5 december 2015

Van Sint aan Wethouders Jeugd

(afschrift van gedicht aan Wethouders Jeugd)

Madrid / Utrecht, 5 december 2015

Beste wethouder Jeugd,

De decentralisatie is nu dan heus een feit,
Voor gemeenten een grote en nieuwe verantwoordelijkheid,

Naast de juiste zorg inkopen, deze ook nog transformeren,
Over tal van zorgvormen moest u in korte tijd veel leren,

De zorg voor jeugd omvat namelijk ontzettend veel,
Van wijkteam tot jeugdbescherming tot residentieel,

Gezinshuis, ambulant, pleegzorg, en ook JeugdzorgPlus,
Zo kunnen we met al die zorgvormen nog wel even doorgaan dus,

Alweer bijna een jaar gaat uw gemeente over de zorg voor jeugd,
En uw grote betrokkenheid bij dit onderwerp doet de Sint veel deugd,

De continuïteit van zorg bleek bij gemeenten in veilige handen,
Er ontstaan her en der ook mooie nieuwe samenwerkingsverbanden,

Toch heeft de Sint over de gang van zaken ook nog wel enige grieven,
Soms drukken gemeenten wel erg hard op de gehanteerde tarieven,

In het belang van de kinderen stellen we kwaliteit van zorg als harde eis,
Maar zoals altijd hoort bij die kwaliteit wel een redelijke prijs,

Ook rond de toegang tot jeugdhulp heeft de Sint een aantal zorgen,
Om erger te voorkomen: start de hulp liever nog vandaag dan morgen,

Krijgen kinderen ook in uw gemeente de juiste hulp en zonder lang wachten?
Houdt iedereen daarbij ook echt vooral het belang van het kind in gedachten?

De Sint met zijn onuitputtelijke voorraad cadeaus heeft natuurlijk makkelijk praten,
Dat heeft hij zelf ook heus wel in de gaten,

De budgetten nemen af en de ambities nemen toe,
En daar zwaait de Kinderombudsman weer met zijn roe,

Gemeenten zitten met hun nieuwe taken in een lastige spagaat,
Met soms een flinke kloof tussen droom en daad,

De organisaties voor jeugdbescherming en jeugd- en opvoedhulp staan aan uw kant,
Zij willen het beste voor kinderen die hulp nodig hebben, in heel Nederland,

Laten we deze samenwerking ook in de komende jaren verder vormgeven,
Met het slimmer en beter organiseren van de zorg als gezamenlijk streven,

Jeugdzorgorganisaties en gemeenten kunnen samen veel realiseren,
Wanneer zij voldoende bereid zijn om ook van elkaar te leren,

Soms gaat het nu eenmaal beter samen dan alleen,
De pleegzorg-werf-Pieten bevestigen dat meteen,

Zij lanceerden de succesvolle ‘Supergewone mensen gezocht’-campagne,
Die kon niemand missen, zelfs de Sint niet in Spanje,

Nu de intensieve mediafase van deze campagne binnenkort ten einde komt,
Wil de Sint niet dat de aandacht voor het pleegouderschap daarmee ook verstomt,

U kunt daar bij helpen, met de pleegzorg-pin bij dit gedicht,
De Sint hoopt dan ook dat u voor zijn oproep zwicht,

Draag deze pleegzorg-pin, die de werving van pleegouders promoot,
De dank van Sint en alle pleegkinderen voor u is heel erg groot,

Hartelijke groet,
Sint Nicolaas

media - sint-pin-supergewone-2015.jpg

 

 


Deel deze pagina: