Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden.

Meer over ons

Jeugdzorg: we kunnen niet wachten op nieuw kabinet Het demissionaire kabinet hakt ook in de vandaag gepresenteerde Miljoenennota en begroting geen knoop door over het jeugdzorgbudget na 2022. Eerder was al bekendgemaakt dat gemeenten in 2022 extra geld voor jeugdzorg krijgen: het gaat...

Lees meer