Privacy statement

Privacystatement

Op deze pagina kunt u lezen hoe Jeugdzorg Nederland omgaat met persoonsgegevens die via de website binnenkomen. Rechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan, kunnen worden ontleend aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), die op 1 september 2001 in werking is getreden.

Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is toezichthouder op deze wet.

Op grond van deze wet worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard.  Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is.

De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Voor welke doelen gebruiken wij uw gegevens?

De gegevens die u ons verstrekt via onze websiteformulieren of email gebruiken wij alleen om u de gevraagde informatie of nieuwsbrief toe te zenden of een antwoord op uw vraag te sturen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om deze doelen te realiseren.

Cookiebeleid

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die door ons op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst om een website goed te kunnen gebruiken. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor een optimaal gebruik van de website; dit zijn functionele cookies.

Wanneer u een website bezoekt, bijvoorbeeld om informatie te zoeken, lezen of downloaden, kan bepaalde ‘bezoekersinformatie’ over u worden verzameld en bewaard. Denk hierbij aan de naam van het domein en de host waarmee u verbinding maakt, het Internet Protocol (IP) adres van de computer dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek en de webpagina’s die werden bezocht. Hiermee kan inzicht worden verkregen in de werking van de site, en de verzamelde gegevens kunnen worden aangewend om de site te verbeteren.

Welke cookies gebruikt Jeugdzorg Nederland op haar website?
Wij gebruiken alleen functionele cookies en anonieme analyse cookies.
Deze cookies zijn noodzakelijk om de techniek van de website, diensten en/of hulpmiddelen mogelijk te maken. Deze functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten werken voor de bezoeker/gebruiker en daarom staan deze cookies altijd aan. Als u als bezoeker alleen toestemming geeft voor het inladen van functionele cookies, worden ook anonieme analyse cookies ingeladen op de website. Deze cookies bouwen een bepaald profiel op van de gebruiker, waarbij gebruikerspecifieke data zoals IP-adres niet worden getoond (anoniem).

Recht op inzage, correctie en verwijdering
Als gebruiker heeft u het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@jeugdzorgnederland.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u als gebruiker om een identificatie vragen.

Het verwijderen van cookies kunt u zelf doen  via de instellingen van uw browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de ‘helpfunctie’ van de browser.

Deelt u pagina’s van jeugdzorg nederland.nl op sociale media als Facebook en Twitter, weet dan dat deze platforms gebruik maken van cookies die ze opslaan op hun servers. Jeugdzorg Nederland heeft hier geen enkele invloed op. Meer informatie hierover vindt u bij de privacyverklaringen van de betreffende website.

Meer weten over cookies?
Bezoekt u dan de site van de Consumentenbond.