21/12/2021

‘Omzien naar elkaar’, maar wie kijkt er om naar de jeugd?

Het aanpakken van armoede en schulden. Een investering in de onderwijskwaliteit. Een goede start voor ieder kind op de kinderopvang, voor 95 % door de overheid gefinancierd. Een aanpassing van de kostendelersnorm voor inwonende jongvolwassenen...

Lees meer

17/11/2021

We moeten blijven werken aan betere jeugdhulp

Bas Timman, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland, schreef voor Sociaalweb een artikel over hoe werken aan betere jeugdhulp. De eerste alinea’s van dat artikel leest u hieronder. In maart 2018 besloten alle aanbieders van gesloten jeugdhulp...

Lees meer

19/10/2021

1115 kinderen

Gisteren maakte het CBS bekend hoeveel kinderen van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire er sinds 2015 uit huis zijn geplaatst: 1115. Een duizelingwekkend aantal. Ik schrik ervan en toch ook weer niet. Ik schrik ervan...

Lees meer

14/06/2021

Luister

Luisteren kan zoveel zeggen. Met deze kennis in gedachten reis ik vandaag af naar Webinary Studio in Amersfoort om in gesprek te gaan met ervaringsdeskundige jongeren Djayden en Emilia. Mijn gesprek met hen maakt onderdeel...

Lees meer

16/04/2021

Waardeer de jeugdzorgprofessional meer

Ik heb altijd al bewondering gehad voor het ingewikkelde werk dat jeugdzorgprofessionals doen. Met grote betrokkenheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel begeleiden zij de meest kwetsbaren in ons samenleving. Ondertussen maakt de (toegenomen) bureaucratie hun werk...

Lees meer

12/03/2021

Jeugd verliest bij ping-pongwedstrijd Rijk en gemeenten

‘De slepende onderhandelingen tussen gemeenten en het Rijk over tekortschietende budgetten voor jeugdzorg zijn geklapt’, schrijft De Volkskrant vanmorgen. ‘Het kabinet komt met geen enkele euro over de brug om de gemeentelijke financiële tekorten op...

Lees meer

05/03/2021

‘Jeugdzorg rijp voor de operatietafel’

Vandaag verscheen in de Volkskrant een stuk van Astrid Rotering en Arina Kruithof over de stand van de jeugdzorg. Onderstaande tekst is een bewerking van dat stuk. Het gaat niet goed in de jeugdzorg. Astrid...

Lees meer

10/02/2021

Nieuwe Tweede Kamer: Jeugdzorggeld op de juiste plek

Over ruim een maand zijn de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. Te midden van de coronacrisis en de discussie over avondklok en Elfstedentocht is het belangrijk het geluid van jeugdzorg(jongeren) hard te laten klinken....

Lees meer

03/02/2021

Nieuwe Tweede Kamer: Verhoog jeugdhulpplicht naar 21 jaar

Op 17 maart zijn de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. Te midden van de coronacrisis en de nasleep van de toeslagenaffaire is het belangrijk het geluid van jeugdzorg(jongeren) hard te laten klinken. Want helaas,...

Lees meer

26/01/2021

Column: Coronacrisis vraagt mentaal steunpakket

Dat we op korte termijn meer bewegingsruimte krijgen, lijkt weinig realistisch. In het belang van onze volksgezondheid zijn alle maatregelen begrijpelijk, maar mentaal wordt het wel steeds zwaarder. Zeker voor kinderen en jongeren, en al...

Lees meer

30/09/2020

Beste Paul

Geachte heer Blokhuis, beste Paul, Allereerst van harte gefeliciteerd met de uitbreiding van uw takenpakket met de portefeuille Jeugd. We hebben er vertrouwen in dat we met u betekenisvolle stappen kunnen zetten, want we weten...

Lees meer

02/09/2020

Column Hans Spigt: Fundament jeugdzorg wankelt

Zorgwekkende berichten gisteren over de Nederlandse zorgsector. EY stelt in de jaarlijkse barometer Nederlandse Gezondheidszorg dat instellingen door de coronacrisis een forse financiële klap kunnen verwachten. De situatie van de grote jeugdzorginstellingen is nu al...

Lees meer

23/07/2020

Column Hans Spigt: Kiezen voor een betere jeugdzorg

Het lijkt nog ver weg, de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, maar de politieke partijen zijn al volop bezig met de voorbereidingen. Niet alleen worden de lijsttrekkers gekozen, ook de partijprogramma’s worden nu geschreven. Jeugdzorg...

Lees meer

23/06/2020

Column: #Ikbendaar

Ik ben daar, schreef Ambassadeur Jeugd Kevin Scholte vorig jaar in februari al. Het is een indrukwekkend gedicht over zijn werk in de gesloten jeugdzorg, dat u echt even moet lezen voordat u de rest...

Lees meer

16/06/2020

Betere jeugdbescherming met een landelijk tarief

COLUMN – De wijze waarop jeugdbeschermers hun werk doen, mag niet afhankelijk zijn van de ‘toevallige’ financiële situatie van de gemeenten in de betreffende regio. De gecertificeerde instellingen moeten aan zeer strikte eisen voldoen, die...

Lees meer