19/05/2022

Tweede Kamer: ‘Tussen hoop en vrees’

De richting van de voorstellen van staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind om de jeugdzorg te hervormen kan, op enkele punten na, op brede instemming in de Tweede Kamer rekenen. De Tweede Kamer is wel...

Lees meer

17/05/2022

Grote steun voor cao jeugdzorg

Het onderhandelaarsakkoord dat Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV, CNV en FBZ op 11 april sloten, is met grote steun door de achterbannen van de werkgevers en werknemers overgenomen. De leden van Jeugdzorg Nederland stemden...

Lees meer

13/05/2022

Eigen bijdrage jeugdhulp is niet acceptabel

  Staatssecretaris Maarten van Ooijen maakt in zijn brief aan de Tweede Kamer niet duidelijk hoe het kabinet de bezuiniging van ruim 500 miljoen euro op de jeugdzorg wil realiseren. Het invoeren van een eigen...

Lees meer

26/04/2022

Onduidelijkheid over 0,5 miljard bezuiniging jeugdhulp

Vrijdag 22 april is door de ministerraad besloten dat de omstreden 0,5 miljard extra bezuiniging op jeugdhulp niet langer bij gemeenten wordt gehaald. Dat kopt RTL-Nieuws. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) reageren vooralsnog...

Lees meer

22/04/2022

Als morgen de JeugdzorgPlus stopt: Wanda Oosterbroek en Gerda van Dijk

Kinderrechters Wanda Oosterbroek en Gerda van Dijk werken bij de rechtbank Noord-Holland. Ze plaatsen wekelijks jongeren in de gesloten jeugdzorg door afgifte van een machtiging. De rechters pleiten voor het voortbestaan van regionale, gesloten jeugdzorgvoorzieningen...

Lees meer

20/04/2022

Verbod op zwijgbeding is geen vrijbrief voor laster en smaad

‘Zwijgbedingen’ horen niet thuis in de zorg en ook niet in de jeugdzorg, daarover is de hele Tweede Kamer het eens. Als er iets mis gaat, dan moet iemand niet het zwijgen worden opgelegd, maar...

Lees meer

Aantal jongeren in JeugdzorgPlus neemt verder af

Het aantal plaatsingen in 2021 in instellingen voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) is met 14% gedaald ten opzichte 2020. Dat blijkt uit de jaarlijkse plaatsingsgegevens JeugdzorgPlus. Ook het totaal aantal jongeren dat in 2021 in de...

Lees meer

14/04/2022

Website voor gemeenteraadsleden over jeugdzorg

Wat zou Tweede Kamerlid Lisa Westerveld doen als ze nu gemeenteraadslid met de portefeuille jeugdzorg was? Welke tien gouden tips heeft het Nederlands Jeugdinstituut voor nieuwe raadsleden? Hoe zit de jeugdzorg eigenlijk in elkaar, wat...

Lees meer

12/04/2022

Jeugdzorg Nederland en vakbonden bereiken onderhandelaarsakkoord 

De werkgevers en werknemers in de jeugdzorg hebben afspraken gemaakt voor een nieuwe cao. Na meer dan een jaar intensief onderhandelen, een ultimatum en diverse stakingen en manifestaties hebben de delegaties van Jeugdzorg Nederland en...

Lees meer

11/04/2022

Cliënten, professionals en aanbieders werken verder aan betere jeugdhulp

Cliënten, professionals en aanbieders werken verder aan betere jeugdhulp Uitnodiging aan Rijk en gemeenten om inhoudelijke doorontwikkeling jeugdstelsel te hervatten. De afgelopen maanden hebben zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionals verder gewerkt aan verbetervoorstellen voor het jeugdhulpstelsel....

Lees meer

07/04/2022

Berenschot: reële tarieven nodig voor goede kwaliteit jeugdzorg

De grote verschillen tussen gemeenten bij de inkoop van jeugdzorg leiden tot hoge administratieve lasten en bemoeilijken de discussie over kostprijzen en tarieven. Daarom pleit Berenschot in de gisteren gepresenteerde update van de ‘Handreiking Kostprijzen...

Lees meer

01/04/2022

1115 kinderen: eenvoudige oplossingen bestaan niet

Hoe kan het dat de 1115 uithuisgeplaatste kinderen uit de gezinnen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire, nog niet terug zijn bij hun ouders? Die vraag wordt vaak gesteld. Het is een vraag die ik...

Lees meer

31/03/2022

Extra ondersteuning gedupeerde ouders met uithuisgeplaatste kinderen

Gedupeerden van de toeslagenaffaire van wie de kinderen uit huis zijn geplaatst, krijgen extra ondersteuning. Vanaf 4 april is voor hen een onafhankelijk landelijk ondersteuningsteam beschikbaar. Gedupeerde ouders en kinderen die met een uithuisplaatsing te...

Lees meer

25/03/2022

Als morgen de JeugdzorgPlus stopt: Daan Creemers en Nathalie Wils

Het is een veelgehoord geluid. In de JeugdzorgPlus verblijven veel jongeren die thuishoren in de jeugd-ggz. Daan Creemers (GGZ-Oost-Brabant) en Nathalie Wils (Herlaarhof) geven antwoord op de vraag ‘Wat als morgen de jeugdzorgplus stopt’ vanuit...

Lees meer

Significant Public: niet meer dan 8 à 9 gezinnen per jeugdbeschermer

Een jeugdbeschermer kan maximaal acht à negen gezinnen begeleiden om het werk goed uit te kunnen voeren. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Benodigde tijd per gezin voor de jeugdbescherming’ door Significant Public. Het onderzoekt toont...

Lees meer