Contact

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden. Wij bieden zelf geen zorg voor kinderen of jongeren, maar we ondersteunen onze leden zodat ze optimaal hun werk kunnen doen.

Zorgvraag

Jeugdzorg Nederland is geen zorginstelling. Indien u zorg of hulp nodig heeft of een vraag heeft over een specifieke zaak, neemt u dan contact op met uw eigen jeugdzorgorganisatie of een organisatie in uw gemeente of regio. U kunt die waarschijnlijk vinden in het overzicht van onze leden.

Uw dossier

Jeugdzorg Nederland mag niet beschikken over dossiers of tot personen herleidbare informatie. Wij vragen u daarom deze informatie niet naar ons op te sturen. Wilt u uw dossier opvragen, dan kunt u contact opnemen met de jeugdbeschermingsorganisatie, het wijkteam of de jeugdhulporganisatie.

Melding onveilige situatie

Wilt u een melding doen over een onveilige situatie? Neem dan contact op met Veilig Thuis via 0800-2000, zie: veiligthuis.nl.