Geweld in de jeugdzorg

Een aanzienlijk deel van de kinderen en jongeren die bescherming nodig hadden in de jeugdzorg kreeg de afgelopen zeventig jaar te maken met fysiek, psychisch of seksueel geweld. Dit blijkt uit het omvangrijke rapport ‘Onvoldoende beschermd’ van Commissie De Winter dat op 12 juni 2019 is gepresenteerd.

Waar kunnen slachtoffers zich melden?

Slachtoffers die hun verhaal willen delen of ondersteuning wensen, kunnen met verschillende organisaties contact opnemen.

 • Schadefonds Geweldsmisdrijven

Slachtoffers van geweld in de jeugdzorg kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

 • Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland kan een luisterend oor bieden, ‘warm’ doorverwijzen naar (specialistische) hulp, lotgenotencontact organiseren en juridisch ondersteuning bieden. Slachtoffers kunnen bellen naar Slachtofferhulp Nederland: 0900-0101. Op deze website kunnen slachtoffers ook via chat of e-mail contact zoeken.

 • Verbreek de Stilte

Slachtoffers kunnen zich melden via de website Verbreek de Stilte of via het daarbij behorende telefoonnummer (0900-9999-001). Slachtoffers kunnen op deze website het verzoek doen om teruggebeld te worden. Slachtoffers kunnen ook via chat of e-mail contact zoeken. Telefoon, chat en mail via deze website wordt door medewerkers van Slachtofferhulp Nederland beantwoord. De website Verbreek de Stilte is in het leven geroepen na het rapport van commissie Samson over seksueel misbruik in de jeugdzorg, en is nu breder toegankelijk voor alle slachtoffers van geweld (ook niet-seksueel).

 • Blijvend vertellen

Blijvend Vertellen is een digitaal monument voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Wat deze slachtoffers in hun jeugd hebben meegemaakt, heeft ze vaak voor de rest van hun leven getekend. In hun werk, relaties, vriendschappen of in hun eigen gezin. Op deze website staat informatie over wat er is gebeurd, worden verhalen van slachtoffers verteld en is een overzicht van hulp en ondersteuning te vinden.

 • Jeugdzorgorganisaties

Organisaties aangesloten bij Jeugdzorg Nederland stellen hun deuren open voor slachtoffers, om in gesprek te gaan en om, waar mogelijk, in de archieven persoonlijke informatie terug te vinden. Slachtoffers kunnen rechtstreeks contact opnemen met jeugdzorgorganisaties.

 • Perspectief Herstelbemiddeling

Slachtoffers wordt de mogelijkheid geboden om, indien zij daar behoefte aan hebben, in gesprek gaat met de dader of een vertegenwoordiger van de betreffende instelling (bijvoorbeeld wanneer de dader niet meer in leven is). Perspectief Herstelbemiddeling helpt bij deze gesprekken.

 • Lotgenotencontact

Er zijn diverse lotgenotenorganisaties voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Acht organisaties hebben zich verenigd in het Koershuis. Een andere lotgenotenorganisatie is Stichting Voor Ons.

Wat doet Jeugdzorg Nederland?

 • Jeugdzorg Nederland biedt haar excuses aan voor geweld dat de afgelopen zeventig jaar in de jeugdzorg heeft plaatsgevonden.
 • Jeugdzorg Nederland maakte een online magazine Naar een jeugdzorg die beter beschermt, naar aanleiding van het rapport van Commissie De Winter en de gesprekken die ze het afgelopen jaar met cliënten, ervaringsdeskundigen, professionals en bestuurders voerden.
 • Jeugdzorg Nederland schreef een manifest met punten waarop ze zich de komende jaren gaat inzetten.
 • Jeugdzorg Nederland maakte een handreiking voor haar leden om een goede dialoog over geweld te voeren.

 


Deel deze pagina: