17/06/2021

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming biedt kansen

Jeugdzorg Nederland ziet kansen voor een betere kind- en gezinsbescherming in het toekomstscenario dat de ministeries van VWS en J&V en de VNG onlangs presenteerden. In het scenario beschrijven de ministeries en gemeenten, met input...

Lees meer

BGZJ vraagt aandacht Tweede Kamer voor acute knelpunten jeugdbeleid

De grote problemen in het jeugdbeleid, zoals structurele tekorten en tekortkomingen aan het stelsel, moeten worden opgepakt aan de formatietafel. Enkele acute knelpunten verdienen echter nu de aandacht van de Tweede Kamer. Dat schrijven de...

Lees meer

28/05/2021

Gezamenlijke jeugdbranches: extra geld nu ook goed inzetten

De brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, VGN en VOBC zijn blij dat er met de uitspraak in de arbitragezaak eindelijk een doorbraak is in het slepende conflict tussen rijk en gemeenten over het jeugdzorgbudget....

Lees meer

21/05/2021

SER-advies: van systemen naar mensen

‘Voor specialistische en hoogspecialistische jeugdzorg zal de inkoop, organisatie en aansturing plaats moeten vinden op een hoger schaalniveau dan het gemeentelijke’. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in het vandaag gepubliceerde advies ‘Jeugdzorg: van systemen...

Lees meer

26/04/2021

Rapport Sint onderstreept noodzaak tot besluitvorming toekomst jeugdzorg

Het rapport van de ‘Stuurgroep maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet’ van de Commissie Sint onderstreept de noodzaak tot stevige politieke besluiten over de toekomst van jeugdhulp en jeugdbescherming en bijbehorende financiering. Dat vinden de jeugdbranches verenigd...

Lees meer

22/04/2021

Extra jeugdzorggeld voor 2021: een goede eerste stap

Jeugdzorg Nederland is blij dat het kabinet dit jaar ruim 600 miljoen euro extra uittrekt voor de jeugdzorg. “Het is goed dat het extra geld direct gekoppeld wordt aan enkele concrete maatregelen. Anders verdwijnt deze...

Lees meer

08/04/2021

BGZJ pleit in brief aan informateur voor “knopen doorhakken en echte keuzes maken”

Oplossingen voor noodzakelijk versterking van de jeugdzorg. Daarvoor pleiten de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) in een brief aan informateur Tjeenk Willink. “Als het een nieuw te formeren Kabinet niet lukt het tij te...

Lees meer

Forse daling jongeren in JeugdzorgPlus in 2020

Het aantal jongeren dat in 2020 in instellingen voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) is geplaatst, is met 18% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit de jaarlijkse plaatsingsgegevens JeugdzorgPlus. Het aantal jongeren in de...

Lees meer

06/04/2021

Rijk en gemeenten presenteren toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Vorige week is het scenario voor de toekomstige jeugdbeschermingsketen naar de Tweede Kamer gestuurd. In het scenario hebben de ministeries van VWS en J&V en de VNG, met input van diverse partijen, beschreven hoe volgens...

Lees meer

01/04/2021

Online magazine ‘Continuïteit pleegzorg’

Het online magazine ‘Voorkom breakdown en uitval pleegouders: wat werkt in de praktijk?’ beschrijft de resultaten van het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg. Daarin werkten tien pleegzorgaanbieders aan het voorkomen van uitval van pleegouders en het verminderen...

Lees meer

25/03/2021

Platform pleegzorg.nl live

Het nieuwe pleegzorg.nl is live! Het innovatieve platform ondersteunt pleegouders en professionals met een bibliotheek met betrouwbare informatie over allerlei pleegzorg-onderwerpen, zoals opvoeding en ontwikkeling, rechten en plichten, geldzaken en leven als pleeggezin. Speciaal voor...

Lees meer

08/03/2021

Verkiezingspagina Jeugdzorg

Kiezen voor een betere jeugdzorg Op woensdag 17 maart 2021 (en deels ook op 15 en 16 maart) zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Wat betekent dit voor de jeugdzorg? Op deze pagina heeft Jeugdzorg Nederland zoveel...

Lees meer

23/02/2021

Jeugdbranches stappen uit overleg met Rijk en gemeenten

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) stoppen met hun deelname aan het traject van Rijk en gemeenten om te komen tot maatregelen die de Jeugdwet financieel beheersbaar moeten maken. De branches vinden de taakopdracht...

Lees meer

28/01/2021

Nieuwe landelijke agenda om zelfmoord te voorkomen

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft op 28 januari samen met tal van maatschappelijke organisaties, waaronder Jeugdzorg Nederland, de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 getekend. Daarin trekken de organisaties samen op om zelfmoord zoveel mogelijk te...

Lees meer

22/01/2021

Coronawinst in de zorg voor jeugd

De coronacrisis maakt ons werk – zorg voor jeugd -, extra uitdagend. Sociale beperkingen bemoeilijken het contact, sommige mensen trekken zich terug en zijn onbereikbaar, de werkdruk stijgt en we maken ons zorgen om kinderen,...

Lees meer