20/12/2019

Wordt 2020 dan eindelijk een normaal jaar?

Het jaar 2019 gaf nogal wat stof tot nadenken. Met de jeugdzorg gaat het niet goed. De ‘patiënt’ is namelijk ziek. Nu is het heel gemakkelijk om op te schrijven wat er allemaal niet goed...

Lees meer

02/09/2019

Vanmiddag sta ik in Den Haag

Vandaag staakt een deel van onze medewerkers, voor het eerst in de geschiedenis van de jeugdzorg. In Den Haag komen ze samen om te strijden voor ‘minder werkdruk, meer vertrouwen, meer mogelijkheden.’ Wij als werkgeversorganisatie...

Lees meer

24/05/2019

‘Niet toekijken bij scheiding, maar luisteren’

Zondag is het de ‘Dag van het Gescheiden Kind’. In Trouw roept Arno Lelieveld, bestuurder van Jeugdbescherming Gelderland, de omgeving van het ‘gescheiden’ kind op om niet weg te kijken, maar te luisteren naar de...

Lees meer

16/05/2019

“Het roer moet om”

Claire Vlug, bestuurder van Jeugdbescherming Regio Amsterdam schreef een blog over de problemen in de jeugdzorg. Dit deed zij naar aanleiding van de open brief van de VNG op 8 mei. “Het wordt tijd dat...

Lees meer

14/03/2019

Een duivels dilemma

Een paar weken geleden zijn de cao-onderhandelingen voor de jeugdzorg van start gegaan. Het is bijzonder treurig te moeten constateren dat de onderhandelingen meteen op een laag pitje gezet zijn. De bonden hebben, afgezien van...

Lees meer

03/03/2019

“Ga er maar aan staan”

Arina Kruithof, bestuurder van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, reageerde met een blog op het artikel ‘Wij gaan voor je zorgen. Maar hoe?‘ van NRC gisteren. Hoewel ze de beschreven problematiek, de schrijnende casuïstiek en de dringende...

Lees meer

30/01/2019

Gedeeld opvoederschap: een groots gebaar

Bestuurslid Annet van Zon neemt deze maand afscheid van de jeugdzorg. Zeventien jaar bekleedde  ze verschillende functies bij jeugdzorgorganisatie Lindenhout –  sinds twee jaar Entrealindenhout, de laatste tien jaar als bestuurder. Sinds 2017 was ze...

Lees meer

19/01/2019

‘Jeugdbescherming in de knel, uit de knel’

Arno Lelieveld, bestuurder van Jeugdbescherming Gelderland, schreef een opinieartikel voor De Gelderlander over de te lage tarieven voor jeugdbescherming. Hij pleit voor een andere manier van samenwerken, gebaseerd op vertrouwen. Het artikel werd op 19...

Lees meer

13/12/2018

‘Rust en regelmaat’ steeds verder uit beeld

Bij zijn eerste Kamerdebat als onze minister zei Hugo de Jonge dat hij “rust, orde en regelmaat” in de jeugdzorg wilde. Een boodschap waarin wij ons, aanbieders van de zorg voor jeugd, volledig konden vinden....

Lees meer

29/11/2018

Administratiedruk in jeugdzorg moet en kán omlaag

Het aantal opdrachtgevers in de jeugdzorg werd in 2015 met één (decentralisatie)slag verhonderdvoudigd. Niet langer werden de jeugdzorgaanbieders gefinancierd door provincies en rijk; ze hadden ineens te maken met honderden gemeenten aan wie ze moeten...

Lees meer

29/10/2018

Stop de carrousel

Op dinsdag 30 oktober organiseert de stichting Het Vergeten Kind het slotsymposium van ‘Stop de carrousel’. Op basis van de eerdere debatten in het hele land in de ‘Stop de carrousel’-reeks wordt een manifest gepresenteerd....

Lees meer

17/10/2018

Schaamt u zich…?!?

“Enkele weken geleden werd ik gevraagd om namens Jeugdzorg Nederland iets op de radio te vertellen over de problemen die jongeren ervaren, nadat zij opgenomen zijn geweest in een JeugdzorgPlus-voorziening”. Deze jongeren hebben vaak te...

Lees meer

27/06/2018

Knellend jeugdzorgbudget: oorzaak en gevolg

Krijgen gemeenten wel genoeg geld om hun jeugdzorgtaken uit te voeren? Dat was een van de centrale vragen tijdens het Kamerdebat over de evaluatie van de Jeugdwet vorige week. Een deel van de Tweede Kamer...

Lees meer

14/03/2018

Gemeenten, samenwerken gaat niet vanzelf!

Vorige week riep Hans Spigt vanaf deze plek gemeenten op te ontkokeren. In Trouw herhaalt hij die oproep vandaag. Ontkokering is het weghalen van schotten tussen budgetten en afdelingen: ontschotten zoals dat in Ambtelijk Beschaafd...

Lees meer

06/03/2018

Ontkoker de gemeente!

Een belangrijke doelstelling van de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten was het mogelijk maken van integrale hulpverlening: over de verschillende ‘domeinen’ heen. De leefwereld van een kind bestaat niet uit verschillende budgetjes, maar is...

Lees meer