Aantal nieuwe pleegouders neemt af

In 2016 is het aantal nieuwe pleeggezinnen met 450 afgenomen. Dat is een daling van 15% in vergelijking met 2015. De instroom van pleegouders is daardoor voor het eerst sinds 2011 kleiner dan de uitstroom. Dat blijkt uit de Factsheet Pleegzorg 2016. Pleegzorg Nederland, onderdeel van brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland, maakt zich zorgen over een dreigend tekort en roept gemeenten op om gezamenlijk nog meer in te zetten op werving van nieuwe pleegouders.

 

Werving

Afgelopen jaar werden 2.471 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven. Dat is een stuk minder dan de 3.500 waarnaar Pleegzorg Nederland jaarlijks streeft. “Iedereen wil kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien. Dat staat ook zo in de Jeugdwet. We hebben de gemeenten keihard nodig om dat te realiseren. Dat betekent dat we samen moeten inzetten op het werven van nieuwe pleegouders, maar ook moeten investeren in goede ondersteuning en toerusting van bestaande pleeggezinnen,” aldus Annet van Zon, bestuurslid en portefeuillehouder Pleegzorg van Jeugdzorg Nederland.

Supergewone mensen gezocht

In september 2015 ging de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’ van start. Doel was het vergroten van de naamsbekendheid van pleegzorg en het werven van nieuwe pleegouders. Dankzij de campagne kwamen in 2015 meer informatie-aanvragen binnen en bezochten meer mensen een voorlichtingsbijeenkomst dan in de jaren ervoor. Het aantal mensen dat zich vervolgens aanmeldde voor een voorbereidingsprogramma, steeg echter niet. Pleegzorg Nederland laat, met dank aan Stichting Kinderpostzegels, onderzoeken waarom mensen afhaakten. Dat onderzoek wordt na de zomer afgerond.

Pleeggezinnen

Afgelopen jaar hebben ruim 21.600 jeugdigen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van meer dan 16.600 pleeggezinnen. Op 31 december 2016 woonden 18.275 kinderen bij pleegouders. Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp en wordt geboden door jeugd- en opvoedhulporganisaties die lid zijn van Jeugdzorg Nederland.

Factsheet Pleegzorg 2016

 


Deel deze pagina: