Aanvullende vragen Eerste Kamer over jeugdwet

De vaste commissie voor VWS van de Eerste Kamer gaat nieuwe vragen aan het kabinet stellen over het wetsvoorstel van de nieuwe Jeugdwet. In de vorige nieuwsbrief trof u de antwoorden op de eerste vragenronde aan. Vanwege deze ontwikkeling vindt de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer ook later plaats dan beoogd. De VWS-commissie streeft nu naar dinsdag 11 februari.

De nadere vragen van de Eerste Kamer hebben onder meer betrekking op de privacy, de uitvoeringskracht van gemeenten, de jeugdpsychiatrie en een door organisaties bepleite overgangstermijn van drie jaar. De datum van de plenaire behandeling wordt definitief vastgesteld nadat adequate beantwoording van de aanvullende vragen heeft plaatsgevonden. De deadline voor het indienen van vragen is 21 januari, waarna de antwoorden rond 28 januari worden verwacht. Lees ook het bericht hierover op de website van de Eerste Kamer.  

Meer informatie:

 


Deel deze pagina: