1115 kinderen

Gisteren maakte het CBS bekend hoeveel kinderen van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire er sinds 2015 uit huis zijn geplaatst: 1115. Een duizelingwekkend aantal.

Ik schrik ervan en toch ook weer niet.

Ik schrik ervan omdat elk kind dat niet thuis bij zijn ouders kan opgroeien, er één teveel is. En dit zijn er veel. Een uithuisplaatsing willen we juist uit alle macht voorkomen. Dat de sneeuwbal aan problemen die ertoe heeft geleid dat er kinderen niet bij hun ouders kunnen opgroeien, door de overheid aan het rollen is gebracht, maakt het extra pijnlijk. Het hoge aantal uithuisplaatsingen toont opnieuw aan welke enorme impact de toeslagenaffaire tot op de dag van vandaag heeft op deze gezinnen.

Tegelijkertijd schrik ik er ook weer niet van omdat we weten dat problemen van ouders, zoals schulden, armoede, stress, en psychische klachten een negatieve invloed hebben op de opvoedsituatie van een kind. Als er ouders zijn die stress hebben meegemaakt, dan zijn het wel de ouders ‘van’ de toeslagenaffaire. Gedupeerde ouders moeten daarom alle steun  krijgen om hun leven weer op orde te krijgen. Daar waar dat extra inzet van de jeugdzorgorganisaties vraagt, zullen wij daar volledig aan meewerken. Binnen de sector gaan we in gesprek over wat we kunnen leren en wat we kunnen doen.

Ieder kind heeft het recht op een veilige opvoedsituatie en ouders moeten een eerlijke kans krijgen om die aan hun kinderen te kunnen geven. Dat armoede en andere problemen een grote impact hebben op gezinnen is al langer bekend. Het voorkomen van ingrijpende jeugdbeschermingsmaatregelen vraagt dan ook om overheidsingrijpen op andere terreinen. Ook het systeem van de kind- en gezinsbescherming moet anders georganiseerd worden. Waarbij de focus niet alleen moet liggen op het verbeteren van het jeugdstelsel maar ook op het integreren van volwassenhulp én het gehele sociale domein. Zoals schuldenproblematiek, in dit geval door het handelen van de overheid, kan leiden tot stress en psychische klachten, liggen aan een zogenoemde complexe scheiding ook vaak dieperliggende trauma’s van (een van) de ouders ten grondslag.

De toeslagenaffaire met alle gevolgen van dien toont opnieuw de noodzaak aan van een andere kind- en gezinsbescherming. Wanneer er problemen in een gezin spelen, moeten zowel kinderen als ouders in een vroeg stadium worden geholpen. Als we dit niet doen, is uiteindelijk altijd het kind de dupe.

Arina Kruithof, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland


Deel deze pagina: