Vacatures

Bij Jeugdzorg Nederland bestaat een vacature voor een:

Informatiemanager

32 tot 36 uur per week

Wat ga je doen?

  • Het opstellen en uitvoeren van een informatievoorzieningsvisie en -strategie voor de branche
  • Het volgen van maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en deze vertalen naar kansen in de informatievoorziening voor de branche
  • Adviseren van leden t.a.v. strategische/tactische keuzes in de informatievoorziening
  • Het gezamenlijk met leden formuleren van behoeften en speerpunten t.a.v. de informatievoorziening
  • Het uitvoeren van project portfoliomanagement namens de leden
  • Het vertegenwoordigen van het belang van de leden in diverse overleggremia m.b.t. de keteninformatisering
  • Meedenken over en samen werken aan gezamenlijke ketendoelarchitecturen
  • Het uitvoeren van stakeholdermanagement (Informatiemanagers, Architecten, Beleidsmakers, Bestuurders) bij ketenpartners en leden met het doel het belang van de leden optimaal te vertegenwoordigen
  • Een bijdrage leveren aan verandertrajecten in de rol van projectleider
  • Afstemmen met actoren in het vakgebied met het doel veranderingen in de informatievoorziening zo goed mogelijk te laten verlopen en eventuele obstakels in een zo vroeg mogelijk stadium te lokaliseren

Voor meer informatie: vacature informatiemanager Jeugdzorg Nederland

Stuur uw sollicitatie uiterlijk 19 augustus naar sollicitaties@jeugdzorgnederland.nl , ter attentie van Irene Scholte


Deel deze pagina: