Business as unusual

In mijn weblog voor Bureau Jeugdzorg Noord-Holland leg ik de verbinding tussen binnenwereld en buitenwereld. Bij een column voor Jeugdzorg Nederland verandert het perspectief en wordt binnenwereld buitenwereld en vice versa.

Door het proces van transitie in de jeugdzorg verschuiven deze werelden ook en lopen zij in elkaar over. In het gesprek met gemeenten wordt ‘jullie’ en ‘zij’ steeds vaker ‘wij’, valt soms weer even terug naar ‘jullie’ om later weer op een ander niveau van gezamenlijkheid terug te komen. Een dialectisch proces in zekere zin….

In mijn agenda wisselen ‘reguliere’ activiteiten en werk gericht op de transitie jeugdzorg elkaar in hoog tempo af. 

Een dag in december bespreken collega-bestuurders van Jeugd- en Opvoedhulp en ik de voortgang in versterkte afstemming bij crisisinterventie en crisishulp voor jeugd in Noord-Holland. Een concrete it-tool geeft betrokken medewerkers 24×7 uur inzage in zorgmelding/ zorgvraag en in opvang-capaciteit.

Met het hoofd P & O bespreek ik tekst en proces rond het Sociaal Plan bij reorganisatie.

Tegen de avond presenteren Bureau Jeugdzorg Noord-Holland en de instellingen voor Jeugd en Opvoedhulp aan de Commissie Zorg Cultuur en Middelen van Provinciale Staten Noord-Holland in Haarlem de resultaten en innovaties van jeugdzorg in de afgelopen jaren. De doorgaans kritische commissieleden vragen door over continuïteit van zorg in de toekomst en behoud van geboekte resultaten. De betrokkenheid doet goed.

Een andere dag neem ik deel aan overleg over toekomstige afstemming van zorg in Noord-Holland-Noord tussen instellingen  voor J&O, LVB, Jeugd-GGZ en de Gecertificeerde Instelling/Bureau Jeugdzorg. Insteek is een tijdige en passende beschikbaarheid van specialistische zorg in de toekomst, in goed overleg met cliënt en efficiënt geleverd.

Met de bestuurssecretaris bespreek ik het Ondernemingsraad-advies bij het (Re)organisatieplan voor implementatie van Beschermen en Versterken als integrale werkwijze per januari 2014.

Een derde dag heb ik het eerste overleg met onze nieuwe manager, tijdelijk aangetrokken bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland voor de overdracht van de huidige Toegang. D.w.z.: continueren van de zorg tot eind 2014 en tevens de overdracht naar gemeenten vormgeven en medewerkers begeleiden van werk naar werk.

In de middag een interactieve sessie bij CapGemini in Utrecht met actief betrokkenen bij ontwikkeling van WIJZ, web informatie jeugdzorg, het systeem dat de huidige IT-ondersteuning primair proces van de Bureaus Jeugdzorg gaat vervangen. Inspirerende bijeenkomst met lancering van de landelijke nieuwe naam.

De laatste dag van deze week zijn wethouders van de zes regio’s in ons werkgebied namens beide staatssecretarissen in Alkmaar uitgenodigd door het Ondersteuningsprogramma Transitie Jeugd (OTJ) om samen met Bureau Jeugdzorg te benoemen op welke domeinen meer duidelijkheid gegeven kan worden om toekomstige zorgcontinuiteit te waarborgen. Een constructieve sessie.

Een week met unusual business die geleidelijk aan business as usual wordt.

Lucy Schmitz,

bestuurslid Jeugdzorg Nederland, en

bestuurder Bureau Jeugdzorg Noord-Holland


Deel deze pagina: