Op weg naar een veerkrachtige arbeidsmarkt

Om goede en passende hulp te kunnen verlenen aan kinderen en gezinnen is een gezonde, veerkrachtige arbeidsmarkt cruciaal. We hebben kundige jeugdzorgprofessionals nodig die de tijd en ruimte hebben om kinderen en gezinnen op de juiste manier te ondersteunen. Helaas staat de arbeidsmarkt in de hele zorg onder druk. Mede door de vergrijzing, de hoge werkdruk, de verharding in de maatschappij en de toenemende agressie tegen zorgverleners is het lastig om medewerkers aan te trekken en te behouden in de zorg. Ook de jeugdzorg is hierin geen uitzondering.

Toekomstvisie arbeidsmarkt

Daarom is het belangrijk dat we als vereniging aan de slag gaan met een strategische toekomstvisie op de arbeidsmarkt. In deze toekomstvisie zetten we in op het verbeteren van arbeidsvoorwaarden, het toerusten van werkgevers, het versterken van professionals en gaan we aan de slag met het thema agressie in de zorg. Die toekomstvisie maken we samen. We zoeken de verbinding met bestuurders en HR-professionals en waar mogelijk met beroepsverenigingen, vakbonden en andere (zorg)branches. Deze visie is de basis voor het voortzetten en ontwikkelen van de onderstaande activiteiten.

Cao Jeugdzorg

Een gezonde arbeidsmarkt kan niet zonder een passende en betaalbare cao met goede arbeidsvoorwaarden. Alleen zo kunnen we goede en gemotiveerde professionals aantrekken en behouden voor de sector. Daarom voert Jeugdzorg Nederland namens de leden de cao-onderhandelingen. Dat doen we op basis van het mandaat en draagvlak dat onze leden ons geven.

Pensioenen

Een bijzondere en belangrijke arbeidsvoorwaarde is pensioen. Met het oog op het nieuwe pensioenstelsel zorgen we met bestuurlijk vertegenwoordigers van onze leden dat we goed aangesloten zijn op de ontwikkelingen in het pensioenstelsel. In het licht van de nieuwe pensioenregeling werken we in 2024 de implicaties voor werkgevers uit.

Platform Jeugdzorg Werkt!

Om de arbeidsmarkt in de jeugdzorg te verbeteren is het platform Jeugdzorg Werkt! opgericht. Jeugdzorg Werkt! is een initiatief van Jeugdzorg Nederland en de werknemersorganisaties FNV, CNV en FBZ en valt onder de paraplu van het arbeidsmarktfonds FCB.

Vanuit het platform Jeugdzorg Werkt! worden op diverse arbeidsmarktthema’s werkgroepen en pilots voor werkgevers en werknemers in de jeugdzorg ingericht. Daarnaast ontwikkelt Jeugdzorg Werkt! tools en handvatten die werkgevers en werknemers kunnen inzetten voor het versterken van hun werkgevers- en werknemerspositie op de arbeidsmarkt. Ook kunnen jeugdzorgorganisaties en werknemers bij het bureau van Jeugdzorg Werkt! terecht met vragen over opleidings- en personeelsbeleid en over in het invoeren van nieuwe arbeidsrechtelijke regelgeving. Daarnaast kunnen zij hier advies vragen en informatie vinden over arbeidsomstandigheden bij jeugdzorgorganisaties.

Vanuit het platform wordt de branche ook vertegenwoordigd binnen het Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)-programma. Dit programma biedt kennis en (datagerichte) informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Zorg en Welzijn zodat wij, ondersteund door data en onderzoeken, de juiste beleidsafwegingen kunnen maken voor het behouden van personeel en het versterken van de arbeidsmarkt voor onze branche.

Bekijk hier het jaarbeeld 2023 voor een overzicht van alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de onderzoeken die Jeugdzorg Werkt! heeft uitgevoerd en de handvatten die zijn ontwikkeld in het afgelopen jaar.

Juridische Zaken Online (JZO)

Jeugdzorgorganisaties die lid zijn van Jeugdzorg Nederland, kunnen met vragen over arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en de cao terecht bij een van onze adviseurs via jzo@jeugdzorgnederland.nl. Ben je werkzaam in de jeugdzorg? Dan kan je met jouw vragen terecht bij je vakbond of beroepsvereniging.

Samenwerking met AWVN

Jeugdzorg Nederland werkt samen met de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). Als lid van Jeugdzorg Nederland ben je indirect lid van AWVN en heb je toegang tot de dienstverlening van AWVN.


Deel deze pagina: