Afspraken bovenregionale specialistische jeugdhulp

De branches Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC hebben nadere afspraken gemaakt met de staatssecretarissen Van Rijn en Teeven en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de inkoop van gespecialiseerde bovenregionale jeugdhulp. Voor deze specifieke bovenregionale zorgvormen blijkt de schaal van de 42 jeugdregio’s in de praktijk vaak te klein. Daarom is afgesproken dat deze zorg bovenregionaal wordt ingekocht, waarbij al goedlopende onderhandelingen niet belemmerd mogen worden door deze nieuwe afspraken. Ook zijn er afspraken gemaakt om te komen tot een gezamenlijke visie op het toekomstige zorglandschap, die in het eerste kwartaal van 2015 gereed zal zijn.

De afspraken betreffen de inkoop van driemilieuvoorzieningen (alleen de combinatie van behandeling, wonen en onderwijs in een besloten of gesloten voorziening), Multifunctionele Centra  (combinatie van jGGZ en LVB) en bovenregionaal georganiseerde gespecialiseerde jeugd-GGZ. De bovenregionale inkoop vindt plaats op het schaalniveau van regio’s van ongeveer 1 miljoen inwoners. De te maken inkoopafspraken moeten leiden tot continuïteit van deze specialistische functies. De Transitie Autoriteit Jeugd krijgt een belangrijke rol bij de beoordeling van de inkoopafspraken, mede op basis van een benchmark voor de maximaal aanvaardbare korting ten opzichte van het budget voor 2014.

Hans Kamps, voorzitter van Jeugdzorg Nederland: ‘Deze afspraken moeten op korte termijn leiden tot concrete inkoopcontracten voor 2015. De bovenregionale inkoop van deze zorgvormen is een forse verbetering. De afspraken gaan namelijk over specialistische jeugdhulpvormen die alleen op dat schaalniveau goed geregeld kunnen worden. Maar voor een goed werkend jeugdzorgstelsel na 1 januari 2015 is het belangrijk dat ook de lokale en regionale jeugdhulp goed geregeld is. De nu gemaakte afspraken gaan daar niet over, maar het is een cruciale randvoorwaarde voor het succes van deze afspraken. Op 1 november moet blijken of aan die randvoorwaarde is voldaan’. 

Meer informatie:

 


Deel deze pagina: