Kinderen beter in beeld bij crisisopvang door samenwerking met jeugdhulp

In de opvang en verslavingszorg gaat bijna alle aandacht naar problemen van de ouders en het vinden van huisvesting. Begeleiders van crisis/verslavingszorg IrisZorg signaleerden dat het niet altijd goed ging met de kinderen. Zij betrokken jeugdhulpverleners met orthopedagogische expertise van entrea bij de crisisopvang en werken nu ruim een jaar samen. Mascha, ambulant gezinsbegeleider en Sylvia, 34 jaar en moeder van drie kinderen vertellen hoe de samenwerking verliep en wat het heeft opgeleverd. 

In de crisisopvang kwam Sylvia in contact met Mascha, ambulant gezinsbegeleider bij entrea lindenhout. Daar was eind 2016 een samenwerking gestart tussen de gezinsbegeleiding bij (complexe) opvoedsituaties van entrea en de crisisopvang door IrisZorg. Sylvia: “Ik vind het heel goed dat entrea al in de crisisopvang hulp biedt. Ze proberen zachtjes tegen ouders te zeggen dat zij zelf een rol hebben in de opvoeding. Als entrea er vanaf het begin bij is, dan beseffen ouders dat sneller.”

Mascha: “Wij proberen inderdaad al in de crisisopvang met ouders in gesprek te komen, maar we kregen al snel in de gaten dat ouders niet uit zichzelf naar het speciale spreekuur komen. Daarom werken IrisZorg en wij met een focusperiode. Dat is een periode van vier weken waarin we onderzoeken of er zorgen zijn rondom de kinderen. Zo nodig benaderen wij ouders en gaan we in gesprek.”

‘Het belangrijkste is dat ouders meer zelfvertrouwen krijgen’

Na anderhalve maand konden Sylvia en haar kinderen vanuit de crisisopvang verhuizen naar een huurwoning. Sylvia maakte zich grote zorgen over de ontwikkeling van haar kinderen en haar opvoedvaardigheden. De kinderen luisterden niet naar haar en maakten onderling veel ruzie. Sylvia vindt zichzelf niet streng en consequent genoeg. Haar oudste zoon en jongste dochter hebben ADHD en flink overgewicht, en het jongste meisje heeft er veel moeite als haar moeder haar even bij een ander achterlaat. Sylvia wil weer zelf de regie, dat de kinderen gezond zijn en lekker in hun vel zitten. Hiervoor is het nodig dat ze de kinderen begrenst in hun gedrag en ze moet op zoek naar een nieuw sociaal netwerk voor het gezin.

“Ik vind Mascha geweldig, zegt Sylvia. Zonder haar had ik het niet gered. Ook mijn kinderen hebben veel respect voor haar. Als Mascha iets zegt, dan luisteren ze. Maar ze is er ook voor mij. Ze biedt een luisterend oor, daar ben ik ook heel blij mee. Mascha regelde het contact met de jeugdarts en de kinderarts en ook met de voetbalvereniging en de dansclub.”

Mascha: “Ik kijk samen met de begeleiders van IrisZorg hoe het met de kinderen gaat, hoe de ouders hun ouderschap ervaren en welke zorgen zij hebben over de opvoeding van hun kinderen. Zo komen de kinderen nu wél in beeld. En dat werkt.”

Sylvia gaat vooruit

Mascha nuanceert: “je doet het meeste gewoon zelf, hoor! Alles wat te maken heeft met wonen, heb je zelf geregeld. Ik ondersteun je met je opvoedvaardigheden maar de uitvoering doe je zelf. We kijken samen naar wat goed werkt en ik help jou met het maken van keuzes of geef je praktische tips over bijvoorbeeld de Voedselbank en hoe je aan fietsen kunt komen voor jou en je kinderen.”

Sylvia begint te glunderen als ze vertelt dat de financiering is geregeld en Mascha nog een tijdje blijft: “Ik heb haar begeleiding nu sowieso voor negen maanden en daar ben ik heel blij mee”.  Ziet Mascha vooruitgang bij Sylvia? “Ja!” zegt Mascha direct terwijl ze naar Sylvia kijkt: “Toen je hier kwam wonen, liep je over. Je wist niet wat de toekomst zou brengen en dat maakte je onzeker. Je twijfelde of je wel een goede moeder was. Je was zelfs bang dat ik de kinderen bij je zou weghalen. Maar daar was nooit sprake van.”

Continuïteit in de samenwerking

Sylvia was een van de eersten die vanuit de crisisopvang onder de hoede van Entrea kwam. “Na overleg met het wijkteam werd besloten wij de hulp aan Sylvia konden voortzetten,” vertelt Mascha. Gelukkig zag het wijkteam ook in dat continuïteit van de geboden hulp het beste was voor Sylvia en de kinderen.
Sylvia krijgt nog ondersteuning van IrisZorg, maar zelf vindt ze dat niet meer nodig. Het gaat de goede kant op met haar en haar kinderen.

Het oorspronkelijke artikel verscheen in maart 2018 in Present, het relatiemagazine van entrea lindenhout. Entrea lindenhout is lid van Jeugdzorg Nederland.

 

 


Deel deze pagina: