Aantal nieuwe pleegouders licht afgenomen in 2018

In 2018 hebben ruim 16,5 duizend pleeggezinnen zich ingezet voor de opvang van bijna 23 duizend pleegkinderen. Afgelopen jaar zijn 2.566 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven. Dat zijn er 3% minder dan in 2017. Wel blijft de instroom van pleegouders, na een dip in 2016, hoger dan de uitstroom. De cijfers komen uit de Factsheet Pleegzorg 2018 van Pleegzorg Nederland, onderdeel van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. Afgelopen jaar hebben aanzienlijk minder mensen informatie over pleegzorg opgevraagd dan het jaar ervoor. Na ruim drie jaar lijkt de wervingskracht van de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’ af te nemen. Er wordt daarom gewerkt aan een nieuwe campagne.

Tekort pleegouders

“We gunnen het elk kind om zo thuis mogelijk op te groeien. Als dat bij de eigen ouders niet lukt, dan het liefst bij pleegouders. Daarvoor zijn pleegouders hard nodig. Voor een succesvolle plaatsing is een zorgvuldige matching tussen pleegkind en pleegouders belangrijk. Door een tekort aan pleegouders is de gewenste match niet altijd mogelijk”, aldus Esther Overweter, bestuurslid pleegzorg van Jeugdzorg Nederland.

Tijd voor nieuwe wervingscampagne

“De effectiviteit van de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’ lijkt af te nemen en het is tijd is voor een nieuwe landelijke wervingsimpuls als opvolging van de huidige campagne”, aldus Esther Overweter. “We zijn daarom samen met het ministerie van VWS en de VNG gestart met de voorbereiding van een nieuwe campagne. Ook wordt de lokale samenwerking tussen gemeenten en pleegzorgaanbieders bij de werving van nieuwe pleegouders steeds vanzelfsprekender. In diverse gemeenten zijn het afgelopen jaar goede gezamenlijke informatiebijeenkomsten georganiseerd om nieuwe pleegouders te werven.”

Geen grote verschuiving in 2018

In 2018 hebben 22.741 jeugdigen voor korte of langere tijd bij pleegouders gewoond. Er zijn meer jeugdigen in pleegzorg ingestroomd dan uitgestroomd. Op 31 december 2018 woonden 18.486 jeugdigen bij pleegouders. Dat is een licht toename in vergelijking met 2017. Daarmee verschillen de landelijke cijfers weinig met het jaar ervoor.

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp en wordt geboden door jeugd- en opvoedhulp­organisaties die lid zijn van Jeugdzorg Nederland.


Deel deze pagina: