Akkoord over Cao Jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland heeft met de vakbonden FNV, CNV en FBZ afspraken gemaakt over een nieuwe cao voor de jeugdzorg. Het onderhandelaarsakkoord geldt voor twee jaar, van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. Er is een stapsgewijze loonsverhoging afgesproken tot ruim 12 procent.

Eddy van Doorn, hoofdonderhandelaar van Jeugdzorg Nederland, is tevreden met het akkoord. “Er ligt een akkoord dat recht doet aan de medewerkers in de Jeugdzorg en de mooie, maar vaak ook zware taak die zij hebben. Tegelijkertijd was het voor ons erg belangrijk dat loonstijgingen niet ten koste zouden gaan van werkgelegenheid en de kwaliteit van jeugdzorg.” Het akkoord is afgesloten voor twee jaar en moet daarmee voor duidelijkheid en rust zorgen in de branche.

Loonsverhoging en aandacht voor werkdruk

Tot en met 2025 kunnen de medewerkers in de Jeugdzorg rekenen op een stapsgewijze salarisverhoging tot ruim 12%. Per 1 januari 2024 stijgt het salaris van alle medewerkers met 8%. Op 1 juli 2024 komt daar 1,25% bij en per 1 maart 2025 nog eens 3%. Bij deze laatste stijging geldt ook een mogelijke extra inflatiecompensatie van 2,25% met de CPI als ijkpunt. Naast de loonsverhoging is er in het onderhandelaarsakkoord ook veel aandacht en concrete maatregelen voor de hoge werkdruk en veiligheid van medewerkers. Half december wordt duidelijk of de achterbannen van de brancheorganisatie en de vakbonden instemmen met het onderhandelaarsakkoord.

Financiële situatie jeugdzorg slecht

Eddy van Doorn benadrukt dat de werkgevers tot het uiterste zijn gegaan. “Eerder dit jaar liet onderzoek door Ernst & Young zien dat meer dan 40 % van de jeugdzorginstellingen verlies maakte over 2022. Alle seinen staan op rood. Dit bepaalde onze onderhandelingsruimte in gesprekken met de vakbonden.”

Waar jeugdzorgorganisaties over 2022 gemiddeld 1,1 % verlies maakten, hielden gemeenten dat jaar 3,9 miljard euro over. Dit stoot Jeugdzorg Nederland tegen het zere been. Veel jeugdzorgorganisaties laten weten dat gemeenten het extra geld dat zij kregen om de hoge energiekosten te compenseren, niet hebben uitbetaald aan de zorgaanbieders. De tarieven die zorginstellingen van gemeenten ontvangen voor hun werk zijn vaak al aan de lage kant en als de tarieven onvoldoende meestijgen met de kostenontwikkelingen, dan wordt de situatie onhoudbaar. Jeugdzorg Nederland heeft daarom gemeenten herhaaldelijk opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen en doet met dit onderhandelaarsakkoord op zak opnieuw een beroep op gemeenten om goede afspraken over tarieven te maken.


Deel deze pagina: