03/02/2023

JeugdzorgPlus van 72 naar 27 separeerruimtes

  JeugdzorgPlus-organisaties hebben het aantal separeerruimtes in vier jaar tijd afgebouwd van 72 naar 27. De afname ligt in lijn met de ambitie van de sector. “Het doel is om zo snel mogelijk álle separeerruimtes...

Lees meer

02/02/2023

Jongeren beter voorbereiden op zelfstandigheid

Afgelopen maandag was ik bij het symposium van het Vergeten Kind over hun manifest over jongeren in de jeugdzorg die achttien jaar worden. De verhalen die ik daar van de jongeren hoorde maakten indruk op...

Lees meer

26/01/2023

Steun voor manifest van Het Vergeten Kind

‘Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn!’ Dat is de oproep die Stichting Het Vergeten Kind doet: ‘Wij willen dat jongeren in de jeugdhulp ook na hun 18e hulp krijgen, ongeacht hun...

Lees meer

24/01/2023

Vacature commissielid Geschillencommissie Sociaal Domein

Per 1 april 2023 wordt de Geschillencommissie Sociaal Domein ingesteld. Doel van deze commissie is geschillen te beslechten tussen aanbieders en gemeenten, aanbieders onderling en gemeenten onderling over inkoop en uitvoering van de Jeugdwet en...

Lees meer

12/01/2023

De StroomOP app is live!

Met de StroomOP app kunnen jongeren van 16-23 jaar die jeugdhulp ontvangen, ouders met een kind dat jeugdhulp ontvangt en jeugdhulpprofessionals hun ervaringen met en mening over de  jeugdhulp delen. Elke maand staat er een...

Lees meer

‘Niet met de vuist maar met het hart’

Een jaar vol uitdagingen ligt achter ons. Een jaar waarin ik mij als jeugdzorgprofessional met regelmaat machteloos heb gevoeld. Er waren dit jaar te veel kinderen die niet écht gezien werden. Omdat het de omgeving...

Lees meer

15/12/2022

Bij verhoging van pleegvergoeding hoort passende indexatie van tarieven pleegzorgaanbieders

De pleegvergoeding voor pleegouders wordt met ingang van 1 januari 2023 met 14,3 % verhoogd. Dit is goed nieuws en een erkenning voor de gestegen kosten van pleegouders. Zij hebben recht op een passende, kostendekkende...

Lees meer

30/11/2022

Ronnie van Diemen nieuwe voorzitter Jeugdzorg Nederland

Ronnie van Diemen wordt de nieuwe voorzitter van Jeugdzorg Nederland. De leden stemden vandaag unaniem in met de voordracht van het bestuur. Van Diemen, die tot juni dit jaar directeur-generaal curatieve zorg bij het ministerie...

Lees meer

21/11/2022

Staatssecretaris grijpt niet ‘van bovenaf’ in bij problemen jeugdzorg

De Tweede Kamer is en blijft kritisch op het gebrek aan voortgang in het oplossen van de problemen in de jeugdzorg, zo bleek tijdens het begrotingsdebat over jeugdzorg vandaag. Die problemen zijn groot, maar de...

Lees meer

17/11/2022

Jeugdbescherming staakt landelijk overlegcircus

De Nederlandse jeugdbeschermingsorganisaties hebben gezamenlijk besloten om deelname aan overleggen en bijeenkomsten met de landelijke overheid en de daaraan verbonden instituties tot het einde van het jaar op te schorten. De Gecertificeerde Instellingen (die jeugdbescherming...

Lees meer

15/11/2022

Meer regie en middelen nodig voor verantwoorde afbouw JeugdzorgPlus

De JeugdzorgPlus heeft nu meer middelen nodig om zorg te kunnen blijven leveren aan de meest kwetsbare jongeren en ondertussen te werken aan alternatieven zodat de gesloten jeugdhulp in 2030 afgebouwd kan zijn. De afbouw...

Lees meer

11/11/2022

Jeugdbescherming: nú maatregelen nodig

Vandaag verscheen de nieuwe brief van minister Weerwind over de aanpak van de crisis in de jeugdbescherming, nadat de Tweede Kamer twee maanden geleden zeer kritisch was over zijn eerste plan van aanpak. Jeugdzorg Nederland...

Lees meer

07/11/2022

‘Ze moeten nú weg’

“Ik val maar met de deur in huis”, zeg ik terwijl het in de kamer stil wordt en twee mannen mij enigszins verbaasd aankijken. ‘Het gaat niet goed bij Margot. Ze probeert het met heel...

Lees meer

01/11/2022

Dalende hoeveelheid nieuwe pleegouders leidt tot grote zorgen

Grotere daling dreigt door onrust in de samenleving 1 november 2022 – Het gaat niet goed met het aantal beschikbare pleegouders. Er is al een aantal jaren sprake van een afname van het aantal nieuwe...

Lees meer

21/10/2022

SER over jeugdzorg: ‘De nood is hoger dan ooit’

De SER dringt er met een aanvullend briefadvies op aan niet langer te wachten met het uitvoeren van de maatregelen uit het eerdere SER-jeugdzorgadvies ‘Van systemen naar mensen’. De SER constateert dat de werkdruk en...

Lees meer