Producten en diensten Jeugdzorg Nederland

Welkom bij onze regiobijeenkomst!

Al ruim 22 jaar verzorgen we collectieve dienstverlening voor al onze leden op het gebied van informatievoorziening en ICT. Toch weten veel van onze leden nog niet wat Jeugdzorg Nederland allemaal voor haar leden organiseert. Daarom gaan wij het land in! Tijdens de regiobijeenkomst laten we zien welke diensten wij bieden en wat ze voor onze leden kunnen betekenen. Ook gaan we interactief aan de slag om van elkaar te leren en de verbinding op te zoeken.

We komen naar je toe:
– regio Noord: donderdag 3 oktober Groningen
– regio Midden: woensdag 4 september Bunnik
– regio Zuid: woensdag 25 september Etten-Leur

Waar wil jij het over hebben?
We nemen ook ruim de tijd om je te informeren over de onderwerpen waar jij meer van wilt weten. Geef deze door aan Martijn van Noppen en Robbert van Beek, dan nemen wij dit mee in de voorbereiding. Ter inspiratie staat hieronder ons dienstenaanbod.

Kom jij ook? 
Via deze link kan je je aanmelden voor een van de regiobijeenkomsten.


Dienstenaanbod

Wij bieden onder andere diverse mantelcontracten, waaronder Zivver, een beveiligd JeugdzorgNetwerk met de beveiligde e-maildienst, het centrale ECD voor de Gecerficeerde instellingen, maar ook het Toeleidingssysteem voor JeugdzorgPlus & GI’s , Archiefoplossing voor zowel GI als Jeugdhulp en het platform Pleegzorg.nl.

Landelijke overleggen
Daarnaast participeren wij zeer actief in diverse landelijk overleggen voor onze leden en de sector. Denk daarbij aan de volgende overleggen:
– Stakeholdersanalyse NIS2/CER
– Deelnemersraad Z-Cert
– Informatieberaad zorg VWS
– Ketenregie Justitie & Veiligheid Keteninformatisering
– Werkgroep herziening NTA 7516

Propositie Informatiebeveiliging (IB)
Dankzij een subsidie van VWS heeft Jeugdzorg Nederland begin 2023 een flink aantal diensten ontwikkeld om de informatiebeveiliging bij jeugdzorgorganisaties te verbeteren. De diensten binnen deze IB-propositie zijn met hulp van jeugdzorgorganisaties ontwikkeld en uitvoerig getest.

Met de betrokken leveranciers is een ledentarief afgesproken waardoor leden kunnen profiteren van een voordelig en gevarieerd aanbod. Denk onder meer aan een crisisoefening (een dagdeel ervaren wat de impact is van een beveiligingsincident), een pentest (laten testen hoe hackbaar de systemen zijn) en een awarenessprogramma om medewerkers bewust te maken van risico’s en hun gedrag.

IB-leaflet en wegwijzer
We hebben de IB-diensten overzichtelijk in een leaflet gezet. Dit leaflet geeft algemene informatie over de aangeboden diensten op het gebied van informatiebeveiliging. Via de QR-code kom je bij onze wegwijzer terecht. Daarmee wordt er een advies op maat gegeven.

Klik op de afbeelding hieronder voor het leaflet met QR-code.


Animatie

Deze animatie geeft een aanvullend beeld van ons dienstenaanbod: