22/11/2021

JASON

Ik kan eigenlijk de woorden niet vinden. De documentaire ‘JASON’ die afgelopen zondag werd uitgezonden geeft ons een zeer bijzondere en aangrijpende inkijk in het leven van Jason Bhugwandass. Het roept heftige vragen op. Hoe...

Lees meer

10/11/2021

VNG & Jeugdzorg Nederland roepen gemeenten op tot indexatie van jeugdzorgtarieven

Zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als Jeugdzorg Nederland riepen gisteren alle gemeenten op om in 2022 de landelijk gangbare zorgindexering (OVA) toe te passen op de jeugdzorgtarieven. Doordat deze indexering recent verhoogd werd om...

Lees meer

04/11/2021

“Ik vond u echt een bitch”

Ik ontmoet haar een aantal jaren geleden. Ze is dat weekend met spoed in de gesloten jeugdzorg geplaatst. Er zijn vermoedens van mensenhandel en een ontvoering waarvan niet goed kan worden ingeschat wat nu wel...

Lees meer

02/11/2021

Aftrap Week van de Pleegzorg: “Structureel tekort aan pleeggezinnen zorgt voor kansenongelijkheid”

Er is al jaren een tekort aan pleegouders. Terwijl er jaarlijks juist meer kinderen zijn die op zoek zijn naar pleegouders. Te weinig pleegouders betekent dat kinderen vaker doorgeplaatst worden of dat het lang duurt...

Lees meer

27/10/2021

Onderhandelingen nieuwe cao Jeugdzorg vastgelopen

De onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe cao Jeugdzorg zijn vastgelopen. Werkgevers en werknemers hebben gisteravond helaas moeten concluderen dat de looneis en het loonbod te ver uit elkaar liggen om nu verder door...

Lees meer

26/10/2021

Gemeenten, verhoog tarieven met OVA en extra jeugdzorggeld

  In een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept Jeugdzorg Nederland gemeenten op om de ‘overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling (OVA)’-indexatie en de extra middelen in het gemeentefonds te gebruiken om de jeugdzorgtarieven...

Lees meer

21/09/2021

Jeugdzorg: we kunnen niet wachten op nieuw kabinet

Het demissionaire kabinet hakt ook in de vandaag gepresenteerde Miljoenennota en begroting geen knoop door over het jeugdzorgbudget na 2022. Eerder was al bekendgemaakt dat gemeenten in 2022 extra geld voor jeugdzorg krijgen: het gaat...

Lees meer

13/09/2021

Save the date Week van de Pleegzorg 2021: van 3 t/m 10 november

Van 3 tot en met 10 november is de Week van de Pleegzorg. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland, aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Kick off: #groenlicht...

Lees meer

10/09/2021

Jeugdzorgprofessionals verdienen meer waardering, vinden ook werkgevers

“Onze medewerkers verdienen absoluut een fatsoenlijke cao. Ze voeren bijzonder complex werk uit onder steeds complexer wordende omstandigheden,” aldus Paul van der Linden, bestuurslid Jeugdzorg Nederland en cao-onderhandelaar namens de jeugdzorgwerkgevers. Van der Linden verwijst...

Lees meer

08/09/2021

Beter jeugdzorgbeleid begint bij uw verkiezingsprogramma

    Terwijl in Den Haag het formatiedrama inmiddels in het ‘derde bedrijf’ is beland, maken veel partijen zich klaar voor de lokale stembusstrijd. Misschien zal de formatie in sommige gemeenten net zo moeizaam verlopen...

Lees meer

14/07/2021

Handreiking voor reële tarieven gezinshuiszorg

VNG, VGN en Jeugdzorg Nederland hebben een handreiking voor de financiering van gezinshuizen opgesteld. Het doel van de handreiking is om gemeenten, jeugdhulpinstellingen en gezinshuizen een objectief hulpmiddel te bieden om met elkaar in gesprek te...

Lees meer

08/07/2021

Tweede Kamer: Landelijk minimumtarief voor jeugdbescherming

De Tweede Kamer roept het kabinet op om, samen met de VNG, te komen tot een eenduidig minimumtarief en een eenduidige verantwoordingsvorm voor jeugdbeschermingsorganisaties. CDA en PvdA, indieners van de motie, stellen dat jeugdbescherming overal...

Lees meer

05/07/2021

Jeugdbranches willen snel oplossingen na rapport inspecties

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) delen de zorgen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) over het ontbreken van tijdige begeleiding en passende hulp aan de...

Lees meer

01/07/2021

Minder gedwongen afzonderingen in de JeugdzorgPlus

Er wordt steeds minder gedwongen afgezonderd in de instellingen voor gesloten jeugdhulp, de zogenoemde JeugdzorgPlus. Onderzoekers van de Academische Werkplaats Risicojeugd concluderen in het eindrapport van het project ‘Ik laat je niet alleen’ dat er...

Lees meer

Jeugdhulppartijen slaan handen in een voor betere continuïteit jeugdhulp

Na anderhalf jaar intensieve samenwerking ondertekenen de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (namens Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, de VGN en VOBC), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Veiligheid en...

Lees meer