Jeugdzorg Nederland

 

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden.

Jeugdzorg Nederland behartigt de belangen van haar leden, treedt op als werkgeversorganisatie in de cao-onderhandelingen en draagt bij aan professionalisering van de zorg voor jeugd. Ze biedt zelf geen zorg voor jeugd, maar ondersteunt de aangesloten organisaties zodat die optimaal hun werk kunnen doen.

Organisatie

Jeugdzorg Nederland is een vereniging met twee kamers. De kamer Jeugd & Opvoedhulp vertegenwoordigt de organisaties die jeugd- en opvoedhulp bieden. De kamer Jeugdbescherming vertegenwoordigt de organisaties die jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren. Beide kamers hebben een eigen algemene vergadering en dagelijks bestuur. De dagelijks besturen en een onafhankelijk voorzitter samen vormen het bestuur van Jeugdzorg Nederland.

Bestuur en directie

De leden van Jeugdzorg Nederland kiezen een bestuur dat hen vertegenwoordigt. Op zijn beurt stelt het bestuur de directie aan. Bestuursleden en directie zijn samen het gezicht van Jeugdzorg Nederland naar buiten. Ze treden op als woordvoerder en zijn gesprekspartners van overheden en maatschappelijke organisaties.

Beleid

Minstens tweemaal per jaar komen alle leden bij elkaar. Samen zetten ze de grote beleidslijnen uit: ze bepalen een gezamenlijke visie op de zorg voor jeugd. Bestuur, directie en het verenigingsbureau van Jeugdzorg Nederland vullen die grote lijnen in, voeren uit en verantwoorden hun activiteiten aan de leden.


Deel deze pagina: