5 december 2013

Madrid / Utrecht, 5 december 2013

Geachte senator,

De komende tijd houdt u zich bezig met een nieuwe wet voor de jeugd,
Zoals u zult begrijpen, doet dat de Sint deugd,
De Sint is immers een grote kindervriend,
Die vindt dat deze wet de nodige aandacht verdient,

Het beleid en de financiering komen in één hand,
Het jeugdstelsel transformeert in héél Nederland,
De zorg voor jongeren, die staat centraal,
De nieuwe Jeugdwet, regelt het helemaal,

Voor de doelstellingen van de wet niets dan lof,
Maar rond de invoering dreigt nu een sof,
Transitie, transformatie en ook minder geld,
Het stelsel bezwijkt, onder zo veel geweld,

De zorg aan kwetsbare jongeren komt in de knel,
Daarom trekt de Sint bij u aan de bel,
De wet vertoont namelijk één heel groot gebrek,
Waardoor het schip strandt, nog voor het vertrek,

Een grote stelselwijzing vergt geduld en kost tijd,
Wie dat negeert, krijgt later zeker spijt,
Van andere stelselwijzigingen kunnen we leren,
Dat ’t loont om ze over langere tijd uit te smeren,

De Jeugdwet bevat geen landelijk overgangsbeleid,
Maar heeft dat over de 41 jeugdregio’s verspreid,
Decentraliseren is een heel goed plan,
Maar maak er bij de overgang geen potje van,

Van de noodzaak tot transformatie is de sector zich zeer bewust,
Een landelijk overgangsregime geeft duidelijkheid en rust,
Meerjarigheid is daarbij het devies van de commissie Geluk,
Zo verander je de sector, maar maak je ‘m niet stuk,

De Sint denkt dat het met de Jeugdwet dan een heel stuk beter gaat,
En vertrouwt daarbij graag op de wijsheid van uw Senaat,
Wilt u hierover meer weten dan er past op dit vel,
Kijk dan op www.jeugdzorgnederland.nl (‘punt-en-el’)

Genoeg over het stelsel en de verantwoordelijkheid van het rijk,
Uiteindelijk gaat het ons allen toch om de zorg in de praktijk,
Want welke problemen komen jeugdzorgwerkers tegen?
En hoe moeten zij de verschillende belangen precies wegen?

Ken de praktijk’ is de titel van bijgevoegd boek,
Maar u mag ook kiezen voor een leerzaam werkbezoek.

Sinterklaas


Deel deze pagina: