Beste Paul

Geachte heer Blokhuis, beste Paul,

Allereerst van harte gefeliciteerd met de uitbreiding van uw takenpakket met de portefeuille Jeugd. We hebben er vertrouwen in dat we met u betekenisvolle stappen kunnen zetten, want we weten dat goede zorg voor jeugdigen u na aan het hart ligt. Graag gaan we snel met u in gesprek want er moet ontzettend veel gebeuren.

Zo zien we dat juist de zorg voor de meest kwetsbare kinderen nu het zwaarst onder druk staat. De doelen uit de Jeugdwet zijn voor ons nog steeds leidend. Kwetsbare jongeren verdienen tijdige hulp, samenhangend en op maat. Meer regie bij jongeren zelf, meer ruimte voor jeugdprofessionals en minder regeldruk. Daar gaan we voor, maar daar zijn we helaas nog lang niet.

In Actieplannen en Kamerbrieven staan de goede ambities, die we voluit ondersteunen. Maar papier is geduldig en het ontbreekt nog te vaak aan concrete acties om deze ambities ook waar te kunnen maken. Dat baart ons grote zorgen. Want ondertussen trekken gemeenten steeds nadrukkelijker en luider aan de bel over de zorgelijke gemeentefinanciën, waarbij met name naar de oplopende kosten voor jeugdhulp wordt gekeken. De aanbieders van cruciale jeugdhulp verkeren in financieel zwaar weer. De administratieve lasten in het sociaal domein zijn torenhoog en hebben een forse negatieve impact op het werkplezier van de medewerkers in de jeugdzorg. De coronacrisis heeft de problemen van het huidige stelsel alleen nog maar zichtbaarder gemaakt.

De jeugdzorg kan niet wachten op een volgend kabinet: er moet nu iets gebeuren. We gaan daarom graag met u in gesprek over hoe we de komende maanden gezamenlijk op kunnen trekken om concrete verbeteringen te realiseren. Verbeteringen die merkbaar zijn voor de kwetsbare jongeren en hun ouders die op jeugdhulp zijn aangewezen, voor de jeugdzorgmedewerkers die dreigen af te haken door groeiende bureaucratie en voor gemeenten die zich zorgen maken over hun financiële situatie. We denken dat u dezelfde ambities heeft. Laten we er daarom samen zo snel mogelijk werk van maken.

Met vriendelijke groet,

Hans Spigt
Voorzitter Jeugdzorg Nederland

Olaf Prinsen
Directeur Jeugdzorg Nederland


Deel deze pagina: