronavirus

Wat zijn de rechten en plichten van werkgevers en werknemers?
Hebben mijn werknemers recht op kinderopvang?
Mag de werkgever, in verband met een te verwachten personeelstekort, een verzoek van een werknemer om vakantie afwijzen, besluiten dat in een bepaalde periode geen vakantie mag worden opgenomen of een reeds toegekende vakantie intrekken?
Mag een werknemer, in verband met besmettingsgevaar op de werkplek, ander werk claimen?
Mag een werknemer, in verband met besmettingsgevaar op de werkplek, ervoor kiezen om niet op het werk te verschijnen?
Wat is voor mij als werkgever, naast wet -en regelgeving, nog meer belangrijk om te weten?
Gaat er een minimaal aantal panden open bij jeugdhulp zonder verblijf? Of: sluiten we de niet-centrale panden?
Voor welke beschermingsmiddelen/maatregelen dient een werkgever zorg te dragen?
Gaan huisbezoeken door?
Hoe om te gaan met zieke inwonende kinderen?

Over Jeugdzorg Nederland

Wat doet Jeugdzorg Nederland?
Wie zijn de leden van Jeugdzorg Nederland?

Lid worden

Kan mijn organisatie lid worden van Jeugdzorg Nederland?
Hoe kan mijn organisatie lid worden van Jeugdzorg Nederland?

Vragen over jeugdzorg

Ik heb een vraag over een specifieke situatie/zaak. Waar kan ik terecht?
Waar kan ik jeugdzorg vinden voor mijn kind?
Ik ben minderjarig en heb problemen thuis. Waar kan ik terecht?
Ik maak me zorgen over de thuissituatie van een klasgenootje / vriendje. Waar kan ik dat melden?
Ik ben cliënt bij een gecertificeerde instelling of jeugdhulpaanbieder, maar ik weet niet welke. Kunt u mij helpen ?
Waar kan ik als kind of jongere online en gratis hulp krijgen?

Over Pleegzorg Nederland

Wat doet Pleegzorg Nederland?
Waar vind ik meer informatie over pleegzorg?
Krijgt een pleegouder een financiële vergoeding?
Waar kan ik terecht met andere vragen over pleegzorg?

Werken in de jeugdzorg

Waar vind ik informatie over werken in de jeugdzorg?
Ik werk in de jeugdzorg en ik heb een vraag over de cao. Waar kan ik terecht?

Stage, spreekbeurt

Ik ben scholier/student en ben op zoek naar een stageplek in de jeugdzorg, waar kan ik terecht?
Ik ben scholier/student. Ik wil een werkstuk maken / spreekbeurt houden over jeugdzorg / pleegzorg. Waar vind ik informatie?

Overige vragen

Ik zoek online informatie over opvoeden, waar kan ik terecht?
Wat is de bewaartermijn van een jeugdzorgdossier?
Waar kan ik mijn jeugdzorgdossier opvragen?
Hoe zit het stelsel van de jeugdzorg in elkaar?
Waar vind ik informatie over wet- en regelgeving die betrekking heeft op de jeugdzorg?

Klachten

Waar kan ik terecht met een klacht over jeugdhulp?
Ik ben slachtoffer van geweld in de jeugdzorg. Waar kan ik terecht?