Bestrijd bureaucratie, gebruik standaardartikelen

In aanloop naar het AO Jeugdhulp (30 juni 2016) en het AO Regeldruk Care (6 juli 2016) stuurden de betrokken branches samen twee brieven aan de Tweede Kamer. Een groot zorgpunt is de enorme bureaucratie die ontstaat doordat iedere gemeente eigen regels hanteert bij inkoop, verantwoording en facturatie.

Op donderdag 30 juni 2016 vindt het Algemeen Overleg Jeugdhulp plaats in de Tweede Kamer. Jeugdzorg Nederland stuurde samen met GGZ Nederland, VGN en VOBC een brief aan de Tweede Kamer over de zorgen die er leven. Op woensdag 6 juli 2016 vindt het Algemeen Overleg Regeldruk Care plaats in de Tweede Kamer. OVer dit onderwerp stuurde Jeugdzorg Nederland samen met GGZ Nederland, RIBW, Sociaal Werk Nederland, Federatie Opvang, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en VOBC een brief aan de Tweede Kamer.

Centraal in beide brieven staat de zorg over de enorme bureaucratie en bijbehorende administratieve lasten in het nieuwe stelsel. De VNG en de branches hebben gezamenlijk standaarden ontwikkeld bij de verschillende inkoopmodellen die gemeenten kunnen hanteren. Wanneer iedereen deze standaarden ook gaat gebruiken, dan neemt de bureaucratie fors af. De branches vragen de staatssecretaris en de Tweede Kamer om te zorgen dat het gebruik van deze standaarden verplicht wordt gesteld bij de inkoop voor 2017.

Meer informatie:

De brief (d.d. 24 juni 2016) van de gezamenlijke branches aan de Tweede Kamer voor het AO Jeugdhulp

De brief (d.d. 1 juli 2016) van de gezamenlijke branches aan de Tweede Kamer voor het AO Regeldruk Care

‘Vermindering van administratieve lasten in het verschiet?‘, bericht over de ontwikkelde standaarden

De website van het programma i-Sociaal Domein

VNG-bijdrage voor Kamerdebat Jeugdhulp 30 juni

Geluidsfragment: Van Rijn over standaardisering (30 juni)

 


Deel deze pagina: