Aantal jongeren in JeugdzorgPlus gedaald in 2018

Het aantal jongeren dat in instellingen voor gesloten jeugdzorg, de JeugdzorgPlus, verblijft, is in 2018 gedaald ten opzichte van 2017. In totaal zaten in het afgelopen jaar 2112 jongeren in de JeugdzorgPlus; in 2017 waren dat er 2254. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage Plaatsingsgegevens JeugdzorgPlus. Na jaren van stijging ligt het aantal nu weer ongeveer op het niveau van voor 2015. “Dat is een goede ontwikkeling. We willen minder jongeren in de JeugdzorgPlus, omdat we weten dat gesloten plaatsingen heel ingrijpend zijn voor jongeren en hun ouders. We moeten nog meer inzetten op het bieden van tijdige passende zorg zodat de dalende trend kan doorzetten,” aldus Bas Timman, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland.

Plan voor best passende zorg kwetsbare jongeren

De sector presenteerde afgelopen maandag het plan ‘de best passende zorg voor de kwetsbare jongeren’. Het plan dat geschreven werd door deskundigen uit de sector, heeft tot doel om de huidige JeugdzorgPlus op korte termijn te verbeteren en plaatsingen in de JeugdzorgPlus in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. De sector is zelf aan zet om kennis in het zogeheten ‘voorveld’, zoals wijkteams en ambulante jeugdhulp, te verbeteren, professionals beter te scholen, meer en beter samen te werken en nieuw beter passend woon- en zorgaanbod te ontwikkelen. Bas Timman: “Wij hebben met het plan laten zien dat de sector wil en ambitieus is. Van het Rijk en de gemeenten verwachten wij passende financiële voorwaarden. Die zijn absoluut nodig als we willen dat het plan slaagt.”

Cijfers zijn hoopvol

Hoewel de cijfers nu een beweging de goede kant op laten zien, is ook terughoudendheid gepast. “De nieuwe cijfers zijn hoopvol, maar geven geen informatie over de achtergrond van de daling”, zegt Bas Timman. “Wordt al eerder de juiste hulp geboden, zijn nieuwe kleinschalige alternatieven succesvol, of stokt juist de toegang? Het is te vroeg om zonder die achtergronden te kennen, grote conclusies te trekken. En zolang we jongeren in JeugdzorgPlus plaatsen bij gebrek aan passende zorg in een eerder stadium, moeten we met alle partijen uit de sector en samen met onze opdrachtgevers keihard aan de bak.”

JeugdzorgPlus zwaarste vorm van jeugdzorg

JeugdzorgPlus is gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. JeugdzorgPlus wordt zo kort als nodig en zo lang als noodzakelijk opgelegd. Een plaatsing in de JeugdzorgPlus duurde in 2018 gemiddeld 6,2 maanden.

 


Deel deze pagina: