BGZJ pleit in brief aan informateur voor “knopen doorhakken en echte keuzes maken”

Oplossingen voor noodzakelijk versterking van de jeugdzorg. Daarvoor pleiten de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) in een brief aan informateur Tjeenk Willink. “Als het een nieuw te formeren Kabinet niet lukt het tij te keren, zal de continuïteit van zorg voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen verder onder druk komen te staan”, zo schrijven de jeugdbranches. De maatregelen van een nieuw te vormen kabinet moeten op korte termijn hun effect laten zien om de decentralisatie van de jeugdzorg ten positieve te keren.

De doelen van de Jeugdwet staan niet ter discussie, maar het is volgens de jeugdbranches wel duidelijk dat er serieuze aanpassingen in de wetgeving, het toezicht en de inrichting van het jeugdstelsel nodig zijn. Daarom herhaalt de BGZJ in haar brief de tien punten die aangepakt moeten worden. Zo is meer eenvoud en uniformiteit nodig, zowel in inkoop als in de toegang tot jeugdhulp en moet geïnvesteerd worden in zorg voor de meest kwetsbare gezinnen, onderzoek en preventie.

Oorzaken van een falend systeem

In hun brief aan informateur Tjeenk Willink benoemen de jeugdbranches enkele oorzaken die ertoe hebben geleid dat de ambities uit de Jeugdwet niet zijn waargemaakt. Zo is de aanpak van de knelpunten te vrijblijvend gebleken. Standaarden die werden ontwikkeld om administratieve lasten te beperken, worden door gemeenten niet voldoende gebruikt en effectieve regionale samenwerking komt in veel regio’s onvoldoende van de grond. Daarnaast neemt de financiële druk toe op gemeenten en de organisaties die essentieel zijn voor een solide jeugdzorginfrastructuur. Deze financiële druk eist tijd en aandacht op die naar de zorg zelf zou moeten gaan. Dit alles zorgt ervoor dat de continuïteit van zorg voor de meest kwetsbare jongeren zwaar in het gedrang is gekomen. “De nieuwe coalitie kan grote verbeteringen in gang zetten. Door knopen door te hakken en echte keuzes te maken in de manier waarop de jeugdhulp en jeugdbescherming georganiseerd worden. Geen pleisters plakken, maar alle partijen in hun eigen rol, werken aan echte oplossingen.”

 


Deel deze pagina: